COVID-19
CORONAVIRUSET

För att begränsa spridningen av covid19-viruset behöver vi alla hjälpas åt som vi vet.

Stallet är något av ett ”andningshål”, där vår verksamhet sker i stora lokaler eller utomhus, där vi inte är stora grupper samtidigt, och där vi kan hålla ett gott avstånd till andra runtomkring. Men vi behöver alla tänka oss för, och följa regler och rekommendationer naturligtvis, så vi kan fortsätta ägna oss åt det vi älskar - hästar och ridning!

Vi följer noga utvecklingen, och följer alla regler och rekommendationer för verksamheten. Alla aktiviteter riskbedöms enligt Folkhälsomyndighetens mall, och anpassningar görs efter behov.

Uppmärkta avstånd för dig som sitter på läkataren och tittar - håll en hästlängd!

Vi bygger en altan för ökad utomhusyta - där vi kan ha teorilektioner och samlingar, där vi kan äta måltider under ridläger, där vi kan fika utomhus

Vår nya bod - för att öka inomhusytan och möjligheten till gott avstånd. Här kommer delar av kontoret flytta in, så vi kan öka ytan inne i klubbstugan för övernattning under våra ridläger

Våra sadlar flyttar ut i stallet under lektionstid - så vi inte behöver vara många i sadelkammaren, utan sadel och träns finns lättillgängligt ute i stallet.

Så här resonerar vi vid sjuk personal och återgång i arbete:
Enligt rekommendationerna från 1177, med tillägget att vi väntar minst 3 dygn efter att man är symptomfri innan återgång till arbetet.