Superviktigt med smittskydd – nu hjälps vi åt!

Det går just nu kvarka bland hästar i vårt närområde – enligt Gimos facebooksida har de fått kvarka, och enligt Hallstaviks facebooksida har de förkylda hästar, och väntar på analyssvar. Det finns även fall av ringorm på stall i närheten.
JÄTTEVIKTIGT att byta kläder, skor, hjälm, handskar, säkerhetsväst mellan stall, alternativt tvätta med virkon/tvätta kläder i 60 grader!!!
Vi kommer ha ”virkonbad” (för att tvätta av skorna) som man går igenom vid inpassage i våra stall. Även handsprit kommer finnas.
Här på vår hemsida kan du läsa mer om smittskydd: https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/…/forebyggan…/
Här kan du läsa mer om olika smittor på SVA:
Kvarka är en streptokockinfektion. Hästarna får ofta en allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor, men symtomen kan i vissa fall vara lindriga och likna en vanlig förkylning.
Ringorm är en hudsjukdom hos hästar som ger håravfall och hudförändringar. Sjukdomen orsakas av en sorts mögelsvampar, så kallade dermatofyter. Svampens sporer sprids direkt mellan hästar och indirekt via utrustning och miljö. Sporerna lever länge i miljön, vilket är ett problem vid utbrott och sanering. Ringorm kan också infektera andra djurslag och människa.