UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

  • Härmed meddelar jag min uppsägning av abonnemangsplats på ridskolan.

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja betalt abonnemang.

Uppsägning skall ske skriftligen genom att använda formuläret här intill. E-mail till kansliet om du vill maila är     ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt.

Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning på lördagar (för yngre), privatlektioner, frukostridning, temalektioner, kurser och aktiviteter. Vi erbjuder också klippkort för lektionsverksamheten, läs mer på sidan Prislista.