• Härmed meddelar jag min uppsägning vid ridskolan.