SponsRA RIDKLUBBEN

Ridklubben Norrtälje Ryttare eftersträvar att ha sponsorer som inte bara stöttar verksamheten ekonomiskt, utan blir en samarbetspartner till klubben. Vi vill gärna arbeta tillsammans med företag som har samma vision som vi har – att erbjuda en aktiv verksamhet som en naturlig del av Norrtälje kommuns fritidsutbud, och att stå för en bredd där alla är välkomna och kan hitta sin plats.

Du kan naturligtvis sponsra klubben som företag men också som privatperson! För företag kan du läsa mer om våra paket nedan, för dig som privatperson kan du läsa mer här om vilka sponsringsmöjligheter som finns!

Föreningen jobbar för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar vad gäller god hästhållning, god ungdomsverksamhet samt främjandet av ridsport.

Ridklubben Norrtälje Ryttare arbetar utifrån tydliga måldokument, och med en sund ekonomi. Det behövs dock alltid extra tillskott för att kontinuerligt investera i anläggning och hästar, utveckla verksamheten, och säkerställa hög kvalitet på aktiviteter, personal och hästar.

 

Kontakta ridskolechef Leila Bull på telefon 070-582 04 22 eller skicka e-post till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se om du vill diskutera sponsring med oss!

Vad får jag som sponsor?
Som sponsor till Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola får du som företag

 • vara med och utveckla verksamheten vid Norrtäljes största fritidsgård
 • exponering mot ett stort antal människor varje vecka på anläggningen, synas på vår hemsida, samt vid tävlingar
 • möjlighet att ordna evenemang för ditt företag i samarbete med ridskolan

 
Vilka sponsringmöjligheter finns?
Vi har tagit fram ett antal sponsringspaket för att visa exempel på hur ett upplägg kan se ut. Naturligtvis diskuterar vi gärna andra upplägg, och hittar en samarbetsform som fungerar bra för ditt företag. Vi har alltid pågående projekt där vi söker samarbetspartners! 
 
Vilken exponering får jag som sponsor?

 • Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola har drygt 1 000 ”uppsittningar” varje månad. Det är många barn, ungdomar och vuxna som rör sig på anläggningen, och antalet besökare på ridskolan uppskattas till dryga 2 000 personer i månaden – ridande, föräldrar, stallvärdar, skötare och privatryttare. 
 • Varje månad anordnas klubbtävlingar i hoppning, Working Equitation och dressyr, samt träningstävlingar i hoppning och Working Equitation (pay and jump och pay and WE). Antalet starter på en klubbtävling brukar vara cirka 25 per gång, på en pay and jump cirka 50 starter, och på en pay and WE cirka 20 starter. Det innebär att cirka 1 000 personer per år besöker våra klubbtävlingar – aktiva, medföljande och publik. 
 • Varje år anordnar klubben externa tävlingar, i dressyr, hoppning och Working Equitation, med deltagare från andra klubbar. Under 2017 planeras fem externa tävlingsdagar. Antalet starter på en extern tävlingsdag brukar vara cirka 50-100 per gång, beroende på vilken gren det är. Det innebär att cirka 500-800 personer per år besöker våra externa tävlingar – aktiva, medföljande och publik. 
 • Vår hemsida www.ridklubbennorrtaljeryttare.se har cirka 70-100 unika besökare per dag. Vi arbetar aktivt med stallblogg och aktuell information på sidan, anmälningar till aktiviteter sker via hemsidan, liksom avbokning och bokning av igenridning. I samband med tävlingsarrangemang kommer än fler besökare till sidan för att hitta information om arrangemanget.
 • Vår facebooksida Ridklubben Norrtälje Ryttare har drygt 700 följare, och vår facebookgrupp Vigelsjö Ridskola - På Gång har drygt 450 medlemmar. Mycket av vår information delas via facebook, och stor del av kommunikationen med våra medlemmar och ridande sker här.

Huvudsponsor

50 000 kronor/år 
Sponsors bidrag används till utveckling av verksamheten och anläggningen.


I paketet ingår:

 • Rätt till skyltplats (längd 5 m) i ridhus 1 år
 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens hemsida
 • Er logotype på ridskolehästarnas täcken
 • Synliga i vårt café KaffeSpiltan: bordsreklam, eget PR-material
 • Er logotype i programblad vid tävlingar


Sponsor stallplats
6 000 kronor/år


I paketet ingår:

 • Skylt med företagsnamn och logotype uppsatt i stallet vid en specifik stallplats
 • Rätt till skyltplats (längd 2,5 meter) i ridhus
 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens hemsida
Stora Anläggningspaketet
10 000 kronor/år 
Sponsors bidrag används till utveckling av verksamheten och anläggningen.

I paketet ingår:
 • Rätt till skyltplats (längd 5 m) i ridhus 1 år
 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens hemsida
Lilla Anläggningspaketet
5 000 kronor/år
Sponsors bidrag används till utveckling av verksamheten och anläggningen.

I paketet ingår:
 • Rätt till skyltplats (längd 2.5 m) i ridhus 1 år
 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens hemsida  

Klassponsor extern tävling
5 000 kronor/klass 
Under en tävlingsdag brukar det vara 2-3 klasser. Ridklubben anordnar 2-4 externa tävlingsdagar i dressyr per år.

Antalet starter under en tävlingsdag i dressyr brukar vara cirka 70.

I paketet ingår:

 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens tävlingssida 
 • Ert företags logotype på ett vinnartäcke som går till vinnande ekipage i sponsrad klass
 • Er logotype i programbladet
 • Möjlighet att ställa ut era reklamskyltar med företagslogotype på tävlingsplatsen alt. presentera annat informationsmaterial


Intern klubbtävling
1 000 kronor/tävlingsdag
Ridklubben anordningar klubbtävlingar i hoppning, WE och dressyr, vanligtvis en varje månad i vardera gren. Antalet starter under en klubbtävlingsdag brukar vara cirka 20-30.

I paketet ingår:

 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens tävlingssida 
 • Huvudsponsor med PR under intern klubbtävling


Företagshinder
15 000 kronor/hinder
Ridklubben anordningar klubbtävlingar i hoppning varje månad. Antalet starter under en klubbtävlingsdag i hoppning brukar vara cirka 20-30.

Hopphinder används även vid hoppträningar, och vid tävling i Working Equitation.

Under 2017 är ambitionen att anordna extern tävling i Working Equitation samt i hoppning. Dessa tävlingar kommer ha cirka 150 starter sammanlagt.


I paketet ingår:

 • Er logotype med länk till er hemsida på ridklubbens hemsida
 • Ert hinder med logotype exponeras under hopptävlingar och -träningar