ENKÄT FRÅN SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet genomför just nu en enkät riktad till ridskolor och föreningar, med syfte att stärka ridsporten – klicka på länken nedan så kommer du till enkäten.

Stärk kraften i ridsporten!

Genom att logga in på denna länk https://url.quenchtec.net/rkxWwQXb och lägga fem minuter på att besvara några frågor stärker du din förening och hela ridsporten!

Varför gör vi en undersökning?
Det är tack vare det du gör i din förening som ridsporten kan utvecklas. Kraften i utvecklingen beror på hur mycket du känner till om din förening och om möjligheterna att vara delaktig och påverka vad som händer i föreningen.

För att göra dessa möjligheter ännu bättre har Svenska Ridsportförbundet tagit hjälp av undersökningsföretaget Novus. I enkäten ställer vi några frågor om kommunikation och delaktighet i din förening och du får också möjlighet att ge dina tankar/reflektioner på medlemskapet i ridsporten. Tack vare dina medskick kan vi fortsätta att förbättra vårt gemensamma arbete för en starkare ridsport som ger oss gemenskap och glädje runt hästen.

Tack för att du bidrar!