Ungdomsårsmöte – 12 februari klockan 10.00

Tack alla suveräna unga i föreningen som svarat på ”ungdomsenkäten”! Det blir en bra kompass och grund för planering 2023 (och framåt). Resultaten kommer finnas med i verksamhetsberättelsen, och vara en del av verksamhetsplaneringen 2023.
För att fortsätta framåt vill vi gärna bjuda in till årsmöte för föreningens ungdomar den 12 februari klockan 10.00 (”stora årsmötet” är den 26 februari 14.00). På ungdomsårsmötet är förhoppningen att vi kan bilda en Ungdomssektions-styrelse (USEK-styrelse) – förutom att det blir kul att ses, fika och prata om 2023! Anmäl gärna här på hemsidan att du kommer, så kan vi planera för fika