RNRs SATSNING UNG RYTTARE - TÄVLING

Vill du satsa lite till på din utveckling som ryttare? Har du tävlingsambition?

Då ska du söka till Satsning Ung Ryttare - Tävling hos Ridklubben Norrtälje Ryttare!

Läs mer nedan, och maila in din ansökan senast 10 december 2020 till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

Vilka som kommer vara med i satsningen kommer vara klart senast 15 december 2020.

Ridklubben Norrtälje Ryttares Satsning Ung Ryttare - Tävling
Start vårterminen 2021


4 elever
Dressyrfokus eller hoppfokus
Lotta Skoglund är programansvarig

Vem kan söka och hur söker man
Satsning Ung Ryttare - Tävling är öppet för juniorer som är elever i Märke 4 och uppåt (Bas60, Mix60, Dressyr60)/LC hopp (Hopp60) att söka. Ansökan skickas in med beskrivning av vad man har för mål och drömmar med sin ridning, vad man tycker är roligt med hästsporten och hästar, varför är satsningen rätt för mig. Skickas in till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se senast 10 december.

Programmet innehåller

 • Uppstart: Sätta mål för gruppen och individuellt. Detta sker i samband med uppstart vårterminen 2021
 • 1 ridgång/vecka i en specialgrupp för de 4 elever som är i programmet – fredagar klockan 15.50 med Lotta Skoglund. Under denna lektion är det grund- och inverkansridning som är i fokus
 • 1 ridgång/vecka i träningsgrupp (hopp eller dressyr, 60 eller Special4) – valfri dag och tid i utbudet
 • Egen ridning "under uppsikt” av instruktör – rider satsningshäst eller någon av tillridningshästarna – söndagar klockan 8.30-9.15. På söndagarna är det lektion 2&2 en gång per månad, i övrigt egen ridning (fri ridning 3 av 4 söndagar/månad, 1 söndag/månad är det lektion 2&2)
 • Ingår ett extra ridtillfälle maj/juni inför hopptävling (hoppsatsning), alternativt ett extra ridtillfälle augusti inför dressyrtävling (dressyrsatsning)
 • Precis som alla grupper är det teori två gånger per termin. Teoritillfällena för satsningsgruppen (fredagstiden): Mer av karaktär individuell coachning, än gruppteori


Grundtanken är att rida ihop sig med en satsningshäst. Det kan även vara aktuellt att byta häst ibland – för att det är nyttigt att rida olika hästar, och/eller för att satsningshästen av någon anledning inte går. I fredagsgruppen är utgångspunkten att man rider en satsningshäst.

Mål för vårterminen 2021 för satsningsgruppen
Målet för vårterminens grupp är att deltagarna startar lokal hopptävling LD 6 juni (för hoppsatsning)/lokal dressyr LC/LB i augusti (för dressyrsatsning). Både hopp och dressyr är lokala hemmatävlingar

Vad behöver du i övrigt?

 • Du behöver Grönt Kort enligt regler, i tid till tävlingsstart (juni/augusti). Deltagare i satsningen erbjuds 50% rabatt på kursavgift på kurs som arrangeras av klubben (om deltagare i satsningen/ansvarig vuxen inte redan har Grönt Kort)
 • Du behöver skaffa en egen tävlingslicens (klubben ser till att hästen har licens)
 • Du anmäler och betalar till tävling i TDB inför tävlingar i juni (hopp) respektive augusti (dressyr) (rabatterad startavgift 50%, reserverad plats för hemmaekipage)


Vad får du mer - utveckling?
Satsningselever har även förtur att söka stöd för deltagande i ungdomsledarkurser på Svenska Ridsportförbundet. Om intresse finns skickar du en ansökan till styrelsen (via klubbens mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se) och berättar om vilken kurs du vill gå, varför, hur kan du bidra till klubbens ungdomsverksamhet. Styrelsen tar sedan beslut om klubbens sponsring av kursavgift.

Ditt åtagande som deltar i satsningen

 • Vara en förebild och en kulturambassadör för klubben
 • Uppmärksamhet på sin satsningshäst och dess utrustning. Ta hand om utrustningen (smörja) en gång per vecka
 • Gärna delta i Ledarskolan (vara Stallvärd). Under 2021 kommer vi utveckla Ledarskolan med ännu tydligare målsättning, planera för möjligheter för deltagarna att jobba mot hästskötarexamen så småningom. Eventuellt kommer Ledarskolan (Stallvärdar) även att finnas under vardagarna under 2021
 • Gärna engagemang i klubbens Ungdomssektion


Kostnad för att delta i RNRs Satsning Ung Ryttare - Tävling vårterminen 2021:
Att delta i satsningen kostar 3 400 kronor per månad, inklusive ridgrupper och ridtillfällen, samt övrigt innehåll ovan. Du anmäler dig för hela terminen, som omfattar 5 månader.