PAY AND JUMP
OCH
PAY AND WE

HOS RIDKLUBBEN NORRTÄLJE RYTTARE
på Vigelsjö Ridskola

Pay and jump, pay and WE - arrangemang som är öppna även för dig som inte är medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare

Anmälan sker i Tävlingsdatabasen!Datum för kommande pay-and-arrangemang kommer under november!

TÄVLINGSKALENDARIET

VÄLKOMMEN PÅ Pay and jump och pay and we i samband med klubbtävlingar

För att starta i pay and jump/pay and WE krävs inget medlemskap i Ridklubben Norrtälje Ryttare, och varken häst eller ryttare behöver ha licens för att delta. Avsikten med dessa träningstävlingar är att ge ekipage möjlighet att rida en bana under tävlingslika förhållanden.

Man får alltid möjlighet att fullfölja hela sin runda, och tränare eller annan hjälp får följa med in på banan.

Vid ej felfri ritt i pay and jump ingår omstart om man så vill.

Vi har inget funktionärskrav vid våra pay and-arrangemang.

Vi tillämpar TR vad gäller hästens utrustning och hälsotillstånd, samt naturligtvis reglerna om olämplig bestraffning. TR:s regler vad gäller ryttarens utrustning tillämpas. Hästar under 4 år får inte starta.

Observera att då detta är träningsarrangemang gäller enbart ryttarens egen olycksfallsförsäkring om olyckan skulle vara framme. Försäkring via ryttarlicens eller arrangerande klubb gäller ej.

KLUBBHOPPNING
MED PAY AND JUMP

Datum för pay and jump under hösten/vintern kommer!

Tävlingsledare pay and jump

Sara Forsberg

Tävlingsdatum Klubbhoppning/pay and jump 2017
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
17 september
8 oktober (även Klubbmästerskap hoppning!)

Pay and jump kostar 150 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift.

Medlemskap
Pay and jump är öppet även för icke medlemmar.

Bli medlem direkt på hemsidan - Klicka här.

Pay and jump-klass
I samband med våra klubbhoppningar har du även möjlighet att vara med i pay and jump-klass. Det krävs inget klubbmedlemskap för att vara med i pay and jump-klass.

Anmälan till pay and jump sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Pay and jump kostar 150 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift.

Max 2 starter per ekipage.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Betalning sker i TDB i samband med anmälan.

Avanmälan sker enligt TR, och görs i TDB.

Max 2 starter per ekipage.

Startlistor läggs upp på hemsidan senast dagen innan tävlingsdatum.

Tävla på ridskolehäst
För att tävla ridskolehäst krävs ridskolechefens godkännande innan anmälan.

Det kostar ingen hästhyra för att tävla ridskolehäst.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar ur din häst.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd vid domarvagnen vid utebanan då tävlingarna är på utebanan. Om tävlingen sker i ridhuset är sekretariatet förlagt på ridhusläktaren, alternativt i KaffeSpiltan.

Bangång
Tider för bangång framgår av startlistor.

Tävlingsbana och framridning
Tävlingsbana är antingen ridhus (20 x 40 m)
eller utebana (30 x 65 m).

Vid tävling på utebanan;
Framridning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m).

Vid tävling i ridhuset:
Framridning på övriga banor - paddock (20 x 35 m) och utebana 30 x 65 m), alternativt i ridhuset i mindre grupper (anslås i samband med publicering av startlistor).

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Ryttarna rekommenderas att vara klädda enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar man avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.

För alla ekipage - använd gärna säkerhetsväst (obligatoriskt för ryttare under 18 år).

Placeringar och priser
Pay and jump: deltagarrosett finns att köpa i sekretariatet, kostnad 30 kronor.

WE (teknik och speed)
MED PAY AND WE

Datum för pay and WE under hösten/vintern kommer!

Tävlingsledare pay and WE

Karin Andersson

Tävlingsdatum Klubb-WE/pay and WE 2017
5 mars
14 april
24 september
22 oktober (även Klubbmästerskap WE!)

Pay and WE - LD (enast teknik) kostar 150 kronor per start.
Pay and WE - LC och LB (teknik och speed) kostar 220 kronor per start.

Medlemskap
Pay and WE är öppet även för icke medlemmar. 

Bli medlem direkt på hemsidan - Klicka här.

Pay and WE-klass
I samband med våra klubbtävlingar i WE har du även möjlighet att vara med i pay and WE-klass. Det krävs inget klubbmedlemskap för att vara med i pay and WE-klass.

Pay and WE rids i teknik- och speedmomenten (ej dressyrmomentet).

Anmälan till pay and WE sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Pay and WE - LD (enast teknik) kostar 150 kronor per start.
Pay and WE - LC och LB (teknik och speed) kostar 220 kronor per start.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker i Tävlingsdatabasen, TDB.

Betalning sker i TDB i samband med anmälan.

Avanmälan sker enligt TR, och görs i TDB.

Startlistor läggs upp på hemsidan senast dagen innan tävlingsdatum.

Tävla på ridskolehäst
För att tävla ridskolehäst krävs ridskolechefens godkännande innan anmälan.

Det kostar ingen hästhyra för att tävla ridskolehäst.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar ur din häst.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd vid domarvagnen vid utebanan då tävlingarna är på utebanan. Om tävlingen sker i ridhuset är sekretariatet förlagt på ridhusläktaren, alternativt i KaffeSpiltan.

Bangång
Tider för bangång framgår av startlistor.

Tävlingsbana och framridning
Tävlingsbana är antingen ridhus (20 x 40 m)
eller utebana (30 x 65 m).

Vid tävling på utebanan;
Framridning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m).

Vid tävling i ridhuset:
Framridning på övriga banor - paddock (20 x 35 m) och utebana 30 x 65 m), alternativt i ridhuset i mindre grupper (anslås i samband med publicering av startlistor).

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Ryttarna rekommenderas att vara klädda enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar man avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.

För alla ekipage - använd gärna säkerhetsväst.

Placeringar och priser
Pay and WE: deltagarrosett finns att köpa i sekretariatet, kostnad 30 kronor.