Sponsra Ridklubben Norrtälje Ryttare

Ridklubben Norrtälje Ryttare eftersträvar att ha sponsorer som inte bara stöttar verksamheten ekonomiskt, utan också ingår ett samarbete med klubben. Vi vill gärna arbeta tillsammans med företag som har samma vision som vi har – att erbjuda en aktiv verksamhet som en naturlig del av fritidsutbudet i Norrtälje, och att stå för en bredd där alla är välkomna och kan hitta sin plats.

Du kan naturligtvis sponsra klubben som företag, men också som privatperson! För företag kan du läsa mer om våra paket nedan, för dig som privatperson kan du läsa mer här om vilka sponsringsmöjligheter som finns!

Föreningen jobbar för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar vad gäller god hästhållning, god ungdomsverksamhet samt främjandet av ridsport.

Ridklubben Norrtälje Ryttare arbetar utifrån tydliga måldokument, och med en sund ekonomi. Det behövs dock alltid extra tillskott för att kontinuerligt investera i anläggning och hästar, utveckla verksamheten, och säkerställa hög kvalitet på aktiviteter, personal och hästar.

Kontakta verksamhetschef Erika Örling på  ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se om du vill diskutera sponsring med oss!

Vad får jag som sponsor?

Som sponsor till Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola får du som sponsor och samarbetspartner

  • vara med och utveckla verksamheten
  • exponering mot ett stort antal människor varje vecka på anläggningen, synas på vår hemsida, facebook, instagram, samt vid tävlingar
  • möjlighet att ordna evenemang för ditt företag i samarbete med ridskolan


Vilken exponering får jag som sponsor?

  • Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola har drygt 1 300 ”uppsittningar” varje månad. Det är många barn, ungdomar och vuxna som rör sig på anläggningen, och antalet individuella besökare på ridskolan uppskattas till dryga 2 500 personer i månaden – ridande, föräldrar, stallvärdar, deltagare på fritidsgården och privatryttare. 
  • Regelbundet anordnas klubbtävlingar i hoppning, Working Equitation och dressyr, samt träningstävlingar i hoppning (pay and jump. Antalet starter på en klubbtävling brukar vara cirka 25 per gång, på en pay and jump cirka 50 starter. Det innebär att cirka 1 000 personer per år besöker våra klubbtävlingar – aktiva, medföljande och publik. 
  • Varje år anordnar klubben externa tävlingar, i dressyr, hoppning, och även Working Equitation, med deltagare från andra klubbar – deltagare från när och fjärran. Antalet starter på en extern tävlingsdag brukar vara cirka 50-150 per gång, beroende på vilken gren det är. Det innebär att cirka 600-900 personer per år besöker våra externa tävlingar – aktiva, medföljande och publik. 
  • Vår hemsida www.ridklubbennorrtaljeryttare.se har cirka 2 500 unika besökare per månad. Vi arbetar aktivt med aktuell information på sidan, och anmälningar till aktiviteter sker via hemsidan. I samband med tävlingsarrangemang kommer än fler besökare till sidan för att hitta information om arrangemanget.
  • Vår facebookgrupp Vigelsjö Ridskola – På Gång har drygt 750 medlemmar. Mycket av vår information delas via facebook, och stor del av kommunikationen med våra medlemmar och ridande sker här.