KLUBBDOKUMENTATION OCH Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Ridskolechefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Ungdomssektionen har en egen styrelse, och har en representant med i "stora styrelsen".

Längre ner på den här sidan kan du se vilka som sitter i styrelsen ("stora styrelsen" och Ungdomssektionens styrelse) just nu, och där hittar du också kontaktuppgifter.

ÅRSMÖTE 2020

Protokoll årsmöte 2020, avhållet 16 februari 2020 

Förtroendevalda 2020 vid årsmöte 16 februari 2020 

Årsmöte 2020 hålls den 16 februari 2020 klockan 15.00, platsen är Lommarskolans matsal. Välkomna!

KALLELSE OCH DAGORDNING
ÅRSMÖTE 2020

PRISUTDELNING TÄVLINGSÅRET 2019

Efter det formella årsmötet sker prisutdelning för tävlingsåret 2019:

- Vigelsjö Cup vår 2019
- Vigelsjö Cup höst 2019
- Klubbmästare 2019
- Poängjaktens 6 olika delpriser

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
SAMT BESLUTSPUNKTER
ÅRSMÖTE 2020

Valberedningens förslag 2020

Stadgeändring 2020
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta. Bilagt Ridsportförbundets underlag, samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering.

Medlemsavgift 2021
Svenska Ridsportförbundet aviserar höjning av försäkringspremie för medlemmarnas olycksfallsförsäkring 2021, och föreslår att föreningar höjer sina medlemsavgifter i enlighet med detta. Bilagt styrelsens analys och rekommendation. För omröstning på årsmötet.

Medlemsmotion
Ridning på recept - FAR. Bilagt finns motion, styrelsens analys samt styrelsens rekommendation. För omröstning på årsmötet.

VERKSAMHETS-BERÄTTELSE 2019
FÖRVALTNINGS-BERÄTTELSE 2019

Förvaltningsberättelse 2019 bilagd nedan. Balans- och Resultaträkningar återfinns i Verksamhetsberättelsen.

2020
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

2019
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

11-2019 - 27 januari 2020

10-2019 - 16 december

18 november - inställt

9-2019 - 7 och 21 oktober 2019 - budgetmöten

1-2019 - 17 februari - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2018
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

Styrelsemöte 4-2018 - 29 april Extra styrelsemöte, investeringsbeslut, underlag till bank

Styrelsemöte 1-2018 - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

ÅRSMÖTE 2020

STYRELSEN 2019

Erika Örling
Odförande
erika.orling@gmail.com

Suss Forssman Thullberg
Ordinarie ledamot, vice ordförande

Anna Morin
Ordinarie ledamot
Kassör

Li Karlsson
Ordinarie ledamot
Styrelsens sekreterare

Susanne Elvermark
Ordinarie ledamot
Ungdomssektionens representant

Cecilia Kotsakidis
Ordinarie ledamot


Boel Rensvik
Suppleant

Lisen Sjögren
Suppleant

Leila Bull
Ridskolechef
Adjungerad

Revisorer
Anna Lundberg
Lotta Samuelsson

Revisorssuppleanter
Susanne Sandberg
Karin Lorenz

Ungdomssektionens styrelse 2019:

Isabella Gjertz - Ordförande
Matilda Sydell - Sekreterare
Ebba Söderman - Kassör 
Ella Olsson Henningsson - Ledamot
Matilda Örling - Ledamot
Embla Elvermark - Ledamot
Siri Colliander - Ledamot
Wilda Hultén - Ledamot​​​​​​​​​​​​​​


Susanne Elvermark - Adjungerad

Läs mer om Ungdomssektionen här!

ERIKA ÖRLING
ORDFÖRANDE

Hej!
Tack för förtroendet! Ridklubben Norrtälje Ryttare är verkligen en fantastisk medlemsförening, och det är otroligt roligt att få vara del av styrelsen i en så aktiv, engagerad och driven klubb där så mycket kraft kommer från medlemmarna!

Jag är en ”inflyttad Norrtälje-bo”, och har bott i kommunen sedan 2011. När vi flyttade hit började båda mina barn att rida på Vigelsjö ridskola, och idag är vi ofta på ridskolan när det anordnas tävlingar och aktiviteter. Vi bor strax utanför Norrtälje tillsammans med våra ponnysar och ett par avelsston (på sommarhalvåret brukar det också bli några föl...). Själv hinner jag väldigt sällan rida, utan får mer ägna mig åt hästvård och mockning, men hästar är min passion! Till yrket är jag egenföretagare inom personalområdet (HR-konsult), och jobbar med personalfrågor. Man når mig på mail erika.orling@gmail.com.

ANNA MORIN
KASSÖR

SUSANNE ELVERMARK
UNGDOMSSEKTIONENS REPRESENTANT

SUSS FORSSMAN THULLBERG
ORDINARIE LEDAMOT
VICE ORDFÖRANDE

CECILIA KOTSAKIDIS
ORDINARIE LEDAMOT

LI KARLSSON
ORDINARIE LEDAMOT
STYRELSENS SEKRETERARE

BOEL RENSVIK
SUPPLEANT

LISEN SJÖGREN
SUPPLEANT