Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Ridskolechefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Ungdomssektionen har en egen styrelse, och har en representant med i "stora styrelsen".

Längre ner på den här sidan kan du se vilka som sitter i styrelsen ("stora styrelsen" och Ungdomssektionens styrelse) just nu, och där hittar du också kontaktuppgifter.

Rapporter från styrelsemöten

Styrelsemöte 9-2018 - 18 oktober

Styrelsemöte 8-2018 - 20 september

Styrelsemöte 7-2018 - 16 augusti

Styrelsemöte 6-2018 - 7 juni

Styrelsemöte 5-2018 - 17 maj

Styrelsemöte 4-2018 - 29 april

Extra styrelsemöte, investeringsbeslut, underlag till bank

Styrelsemöte 3-2018 - 16 april

Styrelsemöte 2-2018 - 15 mars

Styrelsemöte 1-2018 - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

Kommande styrelsemöten

10-2018 - 13 november

Årsmöte 2018

Årsmöte 18 februari 2018

Tack för bra årsmöte alla som kom!

Stort tack för era insatser Andrea Lööb och Carina Pettersson som lämnar styrelsen i samband med årsmötet. Också ett stort tack Lennart Ljungh och Ira Jansson (revisorer) för era insatser! Hur nya styrelsen och förtroendevalda ser ut ser du nedan.

Och naturligtvis stort grattis till årets poängjaktsvinnare!

Klubbmästare och Poängjaktsvinnare 2017!

Årsmöte 2017

Årsmöte 26 februari 2017

Tack för bra årsmöte alla som kom!

Vi hann mycket idag - delvis ny styrelse utsedd, avtackning av Anna, prisutdelning till klubbmästare och poängjaktsvinnare.

Tack för gott fika också!

Och STORT TACK till avgående styrelsemedlemmar, bra jobbat, och hoppas ni vill komma tillbaka snart!

Klubbmästare och Poängjaktsvinnare 2016!

STYRELSEN 2018

Erika Örling
Odförande
erika.orling@gmail.com

Suss Forssman Thullberg
Ordinarie ledamot, vice ordförande

Monica Mützell
Ordinarie ledamot
Kassör

Li Karlsson
Ordinarie ledamot
Styrelsens sekreterare

Carola Wiklund
Ordinarie ledamot
Ungdomssektionens representant

Eva Sandgren
Ordinarie ledamot


Boel Rensvik
Suppleant

Leila Bull
Ridskolechef
Adjungerad

Revisorer
Anna Morin
Lotta Samuelsson

Revisorssuppleanter
Susanne Sandberg
Eva Strand

Ungdomssektionens styrelse 2018:

Mathilda Wallin - Ordförande
Matilda Nygren - Sekreterare
Julia Pettersson - Kassör 
Sara Malmquist - Biträdande
Angelica Leinefelt - LOK-stödsansvarig
Ella Olsson Henningsson - Ledamot
Isabella Gjertz - Ledamot
Louise Welin - Adjungerad

Läs mer om Ungdomssektionen här!

STYRELSEN 2017

Erika Örling
Odförande
erika.orling@gmail.com

Monica Mützell
Kassör

Carola Wiklund
Ordinarie ledamot
Vice ordförande
Ungdomssektionens representant

Eva Sandgren
Ordinarie ledamot
familjen_sandgren@hotmail.com

Boel Rensvik
Ordinarie ledamot

Li Karlsson
Ordinarie ledamot
Styrelsens sekreterare

Suss Forssman Thullberg
Ordinarie ledamot

Carina Pettersson
Ordinarie ledamot


Andrea Lööb
Suppleant

Revisorer
Lennart Ljungh
Ira Jansson

Revisorssuppleanter
Susanne Sandberg
Eva Strand

ERIKA ÖRLING
ORDFÖRANDE

Hej!
Tack för förtroendet! Ridklubben Norrtälje Ryttare är verkligen en fantastisk medlemsförening, och det är otroligt roligt att få vara del av styrelsen i en så aktiv, engagerad och driven klubb där så mycket kraft kommer från medlemmarna!

Jag är en ”inflyttad Norrtälje-bo”, och har bott i kommunen sedan 2011. När vi flyttade hit började båda mina barn att rida på Vigelsjö ridskola, och idag är vi ofta på ridskolan när det anordnas tävlingar och aktiviteter. Vi bor strax utanför Norrtälje tillsammans med våra ponnysar och ett par avelsston (på sommarhalvåret brukar det också bli några föl...). Själv hinner jag väldigt sällan rida, utan får mer ägna mig åt hästvård och mockning, men hästar är min passion! Till yrket är jag egenföretagare inom personalområdet (HR-konsult), och jobbar med personalfrågor. Man når mig på mail erika.orling@gmail.com.

MONICA MUTZELL
KASSÖR

CAROLA WIKLUND
UNGDOMSSEKTIONENS REPRESENTANT

BOEL RENSVIK
SUPPLEANT

LI KARLSSON
ORDINARIE LEDAMOT
STYRELSENS SEKRETERARE

SUSS FORSSMAN THULLBERG
ORDINARIE LEDAMOT

EVA SANDGREN
ORDINARIE LEDAMOT

Jag började rida i Vigelsjö när verksamheten där startade 1970. Då red man runt på stallplanen och hästarna bodde i A-stallet som låg där ridhuset nu är byggt. Jag har suttit ett antal år i styrelsen på 80-talet och även jobbat deltid som stallförman ett par år. Nu är jag åter i styrelsen och entusiasmen, kompetensen och drivet i Ridklubben Norrtälje Ryttare upplever jag starkare och mer possitiv än någonsin! Välkommen att dela dina åsikter med mig när vi ses i stallet, via fb eller mail: familjen_sandgren@hotmail.com