Grönt kort

Alla som tävlar från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt Kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt Kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt Kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt Kort-kurs.

Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå Grönt Kort-kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget Grönt Kort.

För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt Kort ska delta i kursen, och ta Grönt Kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.
*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.

Ex. Ett barn som gått Grönt Kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen betalande kursdeltagare, betalar inte kursavgift vid Grönt Kort-kurs.

För att lösa ryttarlicens krävs det att man har ett Grönt Kort. Man tar det Gröna Kortet genom att delta i en kurs, och sedan genomförs ett teoretiskt och praktiskt prov.

Kraven för Grönt Kort är att lära sig att hitta i Tävlingsreglementet, TR, och samtidigt lära sig vilken utrustning och vilka regler som gäller för häst och ryttare på en tävlingsplats, samt andra viktiga regler i tävlings-sammanhang.

Nya datum kommer till höstterminen!

Grönt Kort-kurs

När: 13 maj 2021
Tid: 11.00-16.00
Plats: Vigelsjö Ridskola, Klubbstugan
Kursledare: Leila Bull
Fika kommer att finnas

Max 6 deltagare, så vi kan möta de covid-restriktioner som gäller.

Du kommer få material och länkar till studiematerial att gå igenom som förberedelse inför kurstillfället!

När: 8 november 2020
Tid: 10.00-18.00
Plats: Vigelsjö Ridskola, Klubbstugan
Kursledare: Leila Bull
Enklare lunch kommer att finnas.

Grönt Kort är studiecirkel på 18 studietimmar, vilket motsvarar ca 13 ”klocktimmar”. 8 timmar genomförs på plats under kursdagen, och resterande 5 timmar sker i form av självstudier. Du kommer få material och länkar till studiematerial att gå igenom som förberedelse inför kurstillfället.

Villkor: Bokning gäller vald dag och tid. Vid förhinder sker ingen återbetalning, men du kan överlåta bokad plats till någon annan.