MER RIDLÄGER

Vi har satt in ett extra dagridläger 2-4 juli, då de två första blev fulla så fort. Det finns också några platser kvar på övernattningsläger 1-5 juli (tema börja tävla), samt på helgläger 30 juni-1 juli (tema hoppning). Minidaglägren har också några platser kvar.

Välkommen på ridläger!