Funktionär

Vi behöver hjälpas åt för att kunna arrangera tävlingar som blir proffsiga och visar vilken bra klubb vi är - dessutom är det ju roligt att arrangera tävlingar tillsammans! Man får vara med mitt i där det händer på tävlingen, tillsammans med sina klubbkompisar, och man lär sig jättemycket och har roligt under tiden. Dessutom får man se många fina hästar och duktiga ryttare! Som tack när man hjälpt till på tävling får man vara med på funktionärssöndag - läs mer nedan!

Många funktionärsuppgifter kräver ingen hästvana, alla kan vara med! Man behöver inte vara med hela dagen, och det behövs ofta lite insatser även dagen före och dagen efter en tävling – så kan man inte just på tävlingsdagen så kanske man kan hjälpa till med förberedelser eller efterarbete istället. När du är med som funktionär får du så klart fika och funktionärsmat (vid heldagstävling), och det finns alltid en tävlingsledare som delar ut arbetsuppgifter och håller i hela tävlingen.

Exempel på funktionärsuppgifter kan vara att vara med och bygga fram och bygga bort WE-bana eller hoppbana, vara funktionär på framridning eller framhoppning, hjälpa till med skyltning av vägen till tävlingen, baka till Kaffespiltan eller hjälpa till med inköp till Kaffespiltan, sätta ut dressyrstaket inför dressyrtävling, agera parkeringsvakt, sopa i ridhuset, vara banpersonal vid hopptävling.

Jag vill vara med som funktionär!

NYHETER

Tack alla suveräna funktionärer för tävlingsåret 2017 - vi ses igen i funktionärsvästarna till våren!

Hur gör man för att vara med på funktionärssöndag?

  • Var funktionär på 3 klubbtävlingar under en termin. När vi har klubbtävling behövs 6-8 funktionärer mellan ungefär 9.00-13.30, och tävlingarna är oftast på söndagar. Funktionärssöndag för klubbtävlings-funktionärer kommer att ordnas i slutet på varje termin!
  • Var funktionär en heldag på våra lokala/regionala tävlingar. När det är lokala tävlingar behövs ca 20-25 funktionärer (beroende på gren) mellan 7.30-17.00, och tävlingarna är oftast på lördagar och söndagar. Funktionärssöndag för stortävlingsfunktionärer kommer ordnas i nära anslutning till tävlingen man hjälpt till på.