Var du på Årsmötet? 

Ett nytt år kan betyda en massa saker - nyårslöften som ska infrias, man blir ett år äldre... För en ridklubb innebär det i alla fall att det föregående året ska granskas och utvärderas. Detta granskande utspelar sig på det årliga årsmötet som ska hållas senast den sista februari varje år.

Ett trettiotal medlemmar deltog på årets årsmöte söndagen den 21 februari i Lommarskolans matsal. Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes med några mindre ändringar. Förvaltningsberättelsen godkändes och förra årets styrelse beviljades ansvarsfrihet efter revisorernas rekommendation.

Årsmötet fastställde också att medlemsavgiften för 2016 ska ligga kvar på nuvarande nivå, dvs:  
   - Junior 300 kr/år
   - Senior 400 kr/år     
   - Familj 700 kr/år
 (4 fam.medl. 50 kr extra/ytterligare fam.medlem)

På ett årsmöte granskar man inte bara föregående års ekonomi och verksamhet utan det sker även val av förtroendevalda ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning. Låt oss presentera Ridklubben Norrtälje Ryttares nya styrelse för 2016 samt valda revisorer och valberedning:

   Ordförande
      Karin Lorenz - vald till årsmötet 2017

   Ordinarie ledamöter
      Erika Örling - vald till årsmötet 2017
      Monica Mützell - vald till årsmötet 2017
      Eva Sandgren - vald till årsmötet 2018
      Li Karlsson - vald till årsmötet 2017
      Camilla Sjöblom - vald till årsmötet 2018
      Boel Rensvik - vald till årsmötet 2018
      Rebecka Herbring
- vald till årsmötet 2017, utsedd som ungdomssektionens representant i styrelsen
   Suppeleanter
      Monica Lindroth - valt till årsmötet 2017
      Ellen Frigren - Rebecka Herbrings personliga suppelant

   Revisorer
      Lennart Ljungh - vald till årsmötet 2017
     
Ira Jansson - vald till årsmötet 2018
   Revisor suppleanter
      Susanne Sandberg - vald till årsmötet 2018
      Eva Strand - vald till årsmötet 2017

   Valberedningen
      Leila Bull - ordf vald till årsmötet 2017
      Therese Troberg - vald till årsmötet 2017
      Lotta Samuelsson - vald till årsmötet 2017


När alla dagordningens punkter klubbats igenom delades det ut pokaler till förra årets klubbmästare och utmärkelser i poängjakten:

   Klubbmästare 2015
     
Sandra Lundin - Vardalar West  - dressyr junior ridskolehäst
      Monica Mützell - Panina - dressyr senior ridskolehäst

      Ida Haglund - Draken - dressyr junior
      Karin Andersson - Fielman - dressyr senior

      Lovisa Wilén - Pascal - hoppning ponny kat b
      Matilda Örling - Princess Baileys - hoppning ponny kat c
      Linn Rensvik - Charmander - hoppning ponny kat d

   Poängjakten 2015
     
Ida Haglund - Draken - Totalvinnare 2015

     Elin Eriksson - Qampari - Flitiga lisa
      Monica Mützell - Panina - Bästa ridskoleekipage

      Ida Haglund - Draken - Bästa dressyrponnyekipage
      Elin Eriksson - Qampari - Bästa dressyrridhästekipage

      Lovisa Wilén - Pascal - Bästa hopponnyekipage
      Sofia Ågren - Puma - Bästa hoppridhästekipageVerksamhetsberättelse 2015

Dagordning årsmöte 2016-02-21


 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter