Grönt kort

För att lösa ryttarlicens krävs det att man har ett Grönt Kort. Man tar det Gröna Kortet genom att delta i en kurs, och sedan genomförs ett teoretiskt och praktiskt prov.

Kraven för Grönt Kort är att lära sig att hitta i Tävlingsreglementet, TR, och samtidigt lära sig vilken utrustning och vilka regler som gäller för häst och ryttare på en tävlingsplats, samt andra viktiga regler i tävlingssammanhang.

Man måste ha Grönt Kort när man tävlar från inbjudningstävling och uppåt.


Du som är 12 år och yngre kan gå kursen tillsammans med målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. När målsman/annan vuxen tar Grönt kort ansvarar han/hon för den unga ryttarens handlingar under tävling. 


Vi har kurser i Grönt Kort varje termin, datum publiceras här på hemsidan.