HOPPNING / DRESSYR / WE / TÖMKÖRNING

KLUBBTÄVLINGAR HOS
RIDKLUBBEN NORRTÄLJE RYTTARE
på Vigelsjö Ridskola

Klubbdressyr, klubbhoppning, klubb-WE, tömkörning klubbtävling - klubbtävling för dig som är elev på ridskolan när din ridlärare tycker att du är redo för det, samt alla andra medlemmar. Du måste vara medlem i RNR för att delta på klubbtävlingar.

Tävlingsreglementet (TR) gäller för alla moment som rör säkerhet, handhavande av hästen samt uppträdande mot funktionärer, medtävlande etc. 

Anmälan sker i Tävlingsdatabasen (även till pay-and)!

KLUBBMÄSTERSKAP

KM är öppet för alla medlemmar. Du kan dock bara bli Klubbmästare om du inte har tävlingslicens för annan klubb. Anmälan i TDB som vanligt!

Uppklassning KM: De ekipage som tävlat två klasser högre eller mer under året (officiell tävling, ej pay-and), rider KM i en högre klass. Det vill säga om KM-klass är LC, och du startat LA under året, blir "din KM-klass" istället LB.

KM hoppning 2017

Klubbmästerskapet i hoppning 2017 avgjordes 8 oktober. Resultaten hittar du här. 

KM - ridskoleekipage - ponny - 50 cm
KM - ridskoleekipage - storhäst - 70 cm
KM - övriga medlemsekipage - LC

I KM ridskoleekipage kan du som junior rida storhäst (70 cm) eller ponny (50 cm), och du som senior rida storhäst (70 cm) eller ponny (50 cm). Klubbmästare koras för junior respektive senior.

I KM övriga medlemsekipage koras en juniormästare och en seniormästare.

Startavgift KM 125 kronor per start.

KM dressyr 2017

Klubbmästerskapet i dressyr 2017 avgjordes 15 oktober. Resultaten hittar du här. 

KM - ridskoleekipage - junior - LC:1 2015
KM - ridskoleekipage - senior - LC:1 2015
KM - övriga medlemsekipage - LB:1 2015

Startavgift KM 150 kronor per start.

KM WE (teknik och speed) 2017

Klubbmästerskapet i WE 2017 avgjordes 22 oktober. Resultaten hittar du här. 

KM - ridskoleekipage - LC teknik och speed
KM - övriga medlemsekipage - LB teknik och speed

Startavgift KM 200 kronor per start.

KLUBBHOPPNING
MED PAY AND JUMP

Tävlingsledare Klubbhoppning
med pay and jump

Sara Forsberg

Tävlingsdatum Klubbhoppning 2017
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
17 september
8 oktober (även Klubbmästerskap hoppning!)

Klubbhoppning kostar 125 kronor per start.

Prel första start 13.00.

Medlemskap
Klubbtävlingen är öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare.  

Bli medlem direkt på hemsidan - Klicka här.

Pay and jump-klass
I samband med våra klubbhoppningar har du även möjlighet att vara med i pay and jump-klass. Det krävs inget klubbmedlemskap för att vara med i pay and jump-klass.

Anmälan till pay and jump sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Max 2 starter per ekipage.

150 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift.

Valfri höjd från 10 cm, maxhöjd beroende på om tävlingen är i ridhuset (90 cm) eller på utebanan (110 cm)

Klubbtävlingsklass
LC

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Betalning sker i TDB i samband med anmälan.

Avanmälan sker enligt TR, och görs i TDB.

Max 2 starter per ekipage.

Startlistor läggs upp på hemsidan senast dagen innan tävlingsdatum.

Tävla på ridskolehäst
För att tävla ridskolehäst krävs ridskolechefens godkännande innan anmälan.

Det kostar ingen hästhyra för att tävla ridskolehäst för dig som är elev på ridskolan.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar ur din häst.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd vid domarvagnen vid utebanan då tävlingarna är på utebanan. Om tävlingen sker i ridhuset är sekretariatet förlagt på ridhusläktaren, alternativt i KaffeSpiltan.

Bangång
Tider för bangång framgår av startlistor.

Tävlingsbana och framridning
Tävlingsbana är antingen ridhus (20 x 40 m)
eller utebana (30 x 65 m).

Vid tävling på utebanan;
Framridning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m).

Vid tävling i ridhuset:
Framridning på övriga banor - paddock (20 x 35 m) och utebana 30 x 65 m), alternativt i ridhuset i mindre grupper (anslås i samband med publicering av startlistor).

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Ryttarna rekommenderas att vara klädda enligt TR:s bestämmelser, men bör åtminstone ha klubbtröja eller väst istället för kavaj eller ridjacka.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar man avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.

För alla ekipage - använd gärna säkerhetsväst (obligatoriskt för ryttare under 18 år).

Placeringar och priser
Om antalet starter är få: vid klubbtävling slås klasserna ihop vid tre eller färre starter. I prisutdelningen blir det 1 placering vid 4 eller färre starter, 2 placeringar vid 5 eller fler starter, och 3 placeringar vid 9 eller fler starter osv. 

Klubbhoppningsklasser: Rosett till placerade ekipage (ej hederspriser)

Klubbmästerskap: rosett och plakett till placerade ekipage

Pay and jump: deltagarrosett finns att köpa i sekretariatet, kostnad 30 kronor.

KLUBBDRESSYR
ÄVEN MED WE-PROGRAM

Tävlingsledare Klubbdressyr
Leila Bull

Tävlingsdatum Klubbdressyr 2017
19 mars
16 april
25 maj
24 september
15 oktober (även Klubbmästerskap dressyr!)

Klubbdressyr kostar 150 kronor per start.

Prel första start 13.00.

Medlemskap
Tävlingen är öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare.  

Bli medlem direkt på hemsidan - Klicka här.

Vi har inte pay and ride-klasser, samtliga klasser är endast öppna för medlemmar i RIdklubben Norrtälje Ryttare.

Clear round-klasser
LC-LA, alla program som går på kort bana

WE-dressyr LC och LB

Ange i Meddelande till Arrangör vid anmälan vilket program du vill rida

Klubbtävlingsklass
LC:1 2015
LB:1 2015

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Betalning sker i TDB i samband med anmälan.

Avanmälan sker enligt TR, och görs i TDB.

Max 2 starter per ekipage.

Startlistor läggs upp på hemsidan senast dagen innan tävlingsdatum.

Tävla på ridskolehäst
För att tävla ridskolehäst krävs ridskolechefens godkännande innan anmälan.

Det kostar ingen hästhyra för att tävla ridskolehäst för dig som är elev på ridskolan.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar ur din häst.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd vid domarvagnen vid utebanan då tävlingarna är på utebanan. Om tävlingen sker i ridhuset är sekretariatet förlagt på ridhusläktaren, alternativt i KaffeSpiltan.

Tävlingsbana och framridning
Tävlingsbana är antingen ridhus (20 x 40 m)
eller utebana (30 x 65 m).

Vid tävling på utebanan;
Framridning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m).

Vid tävling i ridhuset:
Framridning på övriga banor - paddock (20 x 35 m) och utebana 30 x 65 m), alternativt i ridhuset i mindre grupper (anslås i samband med publicering av startlistor).

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Ryttarna rekommenderas att vara klädda enligt TR:s bestämmelser, men bör åtminstone ha klubbtröja eller väst istället för kavaj eller ridjacka.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar man avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.

För alla ekipage - använd gärna säkerhetsväst.

Placeringar och priser
Om antalet starter är få: vid klubbtävling slås klasserna ihop vid tre eller färre starter. I prisutdelningen blir det 1 placering vid 4 eller färre starter, 2 placeringar vid 5 eller fler starter, och 3 placeringar vid 9 eller fler starter osv. 

Klubbdressyrklasser: Rosett till placerade ekipage (ej hederspriser)

Klubbmästerskap: rosett och plakett till placerade ekipage

Clear round-klasser: rosett vid ritt minst 50%

WE (TEKNIK OCH SPEED)
MED PAY AND WE

Tävlingsledare KlubbWE
med pay and WE

Karin Andersson

Tävlingsdatum KlubbWE 2017
5 mars
14 april
24 september
22 oktober (även Klubbmästerskap WE! Endast teknik och speed)

Klubb-WE - LD (endast teknik) kostar 150 kronor per start.
Klubb-WE - LC och LB (teknik och speed) kostar 200 kronor per start.

Prel första start 13.00.

Medlemskap
Klubbtävlingen är öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare.  

Bli medlem direkt på hemsidan - Klicka här.

Pay and WE-klass
I samband med våra klubbtävlingar i WE har du även möjlighet att vara med i pay and WE-klass. Det krävs inget klubbmedlemskap för att vara med i pay and WE-klass.

Anmälan till pay and WE sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Pay and WE - LD (endast teknik) kostar 150 kronor per start
Pay abnd WE - LC och LB (teknik och speed) kostar 220 kronor per start)

LD - endast teknik
LC - teknik och speed
LB - teknik och speed

Klubbtävlingsklass
LD - endast teknik
LC - teknik och speed
LB - teknik och speed

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Betalning sker i TDB i samband med anmälan.

Avanmälan sker enligt TR, och görs i TDB.

Startlistor läggs upp på hemsidan senast dagen innan tävlingsdatum.

Tävla på ridskolehäst
För att tävla ridskolehäst krävs ridskolechefens godkännande innan anmälan.

Det kostar ingen hästhyra för att tävla ridskolehäst för dig som är elev på ridskolan.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar ur din häst.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd vid domarvagnen vid utebanan då tävlingarna är på utebanan. Om tävlingen sker i ridhuset är sekretariatet förlagt på ridhusläktaren, alternativt i KaffeSpiltan.

Bangång
Tider för bangång framgår av startlistor.

Tävlingsbana och framridning
Tävlingsbana är antingen ridhus (20 x 40 m)
eller utebana (30 x 65 m).

Vid tävling på utebanan;
Framridning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m).

Vid tävling i ridhuset:
Framridning på övriga banor - paddock (20 x 35 m) och utebana 30 x 65 m), alternativt i ridhuset i mindre grupper (anslås i samband med publicering av startlistor).

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Ryttarna rekommenderas att vara klädda enligt TR:s bestämmelser, men bör åtminstone ha klubbtröja eller väst istället för kavaj eller ridjacka.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar man avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.

För alla ekipage - använd gärna säkerhetsväst.

Placeringar och priser
Om antalet starter är få: vid klubbtävling slås klasserna ihop vid tre eller färre starter. I prisutdelningen blir det 1 placering vid 4 eller färre starter, 2 placeringar vid 5 eller fler starter, och 3 placeringar vid 9 eller fler starter osv. 

KlubbWEklasser: Rosett till placerade ekipage (ej hederspriser)

Klubbmästerskap: rosett och plakett till placerade ekipage

Pay and WE: deltagarrosett finns att köpa i sekretariatet, kostnad 30 kronor.

TÖMKÖRNING
 

Tävlingsledare Klubbtävling tömkörning
Elettra Sonedotter

Tävlingsdatum Klubbtävling tömkörning 2017
18 april

Medlemskap
Klubbtävlingen är öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare.  

Bli medlem direkt på hemsidan - Klicka här.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker på hemsidan!

Förkunskaper
Genomgången tömkörningskurs på Vigelsjö Ridskola, eller motsvarande.

Hur går tävlingen till?
Tävlingen består av en teknikbana som kombinerar körgrenarna precision och dressyr. Banan tömkörs på en idealtid, vilket innebär att tiden för i vilket tempo banan ska köras är bestämd och att kusken försöker hålla ett jämnt tempo genom hela banan som gör att man prickar den tiden i mål. Bedömning Clear Round.

Tävla med ridskolehäst
Du som är elev på ridskolan kan låna ridskolehäst utan kostnad, ingår i startavgiften. 
 
Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar ur din häst.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd vid domarvagnen vid utebanan då tävlingarna är på utebanan. Om tävlingen sker i ridhuset är sekretariatet förlagt på ridhusläktaren, alternativt i KaffeSpiltan.

Bangång
Tider för bangång framgår av startlistor.

Tävlingsbana
Utebana alternativt ridhuset (anslås i samband med publicering av startlistor).

Ryttarens klädsel
Hjälm, långärmad tröja/jacka och handskar. Kuskar under 18 år ska även bära säkerhetsväst. Vi ser gärna att alla kuskar använder väst!

Placeringar och priser
Clear round - rosett vid felfri bana och inom idealtid.