KLUBBDOKUMENTATION OCH Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Ridskolechefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Ungdomssektionen har en egen styrelse, och har en representant med i "stora styrelsen".

Längre ner på den här sidan kan du se vilka som sitter i styrelsen ("stora styrelsen" och Ungdomssektionens styrelse) just nu, och där hittar du också kontaktuppgifter.

Årsmöte 2021 - boka in 21 februari 2021 för klubbens årsmöte!

2020
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

Styrelsemöte 10 -2020 - 28 september

Styrelsemöte 9-2020 - 24 augusti

Styrelsemöte 8-2020 - 24 juni

Styrelsemöte 7-2020 - 26 maj

Styrelsemöte 6 -2020 - 4 maj (extra styrelsemöte)

Styrelsemöte 5-2020 - 4 maj

Styrelsemöte 4-2020 - 20 april

Styrelsemöte 3-2020 - 26 mars

Styrelsemöte 2-2020 - 10 mars (extra styrelsemöte)

Styrelsemöte 1-2020 - 17 februari - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2019
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

18 november - inställt

1-2019 - 17 februari - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2018
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

Styrelsemöte 4-2018 - 29 april Extra styrelsemöte, investeringsbeslut, underlag till bank

Styrelsemöte 1-2018 - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

ÅRSMÖTE 2020

Stadgeändring 2020
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta. Bilagt Ridsportförbundets underlag, samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering.

Medlemsavgift 2021
Svenska Ridsportförbundet aviserar höjning av försäkringspremie för medlemmarnas olycksfallsförsäkring 2021, och föreslår att föreningar höjer sina medlemsavgifter i enlighet med detta. Bilagt styrelsens analys och rekommendation. För omröstning på årsmötet.

Medlemsmotion
Ridning på recept - FAR. Bilagt finns motion, styrelsens analys samt styrelsens rekommendation. För omröstning på årsmötet.

STYRELSEN 2020

Erika Örling
Odförande
erika.orling@gmail.com

Suss Forssman Thullberg
Ordinarie ledamot, vice ordförande

Anna Morin
Ordinarie ledamot
Kassör

Li Karlsson
Ordinarie ledamot
Styrelsens sekreterare

Susanne Elvermark
Ordinarie ledamot
Ungdomssektionens representant

Cecilia Kotsakidis
Ordinarie ledamot


Boel Rensvik
Suppleant

Lisen Sjögren
Suppleant

Leila Bull
Ridskolechef
Adjungerad

Revisorer
Anna Lundberg
Karin Nola

Revisorssuppleanter
Anneli Karlsson
Karin Lorenz

ERIKA ÖRLING
ORDFÖRANDE

Hej!
Tack för förtroendet! Ridklubben Norrtälje Ryttare är verkligen en fantastisk medlemsförening, och det är otroligt roligt att få vara del av styrelsen i en så aktiv, engagerad och driven klubb där så mycket kraft kommer från medlemmarna!

Jag är en ”inflyttad Norrtälje-bo”, och har bott i kommunen sedan 2011. När vi flyttade hit började båda mina barn att rida på Vigelsjö ridskola, och idag är vi ofta på ridskolan när det anordnas tävlingar och aktiviteter. Vi bor strax utanför Norrtälje tillsammans med våra ponnysar och ett par avelsston (på sommarhalvåret brukar det också bli några föl...). Själv hinner jag väldigt sällan rida, utan får mer ägna mig åt hästvård och mockning, men hästar är min passion! Till yrket är jag egenföretagare inom personalområdet (HR-konsult), och jobbar med personalfrågor. Man når mig på mail erika.orling@gmail.com.

ANNA MORIN
KASSÖR

SUSANNE ELVERMARK
UNGDOMSSEKTIONENS REPRESENTANT

SUSS FORSSMAN THULLBERG
ORDINARIE LEDAMOT
VICE ORDFÖRANDE

CECILIA KOTSAKIDIS
ORDINARIE LEDAMOT

LI KARLSSON
ORDINARIE LEDAMOT
STYRELSENS SEKRETERARE

BOEL RENSVIK
SUPPLEANT

LISEN SJÖGREN
SUPPLEANT