NY HUVUDSPONSOR FRITIDSGÅRDEN – NORRTÄLJE ENERGI!

Vi har under flera år haft ett väldigt gott samarbete med Norrtälje Energi. Från i år och tre år framåt har vi kommit överens om ett större samarbete, där Norrtälje Energi går in som huvudsponsor för Fritidsgården! Det innebär att Norrtälje Energi bidrar med en sponsorpeng som varje år ska användas till aktiviteter och material på Fritidsgården. Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet!