KLUBBEN OCH STYRELSEN

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Tack för trevligt digitalt årsmöte i bästa föreningen, tack till alla som kom till "föreningens högsta råd"!
 
Särskilt tack till Per Palmström för tryggt ordförandeskap under mötet.

Och ett jättestort tack till avgående förtroendevalda Anneli Karlsson (revisorssuppleant) och Karin Nola (revisor), samt Boel Rensvik (suppleant i styrelsen), Carola Wiklund (valberedningen), Andrea Lööb (valberedningen)! Tack!

Välkomna nya förtroendevalda – Caroline Bernström (valberedningens ordförande och sammankallande), Karin Andersson (valberedningen)!

Välkommen auktoriserad revisor LEVA Revision/Lina Andersson, vald av årsmötet till revisor för 2022-2023.

Suss Forssman Thullberg - tack för att du vill vara styrelsens ordförande, vi är trygga i dina händer Och tack för att ni tackar ja till ytterligare en mandatperiod Cecilia Kotsakidis (suppleant i styrelsen), Li Karlsson (ordinarie ledamot i styrelsen), Susanne Elvermark (ordinarie ledamot i styrelsen, USEKs representant). Och så klart tack för att ni sitter kvar i styrelsen Tommy Evin (ordinarie ledamot, kassör), Victor Sundberg (ordinarie ledamot), Jimmy Karlsson (ordinarie ledamot).

Vi ser fram emot ett spännande 2022!

Under årsmötet uppmärksammas också årets vinnare:

Stort grattis till vinnarna i Poängjakten 2021 och deras utmärkelser för prestationer under året - så väl utfört!

  • Ruben Sundberg och Matilda Örling – delade totalsegrare i Poängjakten
  • Ruben Sundberg och Matilda Örling – delade segrare i Bästa hoppryttare
  • Ruben Sundberg – årets "Flitiga Lisa" (Lasse  )
  • Ida Rosenqvist – segrare Årets ridskoleryttare

Och igen grattis till våra Klubbmästare!

  • Emelie Claeson – hoppning, med Bella Mia
  • Ebba Söderman – dressyr, med Latoya


Och grattis till årets Vigelsjö Cup-vinnare!

  • Martina Glassel

Förtroendevalda vid årsmöte 220220

Ekonomisk rapportering och verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Valberedningens förslag 2022

Styrelseförslag och motioner till årsmötet 2022

Medlemsavgift 2023

Stadgeändring ang revisorer styrelsens förslag 2022

VERKSAMHETSPLAN 2021
 

RAPPORTER FRÅN STYRELSEMÖTEN 2021

Rapporterna kommer upp så snart protokoll är justerade och klara.

1-2021 - 21 februari - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2-2021 - 15 mars

3-2021 - 12 april

4-2021 - 3 maj

5-2021 - 7 juni

6-2021 - 16 juni - extra möte, upptagande av lån

7-2021 - 9 augusti

8-2021 - 7 september

9-2021 - 3 oktober (styrelsedag + formellt möte)

10-2021 - 8 november

11-2021 - 13 december

12-2021 - 25 januari

STYRELSE OCH REVISORER VALDA VID ÅRSMÖTE 2021

Suss Forssman Thullberg
Tf ordförande enligt medlemsval årsmöte 2021
Ordinarie ledamot, vice ordförande

Erika Örling
adjungerad till styrelsen, föredragande
(styrelsens uppdrag verksamhetsledning)

erika.orling@gmail.com

Tommy Evin
Ordinarie ledamot
Kassör

Li Karlsson
Ordinarie ledamot

Susanne Elvermark
Ordinarie ledamot
Ungdomssektionens representant

Jimmy Karlsson
Ordinarie ledamot

Victor Sundberg
Ordinarie ledamot

Cecilia Kotsakidis
Suppleant

Boel Rensvik
Suppleant

Revisor
Karin Nola

Revisorssuppleant
Anneli Karlsson

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 - 210221 klockan 15.00

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2021 - 210221 

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Årsredovisning, förvaltningsberättelse, Balansräkning och Resultaträkning

Verksamhetsberättelse 2020

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖRTROENDEVAL 2021

VERKSAMHETSPLAN 2021

STYRELSENS FÖRSLAG 2021

Stadgeändring 2021
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta.

Bilagt Ridsportförbundets underlag (typstadgar), samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering, för upptagande till omröstning vid årsmöte 2021.

Medlemsavgift 2022
Svenska Ridsportförbundet har inte aviserat höjningar av avgifter till förbundet, distriktet eller försäkringar för 2022. Styrelsen föreslår därför att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som 2021 även 2022. För omröstning på årsmötet.

Revisorer för föreningen
I stadgarna kap 5 §23 stipuleras att föreningen kan välja att ha registrerat revisionsbolag för revision av föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen föreslår att föreningen övergår till revision genom registrerat revisionsbolag. För omröstning på årsmötet.