MEDLEMSKAP RIDKLUBBEN NORRTÄLJE RYTTARE

Ridklubben Norrtälje Ryttare är en ideell förening. Föreningen driver Vigelsjö Ridskola, samt arrangerar aktiviteter inom ridning och hästsport.

För att rida på abonnemang och med klippkort hos oss krävs det att du är medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Medlemskap krävs också för att delta i klubbtävlingar.

I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet! Försäkringen ligger i Folksam. Klicka på länken och läs mer om försäkringen, och hur du anmäler skada om olyckan skulle vara framme.


Alla är välkommna att lösa medlemskap i klubben oavsett ambition i ridning och hästkunskap. Använd formuläret här nedan för att bli medlem! Fyll i alla uppgifter i formuläret för dig och för de personer som medlemskapet ska gälla, för att kunna registrera in försäkringen. När du fyllt i formuläret kommer du till betalsidan för att betala in medlemsavgiften.

MEDLEMSAVGIFTER 2018

Junior 300 kronor per år
Senior 400 kronor per år
Familjemedlemskap 800 kronor per år (4 personer) - Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 850 kronor, 6 i familjen = 900 kronor och så vidare.

Vad får jag då för medlemsavgiften?
Medlemsavgiften är entrébiljetten till Ridklubben Norrtälje Ryttares och Vigelsjö Ridskolas smörgåsbord av aktiviteter!

Ridskoleelev

 • För att rida på abonnemangsridning på Vigelsjö Ridskola är medlemskap i Ridklubben Norrtälje Ryttare obligatoriskt.
 • Du får tillgång till hela utbudet av aktiviteter på ridskolan, det vill säga du kan också anmäla dig till alla kurser, privatlektioner och aktiviteter som erbjuds. Du kan också delta i klubbtävlingar när du och din ridlärare tycker att det är dags.
 • Medlemskapet är också entrébiljetten till att kunna lösa tävlingslicens när man ska ge sig ut och tävla på större tävlingar (lokal tävling och högre).
 • Genom att vara medlem kan du också vara med på Fritidsgården Dilba, ridskolans fritidsgård för alla medlemmar från 9 år och uppåt.
 • Genom att vara medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet. Det är en bra och väl täckande försäkring som ger skydd både under lektioner och aktiviteter, och du kan läsa mer om försäkringen på vår hemsida.

För dig som inte rider på abonnemang på ridskolan

 • Du får tillgång till hela utbudet av aktiviteter på ridskolan, det vill säga du kan anmäla dig till alla kurser, privatlektioner och aktiviteter som erbjuds.
 • Genom att vara medlem kan du också vara med på Fritidsgården Dilba, ridskolans fritidsgård för alla medlemmar från 9 år och uppåt.
 • Medlemskapet är entrébiljetten till att kunna lösa tävlingslicens för dig som tävlar lokal tävling och högre.
 • Du kan delta i klubbtävlingar och i klubbmästerskap (under förutsättning att du inte löst tävlingslicens för annan klubb).
 • Genom att vara medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet. Det är en bra och väl täckande försäkring, och du kan läsa mer om försäkringen hos Folksam här.
 • Namn och personnummer familjemedlemmar vid köp av familjemedlemskap

 • Genom att klicka ja godkänner jag att mina kontaktuppgifter lagras i Ridklubben Norrtälje Ryttares medlemsregister. Uppgifterna används för administration och kontakt rörande ridning och aktiviteter i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Detta inkluderar också administration kring stöd och bidrag för föreningen, samt administration som krävs i förhållande till Ridsportförbundet och liknande. Alla medlemmar behöver vara registrerade i Ridklubben Norrtälje Ryttares medlemsregister. Om jag vill ta bort mina uppgifter ur registret kontaktar jag kansliet. Läs mer om personuppgiftslagen (PUL) nedan.

REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER

Registrering av personuppgifter styrs av personuppgiftslagen (PuL) och detta oavsett om registreringen sker via datamedia eller i annan form. Vill du veta mer om PuL hänvisas till Datainspektionens hemsida - datainspektionen.se.

Enligt PuL gäller att personnummer får behandlas med stöd av ett samtycke från den registrerade. Men - även om inget samtycke finns får uppgifter om personnummer behandlas, om det är klart motiverat med hänsyn till
·         Ändamålet med behandlingen
·         Vikten av en säker identifiering eller
·         Något annat beaktansvärt skäl.

Vad gäller för idrottsföreningar?
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar (8 kap. 5 §) är förening, som är medlem i förbund inom RF, skyldig att föra medlemsförteckning. Någon närmare beskrivning av vilka uppgifter som ska ingå i förteckningen anges inte i stadgarna. Det bör dock vara självklart att ett medlemsregister ska innehålla personuppgifter som är motiverade för att föreningen ska kunna fungera som en demokratisk medlemsorganisation för idrottslig verksamhet. Självfallet ska namn och adressuppgifter finnas med för att kunna kommunicera med medlemmarna, men även ålder, kön och andra specifika uppgifter som behövs för den idrottsliga verksamheten ligger normalt inom ramen för ändamålet för medlemsregistret. Sådana uppgifter bör därför utan uttryckligt samtycke kunna registreras.

Personnummer får, enligt ovan, registreras om det är klart motiverat med hänsyn till föreningens behov av att säkert kunna identifiera medlemmarna eller om det finns andra beaktansvärda skäl. I annat fall krävs samtycke från den enskilde medlemmen. Samtycke kan anses lämnat genom att den enskilde lämnar ut sitt personnummer vid medlemsansökan eller när det är ett krav för deltagande och det för den enskilde är tydligt på vilket sätt och för vilket ändamål uppgiften ska behandlas.

Även om uttryckligt samtycke inte alltid behövs för registrering och för utlämning av uppgifter ur föreningens medlemsregister är det alltid bäst att samtycke inhämtas av medlemmarna. När en person blir medlem, eller i samband med avisering av den årliga medlemsavgiften, kan föreningen på ett enkelt sätt se till att medlemmen lämnar sitt samtycke att registrera personnummer och att detta används för motiverade ändamål. Det är också viktigt att föreningen i sin föreningspolicy klart anger vilka uppgifter som registreras och varför så sker.

I många fall, t.ex. för att få tävlingslicens, för att få delta i lärgrupp eller för att ansöka om LOK-stöd, krävs att personnummer anges. För att underlätta för medlemmarna och administrationen i föreningen kan det därför vara praktiskt att se till att PuL-medgivandet innefattar registrering av personnummer och upplysning om hur uppgifterna kommer att lämnas ut.

Ett annat exempel på föreningars utlämnande av uppgifter utgör fallen där bidragsgivare vill ha ut medlemsregister för kontroll av att lämnade uppgifter är korrekta. I sådant fall torde en intresseavvägning resultera i att uppgifterna kan lämnas ut. Undantag för ovanstående kan gälla för s.k. känsliga personuppgifter (dvs registrerade uppgifter om ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofi sk övertygelse eller personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).