Covid-19

För att begränsa spridningen av covid19-viruset behöver vi alla hjälpas åt som vi vet.

Stallet är något av ett ”andningshål”, där vår verksamhet sker i stora lokaler eller utomhus, där vi inte är stora grupper samtidigt, och där vi kan hålla ett gott avstånd till andra runtomkring. Men vi behöver alla tänka oss för, och följa regler och rekommendationer naturligtvis, så vi kan fortsätta ägna oss åt det vi älskar – hästar och ridning!

Vi följer noga utvecklingen, och följer alla regler och rekommendationer för verksamheten, och anpassningar görs efter behov.

Svenska Ridsportförbundets skrivelse till alla kommuner i Sverige 22 december 2020 angående ridskoleverksamhet under pandemin

Från 9 februari 2022 tas restriktionerna bort – vi fortsätter att ta hand om varandra och hålla en hästlängd!

Äldre nyheter

Detta gäller hos oss
från 23 december 2021

För dig som kommer till oss gäller som vanligt

 • Självklart frisk och symptomfri när du kommer till stallet
 • Håll avstånd
 • Vi rekommenderar alla att använda handskar vid ridning och i stallet
 • Använd handsprit som finns utställd i stallet och i klubbstugan, tvätta händerna (tvål och vatten finns på toaletterna i sadelkammaren och i klubbstugan)

22 DECEMBER 2021
Ridsporten ställer om (igen)


Flera delar av Svenska Ridsportförbundets verksamhet påverkas av myndigheternas nya restriktioner. Men det handlar snarare om anpassningar och riskreducerande åtgärder än om inställda aktiviteter då det är viktigt att hålla idrottsrörelsen igång.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade på tisdagen
nya åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19, som gäller från och med den 23 december. Flera av de nya rekommendationerna påverkar ridsporten. Läs mer här!

Och här kan du läsa svar på vanliga frågor hos Riksidrottsförbundet

1 december 2021

Hos oss på ridskolan handlar det fortfarande mycket om att ta hand om varandra och om vår personal och inte utsätta någon för risk.

Alla ridgrupper är välkomna att göra iordning hästar inför lektion, alla tar ansvar för att hålla avstånd och inte bli för många i grupp.

Utrustningen finns i sadelkammaren igen, alla tar ansvar för att hålla avstånd och inte bli för många när det är dags att hämta eller lämna utrustning.

Från 15 juli lättas vissa restriktioner, och vi fortsätter att anpassa oss till det som gäller. 

Kvadratmeterbegränsningen tas bort, vilket innebär att ansvarig inte längre behöver tänka på att anpassa verksamheten så varje person har 5 eller 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Även om det blir lättnader i restriktionerna uppmanar Svenska Ridsportförbundet alla att fortsatt vara medvetna om att det pågår en pandemi i samhället, och att alla tar ansvar för att minska smittspridningen.

 • Alla bör även i fortsättningen stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19,
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
 • Det är fortsatt särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.
 • Ansvaret ligger både hos verksamheten och hos individen.

Här kan du läsa mer hos Svenska Ridsportförbundet 

Hos oss på ridskolan handlar det fortfarande mycket om att ta hand om varandra och om vår personal och inte utsätta någon för risk. Alla grupper är välkomna att göra iordning hästar inför lektion, alla tar ansvar för att hålla avstånd och inte bli för många i grupp. 

 
Från 25 januari gäller följande, där vi anpassar oss enligt Pandemilagen, Begränsningsförordningen, Folkhälsomyndigheten och Ridsportförbundet. 

Maxantal enligt Begränsningsförordningen gäller för stall, klubbhus och läktare, se bild. Observera att förordningen innebär att vi vid kontroll riskerar böter eller stängning av anläggningen om vi inte efterlever begränsningarna, det vill säga ytterligare en anledning att vara noggranna med att respektera dessa (vi är med och tar ansvar för att stoppa smittspridningen så klart!)

 
 • Klubbstugan fortsatt stängd, förutom omklädningsrum (max 2 personer) och toaletter.
 • Läktaren – max 10 personer, endast medföljande till elev som rider har tillträde. 
 • Fritidsgården har vissa aktiviteter, men du behöver anmäla dig via hemsidan
 • Stallet – max 14 personer
 • Alla grupper gör själva iordning sina hästar, vid behov med med hjälp av personal. Det betyder att du som elev som ska rida är välkommen in i stallet för att sadla och tränsa, och om du behöver hjälp att göra iordning din häst så finns personalen på plats för att hjälpa till både före och efter ridpasset. Medföljande har inte tillträde till stallet.
 • Undantag första juniorgrupperna tisdag 16.10, onsdag 16.15, torsdag 15.55, söndag 9.00 – dessa grupper får sina hästar klara i stallet, och kommer in i stallet strax innan lektion och hämtar upp sin häst 🙂
 • Barnridning – häst ”servas” klar och färdig på stallplanen till ledare, eleverna möter upp i ridhuset. Efter ridning tar medhjälpare in hästen i stallet, där personalen tar över.
 • Efter lektion – ta i hästen i stallet om den inte ska gå efterföljande lektion. Sadla av, tränsa av, skölj bettet. Sadel och träns lämnas utanför boxen på hängare (om inte personalen lämnar annan information på plats). Endast elev i stallet, ej medföljande. Elev får hjälp av personal vid behov. 
 • Bas30 har teori i stallet, samling vid starttid.
 • Givet alla dessa saker så är ”stallhäng” trist nog inte möjligt – kom till din lektion, och åk hem när du ridit klart och fixat din häst.

Vi fortsätter att ha sadlar och träns ute i stallet, ej i sadelkammaren

 • 5 sköljstationer finns i stallet för att skölja bett efter ridning
 • Efter ridlektionen går det bra att lämna sadel och träns (avsköljt bett) vid respektive hästs plats, ridläraren berättar om något annat gäller
 • Säkerhetsvästar och hjälmar: max 2 personer i sadelkammaren i taget

210118:
Smittskydd Stockholm häver sina restriktioner, nu är det Pandemilagen, Begränsningsförordningen, rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Svenska Ridsportförbundet som styr. Vi ställer om!

 

Från vecka 3 påbörjar vi omställning igen, för att anpassa till det faktum att Smittskydd Stockholm släpper några av de restriktioner som styrt oss. Våra ledstjärnor kommer nu vara Pandemilagen och Begränsningsförordningen, Folkhälsomyndigheten, samt Ridsportförbundets rekommendationer.

Under vecka 3 gäller:

 • Samma som vanligt – frisk och symptomfri, håll avstånd, använd handskar, tvätta händerna
 • Samma rutin för iordningställande av hästar som tidigare meddelats (se här intill)
 • Bas30 har inställd teori även denna vecka
 • Pararidningen kan starta från fredag 22 januari. För pararidning gäller att resursperson är välkommen med i stallet naturligtvis
 • Vissa aktiviteter kan få ett par till platser mot tidigare planerat (se anmälan på hemsidan)
 • Klubbstugan stängd


Omklädningsrum – max 2 personer i omklädningsrum, byt gärna om hemma om möjlighet finns. Toaletterna öppna.
Klubbstugan – är i övrigt stängd för andra än personalen, Skärgårdsgymnasiet, helgens Stallvärdar. Max i klubbstugan är 6 personer nedervåning, 6 personer övervåning.
Ridhuset, läktare – max 1 medföljande per ridande, innebär max 10 personer på läktaren.
Stallet – grupper som själva gör iordning sina hästar är max 8 personer, endast ridande, 1 person per häst. Totalt max i stallet är 14 personer.

210108:
Den nya Pandemilagen – restriktioner i kraft från 10 januari 2021 – begränsningsförordningen

 

Från och med den 10 januari 2021 gäller den nya begränsningsförordningen. 

Det innebär att vi behöver förhålla oss till denna, samtidigt som de förstärkta restriktioner som gäller för utomhusaktiviteter i Stockholms län fram till och med den 24 januari. Vi bedömer att de restriktioner vi har beslutat fram till den 24 januari även täcker in den nya begränsningsförordningen.

Klubbstugan – stängd, max 2 personer i omklädningsrum. Max i klubbstugan är 6 nedervåning, 6 övervåning. Klubbstugan är stängd för andra än personalen, Skärgårdsgymnasiet, helgens Stallvärdar (med undantag för omklädningsrum och toaletter)
Ridhuset, läktare – max 1 medföljande per ridande innebär max 10 personer på läktaren.
Stallet – grupper som själva gör iordning sina hästar är max 8 personer. Totalt max i stallet är 14 personer.

Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram mer detaljerade föreskrifter. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Någon definition av ”idrottsanläggningar inomhus” finns ännu inte, och Svenska Ridsportförbundet inväntar ytterligare information från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet (RF).

Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden som får förenas med vite, till exempel det kan också bli tal om stängning för de som inte följer reglerna. Folkhälsomyndigheten kommer att ge vägledning kring hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Restriktioner och rekommendationer under perioden 4 januari-24 januari 2021:

Med hänsyn till restriktioner av den 18 december (Regeringen och Folkhälsomyndigheten) och 22 december (Smittskydd Stockholm) behöver vi tråkigt nog göra ytterligare några ”skärpningar” hos oss på ridskolan under perioden fram till den 24 januari. Detta för att följa Smittskydd Stockholms restriktioner och hur man i övrigt hanterar restriktioner i fråga om inom- och utomhusmotion i vår kommun.
 
Med utgångspunkt i djurskydd och hästhälsa kommer vi att ha ridning och aktivitet i den utsträckning som behövs för hästarnas dagliga motion, aktivitet och omvårdnad.  Vi lägger delvis om schemat för vår personal för att kunna tillgodose behovet av stallsupport under eftermiddag/kväll. Följande gäller under perioden: 

 • I grupper Bas30 samt grupper Bas45 junior upp till och med Märke 2 gör personalen iordning hästarna, och barn med medföljande vuxen (ledare) tar emot hästarna på stallplanen eller i ridhuset inför lektion. För dessa grupper finns hjälmar och västar tillgängliga utomhus (för att inte behöva gå in i stallet för att hämta). Stallet är stängt, så man går alltså inte in i stallet för att göra iordning, hämta hästar, hälsa på hästar, eller hämta hjälm och väst.   
 • I juniorgrupper Märke 3 och alla Vuxengrupper sköter man borstning, sadling, tränsning själv (ev med hjälp av personal om det behövs), inga medföljande med in i stallet – en person per häst i stallet. Vi fortsätter att ha sadlar och träns ute i stallet, ej i sadelkammaren. 5 sköljstationer finns i stallet för att skölja bett efter ridning
 • Inga teorilektioner för Bas30-grupper. Dessa tre teoritillfällen kommer tas igen senare i vår. Samtliga Bas30-elever har fått separat mail om vilka tider som gäller för gruppernas ridning
 • Fritidsgården är stängd till och med den 24 januari
 • Ingen pararidning till och med den 24 januari (pararidningen beräknas alltså starta vecka 4)
 • Antalet deltagare på aktiviteter är ytterligare begränsat, och flera aktiviteter är dessvärre helt inställda
 • Klubbstugan är stängd utom för användande av toaletter, samt för användande av omklädningsrum, se nedan. Köket är stängt, utom för personal, Skärgårdsgymnasiet och helgens Stallvärdar
 • Vi uppmanar alla attt byta om hemma, inte använda omklädningsrummen. För dig som behöver byta om på plats pga allergi eller liknande går det bra, dock max 2 personer i omklädningsrummet samtidigt

201222
Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet till alla Sveriges kommuner angående ridskolor och djurskydd

Svenska Ridsportförbundet har sänt en skrivelse till alla kommuner i Sverige angående ridskoleverksamhet kopplat till djurskydd – läs dokumentet här nedan. 

201222
Tidningen Ridsport skriver på kvällen 201222 följande (klicka på bilden för att komma till artikel)

201222
Skärpta uppmaningar från Smittskydd Stockholm (gäller i Region Stockholm)

Den 22 december gick Smittskyddsläkaren i Stockholm ut med ett pressemeddelande. Detta innebär en skärpning gentemot resten av riket, och gäller i hela Region Stockholm – läs pressmeddelandet här

201222
Förtydligande från Folkhälsomyndigheten angående utomhusträning (gäller hela landet), kommentar Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har också kommenterat detta, klicka på länken här för att läsa mer

201222
Norrtälje Kommuns uppdatering av läget

201218
Skärpta restriktioner från Regeringen och Folkhälso-myndigheten 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kommuner och regioner omedelbart stänger all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller fram till och med den 24 januari. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och museer. I och med detta ska ingen inomhusträning i kommunala hallar utföras. 

201203
Inga fritidsgårdsaktiviteter fram till jul

Hej alla! Nu gör vi alla så mycket vi kan för att begränsa smittspridningen, och vi har tagit beslutet att inte ha några fritidsgårdsaktiviteter under de veckor som är kvar fram till jullovet. Detta för att ytterligare minska antalet människor som är på anläggningen samtidigt.

Det innebär att det är du som ska rida (samt en vuxen medhjälpare, för de grupper där vuxna är med och stöttar och leder vid lektion) som kommer till stallet. Det kommer så klart att finnas personal och stallvärdar i stallet som hjälper eleverna med sadling och förberedelse inför ridlektion som vanligt.

Till vårterminsstarten hoppas vi alla att läget är bättre, och att vi kan ha fritidsgården som vanligt! Vi uppdaterar löpande.

 • självklart frisk och symptomfri när du kommer till stallet
 • håll avstånd
 • undvik trängsel: om ni vill prata och umgås, se till att ni håller avstånd, utomhus är bra!
 • en vuxen kan följa med barn som ska rida om hjälp behövs i stall och vid ridning (ett barn och en medföljande vuxen välkomna). Håll avstånd.
 • sadlar och träns: hänger framme vid respektive häst
 • sköljstationer: det finns 5 stationer i stallet att skölja bettet efter ridning
 • säkerhetsvästar och hjälmar: max ett sällskap (barn och ev. medföljande vuxen eller max 2&2 elever) i sadelkammaren i taget. Det finns också ”väst- och hjälmstationer” på fler ställen i stallet
 • efter ridlektionen går det bra att lämna sadel och träns (avsköljt bett) vid respektive hästs plats, ridläraren berättar om något annat gäller
 • vi rekommenderar alla att använda handskar vid ridning och i stallet
 • använd handsprit som finns utställd i stallet och i klubbstugan, tvätta händerna (tvål och vatten finns på toalett i sadelkammaren och i klubbstugan)

201124
Restriktioner covid-19 – nu fixar vi det här!

Vi måste alla göra det vi kan! På ridskolan och i klubben gör vi hela tiden riskbedömningar av verksamheten och aktiviteter, för att se till att vi kan upprätthålla en verksamhet som är så säker som det bara går. Vi har några enkla saker du kan göra som hjälper till i detta arbete något enormt, och som inte är så svårt egentligen. Om vi alla hjälps åt så kan vi minimera smittrisken, och samtidigt kunna vara i ”andningshålet” i stallet och med hästarna!

 • självklart frisk och symptomfri när du kommer till stallet
 • håll avstånd
 • undvik trängsel: om ni vill prata och umgås, se till att ni håller avstånd, utomhus är bra! 
 • en vuxen kan följa med barn som ska rida om hjälp behövs i stall och vid ridning (ett barn och en medföljande vuxen välkomna). Håll avstånd.
 • sadlar och träns: hänger framme vid respektive häst
 • sköljstationer: det finns 5 stationer i stallet att skölja bettet efter ridning
 • säkerhetsvästar och hjälmar: max ett sällskap (barn och ev. medföljande vuxen eller max 2&2 elever) i sadelkammaren i taget. Det finns också ”väst- och hjälmstationer” på fler ställen i stallet
 • efter ridlektionen går det bra att lämna sadel och träns (avsköljt bett) vid respektive hästs plats, ridläraren berättar om något annat gäller 
 • vi rekommenderar alla att använda handskar vid ridning och i stallet
 • använd handsprit som finns utställd i stallet och i klubbstugan, tvätta händerna (tvål och vatten finns på toalett i sadelkammaren och i klubbstugan)

Uppdaterad information från Svenska Ridsportförbundet 26 november 2020 angående ridskoleverksamhet

RNRs checklista! Klicka för att förstora
RNRs checklista! Klicka för att förstora
Ridsportförbundets råd och checklista för ridskolor
Ridsportförbundets råd och checklista för ridskolor
Uppmärkta avstånd för dig som sitter på läkataren och tittar - håll en hästlängd!
Uppmärkta avstånd för dig som sitter på läkataren och tittar - håll en hästlängd!
Vi bygger en altan för ökad utomhusyta - där vi kan ha teorilektioner och samlingar, där vi kan äta måltider under ridläger, där vi kan fika utomhus
Vi bygger en altan för ökad utomhusyta - där vi kan ha teorilektioner och samlingar, där vi kan äta måltider under ridläger, där vi kan fika utomhus
Vår nya bod - för att öka inomhusytan och möjligheten till gott avstånd. Här har delar av kontoret flyttat in, så vi kan öka ytan inne i klubbstugan för övriga behov
Vår nya bod - för att öka inomhusytan och möjligheten till gott avstånd. Här har delar av kontoret flyttat in, så vi kan öka ytan inne i klubbstugan för övriga behov
Våra sadlar flyttar ut i stallet under lektionstid - så vi inte behöver vara många i sadelkammaren, utan sadel och träns finns lättillgängligt ute i stallet.
Våra sadlar flyttar ut i stallet under lektionstid - så vi inte behöver vara många i sadelkammaren, utan sadel och träns finns lättillgängligt ute i stallet.
Länk till artikel
Länk till artikel
Länk till artikel
Länk till artikel
Svenska Ridsportförbundet

Så här resonerar vi vid sjuk personal och återgång i arbete:
Enligt rekommendationerna från 1177.  

 
Stockholms Läns Ridsportförbund
Riksidrottsförbundet