RIDSPORTEN STÄLLER OM (IGEN) – RESTRIKTIONER FRÅN 23 DECEMBER 2021

Flera delar av Svenska Ridsportförbundets verksamhet påverkas av myndigheternas nya restriktioner. Men det handlar snarare om anpassningar och riskreducerande åtgärder än om inställda aktiviteter då det är viktigt att hålla idrottsrörelsen igång.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade på tisdagen nya åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19, som gäller från och med den 23 december. Flera av de nya rekommendationerna påverkar ridsporten. Läs mer här!

Och här kan du läsa svar på vanliga frågor hos Riksidrottsförbundet