Ridlektioner OCH Ridgrupper
HÖSTTERMINEN 2020

På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper vi erbjuder, vilka tider/dagar de är, och för vilken ridlärare. Varje grupp har en huvudinstruktör, men det kan naturligtvis hända att gruppen har en vikarierande instruktör (vid sjukdom, semester, utbildning t ex).

Höstterminen 2020 börjar måndagen den 24 augusti, och avslutas söndagen den 20 december. Under terminen är det inget uppehåll, det vill säga det är lektioner även på röda dagar. Ridåret 2020 omfattar 38 lektionstillfällen, där varje termin innehåller minst två teorilektioner.

Måndag HT 2020

Terminsstart 24 augusti 2020
Sista tillfälle 14 december 2020

Teori:
Vecka 39
Vecka 46

Måndag 13.45-14.30
Pararidning

Instruktör:
Lotta Skoglund

Måndag 15.00-16.00
Dressyr60
Lätt C
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 16.10-16.55
Bas45 junior
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 18.40-19.40
Bas60 junior
Märke 3
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 19.45-20.45
Bas60 vux
Märke 4
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Lotta Skoglund

Måndag 20.50-21.50
Dressyr60
Lätt A
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Lotta Skoglund

Tisdag HT 2020

Terminsstart 25 augusti 2020
Sista tillfälle 15 december 2020

Teori:
Vecka 40
Vecka 47

Tisdag 11.00-11.30
Paralektion

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 11.30-12.00
Paralektion

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 13.00-13.45
Pararidning

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 13.45-14.25
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Tisdag 15.00-15.40
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Tisdag 15.55-16.55
Bas30 junior
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Lotta Skoglund
Teori med fritidsledare 15.55-16.25

Tisdag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 3
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 18.40-19.40
Bas60 junior
Märke 4
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Leila Bull

Tisdag 19.45-20.45
Mix60
Märke 5
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Tisdag 20.50-21.50
Dressyr60
Lätt C
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag HT 2020

Terminsstart 26 augusti 2020
Sista tillfälle 16 december 2020

Teori:
Vecka 41
Vecka 49

Onsdag 13.30-14.30
Special4 Dressyr
Lätt C
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 14.55-15.35
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Onsdag 15.40-16.40
Bas30 junior
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull
Teori med fritidsledare 16.10-16.40

Onsdag 16.15-17.00
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 17.05-17.50
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 17.55-18.55
Hoppning60
Lätt D

Instruktör: 
vecka 35-51 Emma Lundell

Onsdag 18.55-19.55
Hoppning60
Lätt C

Instruktör: 
vecka 35-51 Emma Lundell

Onsdag 20.05-21.05
Dressyr60
Lätt A
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Lotta Skoglund

Torsdag HT 2020

Terminsstart 27 augusti2020
Sista tillfälle 17 december 2020

Teori:
Vecka 42
Vecka 48

Vissa torsdagar
11.00-11.45
Lunchridning
Lotta Månsson

Instruktör:
Lotta Månsson

Vissa torsdagar
Torsdag 13.45-14.25
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 15.15-15.55
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 15.55-16.55
Bas30 junior
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull
Teori med fritidsledare 15.55-16.25

Torsdag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 3
Terminsplanering - klicka här

Instruktör: 
Leila Bull

Torsdag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 18.40-19.40
Bas60 vux
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 19.40-20.40
Bas60 vux
Märke 3
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 20.40-21.40
Mix60
Märke 4
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Fredag HT 2020

Terminsstart 28 augusti 2020
Sista tillfälle 18 december 2020

Teori:
Vecka 43
Vecka 50

Fredag 14.15-14.45
Paralektion

Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.00-15.45
Paragrupp

Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.50-16.35
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Sandra Nicolin

Fredag 16.40-17.40
Bas60 junior
Märke 4
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Sandra Nicolin

Fredag 17.45-18.30
Bas45 junior
Märke 3
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 18.35-19.35

Hoppning60
Märke 5/Lätt D
Terminsplanerig - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 19.45-20.30
Bas45 vux varannanveckasgrupp - udda veckor
Märke 2
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull
Start för terminen vecka 35

Fredag 19.45-20.30
Bas45 vux varannanveckasgrupp - jämna veckor
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull
Start för terminen vecka 36

Lördag HT2020

Terminsstart 29 augusti 2020
Sista tillfälle 19 december 2020

Teori:
Vecka 37
Vecka 44

Lördag 9.00-9.45
Bas45 junior
Märke 3

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 9.50-10.35
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 10.40-11.25
Bas45 junior
Märke 1

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Sandra Nicolin

Lördag 11.30-12.30
Bas30 junior
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Sandra Nicolin
Teori med fritidsledare
12.00-12.30

Lördag 12.05-13.20
Bas75 (Mix60 från 201101)
Märke 4

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 13.25-14.25
Hoppning60
Lätt D mot LC
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 15.00-16.00
Barnridning -
boka per gång!
Instruktör:
Sandra Nicolin

Lördag 16.15-17.00
Stallvärdsridning

Instruktör:
Sandra Nicolin

Söndag HT 2020

Terminsstart 30 augusti 2020
Sista tillfälle 20 december 2020

Teori:
Vecka 38
Vecka 45

Söndag 9.00-10.00
Bas30 junior
Märke 1
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Lotta Skoglund
Teori med fritidsledare
9.30-10.00

Söndag 9.35-10.20
Bas45 junior
Märke 1

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 10.25-11.10
Bas45 junior
Märke 3

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 11.15-12.00
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplanering - klicka här
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 12.40-13.40
Mix60
Märke 5
Terminsplanering - klicka här

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 13.45-14.30
Drop-in-ridning - boka per gång!
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag ca 14.30-
Vigelsjö Cup/hoppträning
Blåbärshoppning
Hopp-/dressyr-/WE-träning
med mera