Ridlektioner & Ridgrupper
VÅRTERMINEN 2020

Här nedan finner du en översikt på vilka ridgrupper vi erbjuder, vilka tider/dagar de är, och för vilken ridlärare. Varje grupp har en huvudinstruktör, men det kan naturligtvis hända att gruppen har en vikarierande instruktör (vid sjukdom, semester, utbildning t ex).

För varje termin finns en övergripande planering för hela ridskolans verksamhet, och utifrån den gör ridläraren en planering för varje ridgrupp. Ridåret 2020 omfattar 38 lektionstillfällen, där varje termin innehåller minst två teorilektioner.


Vårterminen 2020 börjar med måndagsgrupperna den 6 januari.

Vårterminen 2020 avslutas med söndagsgrupperna den 31 maj.

Höstterminen 2020 börjar sedan måndagen den 24 augusti, och slutar 20 december.

Grupptyper vårterminen 2020

Lek&Lär

Lek&Lär-grupperna har 12 elever, uppdelade i två grupper med två instruktörer (ridning respektive teori). I gruppen handlar 30 minuter om ridning, och 30 minuter om praktisk teori

Basgrupper

Basgrupperna har 8 elever, siffran efter Bas anger hur lång tid gruppen rider:

Bas45 junior
Bas60 junior
Bas45 vux
Bas60 vux
Bas75 (både junior och senior)
Bas45 vux varannan

Träningsgrupper

(Dessa grupper kallades tidigare Träningsgrupp eller Special6)
Träningsgrupperna har 6 elever, och grupperna rider 60 minuter:

Mix60
Dressyr60
Hoppning60

Specialgrupper

Specialgrupperna har 4 elever. Mix- och Dressyrgrupperna rider 60 minuter, och Hoppgrupperna rider 75 minuter:

Special4Mix
Special4Dressyr
Special4Hoppning

Måndag VT 2020

Terminsstart 6 januari 2020
Sista ridtillfälle 25 maj

Måndag 13.00-14.30
Pararidning

Måndag 14.55-15.55
Dressyr60

Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 16.00-17.00
Lek & Lär
Instruktör:
Lotta Skoglund
Louise Welin

Måndag 17.05-17.50
Bas45 junior
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 17.55-18.40
Bas45 junior
Instruktör: 
Lotta Skoglund

Måndag 18.45-19.30
Bas45 junior
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 19.35-20.35
Bas60 vux
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 20.40-21.40
Dressyr60
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Tisdag VT 2020

Terminsstart 7 januari 2020
Sista ridtillfälle 26 maj

Tisdag 10.30-11.30
Pararidning

Tisdag 15.00-15.30
Pararidning

Tisdag 15.45-16,45
Lek & Lär
Instruktör:
Lotta Skoglund
Louise Welin

Tisdag 16.50-17.35
Bas45 junior
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 17.35-18.35
Bas60 junior
Instruktör:
Sara Forsberg

Tisdag 18.35-19.35
Dressyr60
Instruktör: 
Sara Forsberg

Tisdag 19.35-20.35
Mix60
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 20.40-21.40
Dressyr60
Instruktör:
Lotta Skoglund

Onsdag VT 2020

Terminsstart 8 januari 2020
Sista ridtillfälle 27 maj 2020

Onsdag 13.00-14.00
Special4 Dressyr

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 14.05-14.45
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Onsdag 15.40-16.40
Lek & Lär

Instruktör:
Lotta Skoglund
Jenniemy Gransten

Onsdag 16.40-17.25
Bas45 junior
Instruktör:
Jenniemy Gransten

Onsdag 17.30-18.30
Hoppning60
Instruktör: 
Sara Forsberg

Onsdag 18.30-19.30
Hoppning60
Instruktör: 
Sara Forsberg

Onsdag 19.30-20.45
Special4 Hoppning
Instruktör: 
Sara Forsberg

Torsdag VT 2020

Terminsstart 9 januari 2020
Sista ridtillfälle 28 maj 2020

Torsdag 8.30-11.45
CR-torsdag
Privatlektioner och lunchridning
Vissa datum

Instruktör:
Lotta Månsson

Torsdag 14.00-14.40
Privatlektion

Jenniemy Gransten
- boka här!

Torsdag 15.00-15.40
Privatlektion

Jenniemy Gransten
- boka här!

Torsdag 16.00-16.45
Bas45 junior

Instruktör:
Jenniemy Gransten

Torsdag 16.50-17.35
Bas45 junior
Instruktör: 
Lotta Skoglund

Torsdag 17.40-18.40
Mix60
Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 18.40-19.40
Bas60 vux
Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 19.40-20.40
Bas60 vux
Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 20.40-21.40
Mix60
Instruktör:
Johanna Blomdahl

Fredag VT 2020

Terminsstart 10 januari 2020
Sista ridtillfälle 29 maj 2020

Fredag 15.00-15.45
Paragrupp

Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.50-16.35
Bas45 junior

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 16.40-17.25
Bas45 junior

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 17.30-18.15
Bas45 junior

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 18.20-19.20

Hoppning60
Instruktör:
Leila Bull

Fredag 19.30-20.15
Bas45 vux varannanveckasgrupp - udda veckor

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 19.30-20.15
Bas45 vux varannanveckasgrupp - jämna veckor

Instruktör:
Leila Bull

Lördag VT 2020

Terminsstart 11 januari 2020
Sista ridtillfälle 30 maj 2020

Lördag 9.45-11.00
(ny tid från 7 mars)
Bas75

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 11.05-11.50
(ny tid från 7 mars)
Bas45 junior

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 11.55-12.40
(ny tid från 7 mars)
Bas45 junior

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 12.15-13.15
(ny tid från 7 mars)

Lek & Lär
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 13.20-14.05
(ny grupp från 7 mars)
Bas45 junior

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 14.10-15.10
(ny tid från 7 mars)

Hoppning60
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 15.00
Barnridning -
boka per gång!
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 16.10-16.50
Stallvärdsridning

Söndag VT 2020

Terminsstart 12 januari 2020
Sista ridtillfälle 31 maj 2020

Söndag 9.00-9.45
Bas45 junior

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 9.50-10.35
Bas45 junior

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 10.40-11.25
Bas45 junior
(ny grupp från 8 mars)

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 11.45-12.30
Drop-in-ridning - boka per gång!
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 12.00-13.00
(ny tid från 8 mars)
Lek & Lär
Instruktör:
Lotta Skoglund
Angelica Leinefelt

Söndag ca 14.00-
Vigelsjö Cup/hoppträning
Blåbärshoppning
Hopp-/dressyr-/WE-träning
med mera

19 januari, 16 februari, 15 mars,
12 april, 3 maj, 24 maj

Söndag 14.00-16.00
Nybörjarkurs vuxna med Lotta