KLUBB-PAY AND JUMP
träningstävling öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare

Datum för klubb-pay and jump vårterminen 2020:
Söndag 26 april 2020 14.00
Söndag 10 maj 2020 14.00
Söndag 31 maj 2020 14.00

Vi kommer lägga upp tider för bangång, framridning/framhoppning och starter med hänsyn tagen till riskbedömning i förhållande till covid-19, och se till att vi inte blir stora grupper i taget. Max en medföljande per ekipage. Ingen publik, självservering. Man lämnar anläggningen direkt efter avslutad ritt. Alla ska beakta Folkhälsomyndighetens allmänna regler avseende covid-19. Välkommen!

Max 30 starter (10 starter reserverade för ridskoleekipage). Ridskoleelever som deltar ska rida i hoppgrupp/specialgrupp, samt ha OK av sin ridlärare innan anmälan. Pay and jump/träningstävlingen är endast öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare.

Anmälan sker här nedan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan.

Anmälan är bindande för bokat datum,
ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. 

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss kommer upp här på hemsidan.

Arrangemangsledare klubb-pay and jump
Sara Forsberg

Banbyggare klubb-pay and jump
Sara Forsberg

Datum klubb-pay and jump vårterminen 2020
Söndag 26 april 2020 14.00
Söndag 10 maj 2020 14.00
Söndag 31 maj 2020 14.00

Vi kommer lägga upp tider för bangång, framridning, framhoppning och starter med hänsyn tagen till covid-19-smittan, och se till att vi inte blir stora grupper i taget. Max en medföljande per ekipage. Ingen publik, självservering. Man lämnar anläggningen direkt efter avslutad ritt. Alla ska beakta Folkhälsomyndighetens allmänna regler avseende covid-19. 

Max 30 starter (10 starter reserverade för ridskoleekipage). 

Klubb-pay and jump är öppen för medlemmar i Ridklubben Norrtälje Ryttare - både ridskolans elever och medlemmar som kommer med egen häst.

Ridskoleelever som deltar ska rida i hoppgrupp/special4hoppgrupp, samt ha OK av sin ridlärare innan anmälan. Självständig framridning, framhoppning och genomförande av träningstävlingen gäller, dvs inte gemensam framridning/framhoppning.

Höjder
30 cm-110 cm.

Kostnad
Klubb-pay and jump kostar 180 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift. I så fall görs omstart på höjden i direkt anslutning till ej felfri ritt.

Max 2 starter per ekipage (exkl. ev. omstart).

Deltagarrosett finns att köpa i sekretariatet, kostnad 50 kronor.

Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker.

Ridskoleelev - stäm av med din ridlärare innan anmälan.

Vid förhinder kan du överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se så vi kan uppdatera startlistor.

Anmälan stänger fredagen innan P&J-datum. 

Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan.

Ryttarmeddelande, startlista, banskiss - klubb-pay and jump 200531

Hästägarförsäkran för dig som kommer med egen häst

Ryttarmeddelande, startlista, banskiss - klubb-pay and jump 200510

Hästägarförsäkran för dig som kommer med egen häst

Ryttarmeddelande, startlista, banskiss - klubb-pay and jump 200426

För att starta i klubb-pay and jump krävs att du är medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Varken häst eller ryttare behöver ha licens för att delta. Avsikten med dessa träningstävlingar är att ge ekipage möjlighet att rida under tävlingslika förhållanden.

Hästen skall vara vaccinerad enligt TR. Hästägarförsäkran finns att skriva på på plats vid ankomst, eller ännu hellre här på hemsidan.

Vi tillämpar TR vad gäller hästens utrustning och hälsotillstånd, samt naturligtvis reglerna om olämplig bestraffning. TR:s regler vad gäller ryttarens utrustning tillämpas. Hästar under 4 år får inte starta.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker här på hemsidan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ändring kan göras fram till fredagen innan pay and jump-datum.

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss publiceras här på hemsidan på fredagen innan pay and jump-datum.

Deltagande på ridskolehäst
För ridskoleekipage gäller att man ska ha fått klartecken från sin ridlärare innan man anmäler. Du måste vara elev på ridskolan, och rida i hoppgrupp eller specialgrupp för att kunna vara med på pay and jump på ridskolehäst.

Hoppbana, framridning och framhoppning
Hoppbana är utebana (30 x 65 m). Om vädret skulle ställa till det är banan inomhus, ridhus (20 x 40 m).

Framridning och framhoppning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m).

Sekretariat
Sekretariatet öppnar en timme före första start, och är förlagd i ridhuset alternativt utomhus om vädret tillåter.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Vaccination
Alla deltagande hästar och ponnier ska vara vaccinerade enligt TR. Hästägarförsäkran tillämpas - läs mer här!

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Hjälm och väst enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar man avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.

För alla hoppekipage - använd gärna säkerhetsväst (obligatoriskt för ryttare under 18 år).