MINIDAGläger 2020

Våra minidagläger är lägerdagar på tre timmar, och vänder sig till barn från 4 år.

Du kan vara med endast en dag eller varför inte boka upp flera dagar – du väljer själv. Du väljer om du vill boka förmiddagsläger (9.00-12.00) eller eftermiddagsläger (13.00-16.00).

Störst fokus ligger på att deltagarna lär känna hästen och dess beteende, och man får också lära sig hur man förbereder en häst för ridning.
 
Ridning ut i naturen eller på ridbana/ridhus beroende på väder. 

Minidagläger förmiddag
12 juni förmiddag FULLT!
13 juni förmiddag FULLT!
14 juni förmiddag FULLT!
21 juni förmiddag FULLT!
26 juni förmiddag FULLT!
1 augusti förmiddag FULLT!
2 augusti förmiddag FULLT!
7 augusti förmiddag FULLT!

Minidagläger eftermiddag
12 juni eftermiddag FULLT!
13 juni eftermiddag FULLT!
1 augusti eftermiddag FULLT!
2 augusti eftermiddag FULLT!

Minidagläger

Våra minidagläger är lägerdagar på tre timmar, och vänder sig till barn från 4 år. Du kan vara med endast en dag eller varför inte boka upp flera dagar – du väljer själv. Du väljer om du vill boka förmiddagsläger (9.00-12.00) eller eftermiddagsläger (13.00-16.00).

Du som förälder är också välkommen att vara med om du och ditt barn önskar det. På dessa läger har vi även förmånen att ha hjälp av våra duktiga stallvärdar som finns med som ett stöd i den omfattning som ditt barn behöver.

Vi anpassar varje läger efter deltagarnas kunskaper. På dessa läger har vi 6-8 deltagare. Våra instruktörer är erfarna och utbildade, och har som sin huvuduppgift att se till att du har kul och får massor av ny kunskap med dig hem.
 
Störst fokus ligger på att deltagarna lär känna hästen och dess beteende, och man får också lära sig hur man förbereder en häst för ridning.
 
Ridning ut i naturen eller på ridbana/ridhus beroende på väder. 

Så här kan en dag på minidagridläger (förmiddag) se ut:
09.00   Samling i stallet – tilldelning av häst och stallvärd
09.15 Hästskötsel samt för-bereda häst inför ridning       
10.00   Ridning
10.45   Hästskötsel efter ridpass
11.15   Slutsamling där vi ”pratar häst” samtidigt som vi fikar
12.00   Tack för i dag

Så här kan en dag på minidagridläger (eftermiddag) se ut:
13.00   Samling i stallet – tilldelning av häst och stallvärd
13.15 Hästskötsel samt för-bereda häst inför ridning       
14.00   Ridning
14.45   Hästskötsel efter ridpass
15.15   Slutsamling där vi ”pratar häst” samtidigt som vi fikar
16.00   Tack för i dag

3030 200612 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200612 Minidagläger eftermiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200613 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200613 Minidagläger eftermiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200614 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200621 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200626 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200801 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200801 Minidagläger eftermiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200802 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200802 Minidagläger eftermiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager

3030 200807 Minidagläger förmiddag

Pris:
495 kr
Slut i lager


Ridklubben Norrtälje Ryttare – villkor ridläger 2020

Försäkring
Som medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas man automatiskt av en olycksfallsförsäkring genom Folksam. Ridklubben Norrtälje Ryttare är naturligtvis anslutna till Svenska Ridsportförbundet, och som lägerdeltagare blir du automatiskt medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare för innevarande år. Vill du läsa mer om säkerhet och olycksfallsförsäkringen kan du göra det här på vår hemsida.

Betalning
Samtidigt med denna anmälan betalas gällande lägeravgift i enlighet med respektive ridlägers prospekt.

Avbeställning företagen av elev/målsman
1.      Vid avbeställning före 15 mars, återbetalas inbetald avgift till 80%, det vill säga ett avdrag om 20% görs för administrativa kostnader. Återbetalning sker inom 14 dagar.
2.      Vid återbud efter 15 mars och fram till lägerstart krävs läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid. I dessa fall återbetalas inbetald avgift till 50%. Återbetalning sker inom 14 dagar.
Observera
Avbeställning bör – i avbeställarens eget intresse – ske i rekommenderad brevförsändelse, och under alla förhållanden skall avbeställning vara skriftlig.
 
Avbruten lägervistelse
Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs pga sjukdom eller annan orsak – som arrangören ej kan hållas ansvarig för – återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.
Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
1.      försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
2.      vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden – ARN. 

Arrangörens inställande av läger
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet, eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter
Du kan ta del av vår Integritetspolicy och läsa om hur vi hanterar personuppgifter på hemsidan under Klubben/Integritetspolicy