SÄKER HÄST-KURS 6 JULI

Den 6 juli kommer Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist till oss och håller fortsättningskurs i SäkerHäst! Du känner säkert igen polishästen ”Utter”. Ulla-Carin har  under 22 år arbetat tillsammans med Utter som anses vara Sveriges bästa polishäst. Ulla-Carin har med sitt träningssätt ansvarat för den polisiära utbildningen av alla Stockholms polishästar. Säker Häst handlar om miljöträning och vänjningsövningar. Läs mer här!