FRAMTIDENS ANLÄGGNING

Så roligt att läsa i kommunens budget för 2021-2023 (sidan 36) - satsning 50 miljoner nytt ridsportcentrum 2023! (klicka på bilden för förstoring, hela dokumentet hittar du här)

Som ni kanske har läst så är kommunens budget för 2020-2022 nu beslutad.

I budgeten finns en del som handlar om förberedelse för en ny ridsportanläggning i Norrtälje.

Vi har naturligtvis fått vara med i arbetet med förstudien inför budgeten och planerna, vilket är jätteroligt.

Här intill kan ni läsa den rapport som styrelsen jobbade fram som underlag från vår sida till förstudien.

För att läsa om kommunens budget 2020-2022 klicka här.

Här kan du läsa kommunens förstudie, samt tjänsteutlåtandet.

I utlåtandet hittas ett par punkter som vi tycker behöver förtydligande:
Djurskydd - det finns inga punkter idag där vår anläggning och verksamhet inte uppfyller djurskyddslagstiftning. Det man vill trycka på i tjänsteutlåtandet är att anläggningen är äldre, och troligen kommer att ha svårt att möta morgondagens djurskyddskrav.
Ridskolans drifsform - i utlåtandet står det på ett par ställen att vi är en kommunal ridskola. Det stämmer inte, vi är en ideell förening som driver en ridskola.

LÄNKAR OCH NYHETER - NY RIDSPORTANLÄGGNING

MER INTRESSANT LÄSNING OM RIDSKOLESVERIGE