Vuxna på byn – nattvandra!

Hej! Visst ska vi vara med!? 🙂 Vår koordinator från föreningen är Jimmy Karlsson, maila in till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se att du i föreningen som är 20+ vill vara med. Tillsammans gör vi skillnad för våra unga i kommunen. Och målet för en peng som föreningen får – 1 nytt schabrak till hästarna per tillfälle!
https://www.facebook.com/trygginorrtaljekommun
Dagar = fredagar
Tid: ca 20.00-23.00
Föreningen utser minst 3 personer över 20 år att delta/ vara ute och gå tillsammans på de utsatta datumen – som ni tillsammans med oss kommer överens om.
Vuxna på byn, innebär att föreningar samverkar med Norrtälje kommun och finns ute på byn/stan under kvällstid som viktiga vuxna för att stötta och lyssna på barn och unga i kommunen. Frisk luft och motion är en bonus!
Vuxna på byn” (vuxenvandra), är en samverkan mellan kommunen och föreningslivet och bygger på att vi hjälps åt med vuxennärvaro på stan i samverkan med fältarna och områdespolis.
  • Föreningen utser minst 3 personer över 20 år att delta/ vara ute och gå tillsammans på de utsatta datumen.
  • Föreningen väljer själva hur ofta samt hur många gånger man kan/vill vara ”Vuxna på byn” och skapar tillsammans med ansvarig från kommunen ett schema över vilka datum man har möjlighet att bidra med närvaro.
  • Föreningen får ett ekonomiskt bidrag för insatsen – så samtidigt som föreningen är ute och promenerar, får frisk luft och en trevlig samvaro med andra föräldrar/tränare och möter våra unga på stan – så får föreningen också ett bidrag på 800kr/tillfälle till sin förening/lagkassa.
  • Föreningen gör en social insats genom att finnas nära tillhands för våra unga i utemiljöer och föreningen kommer att bidra till ökad trygghet för barn och unga – alla i Norrtälje kommun.
  • Föreningen samverkar med polisen, ordningsvakter och våra fältsamordnare.
    Föreningen kommer att kunna ta kontakt med dem löpande under kvällen.