Prislista

MEDLEMSAVGIFT

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Bli medlem direkt: 
klicka här

Medlemsavgifter 2018
Junior 300 kronor per år
Senior 400 kronor per år
Familjemedlemskap 800 kronor per år (4 personer) - Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 850 kronor, 6 i familjen = 900 kronor och så vidare.

ABONNEMANGSRIDNING 2018

BETALNINGSPERIOD

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis. 

Ridåret 2018 omfattar 43 abonnemangs-veckor. 
Månadsbetalningen är uppdelad på 11 månader med samma belopp varje månad.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 25:e i månaden (förskottsbetalning).

Månadsfakturor för hela kommande termin skickas ut i november (för vårterminen, betalningsdatum 25 december-25 maj) och i maj (för höstterminen, betalningsdatum 25 juli-25 november). 

UPPSÄGNINGSTID

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja betalt abonnemang.

Uppsägning skall ske skriftligen genom att skicka e-post till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning på lördagar (för yngre), privatlektioner, lunchridning, temalektioner, kurser och aktiviteter. 

PRISJUSTERINGAR

Prisjusteringar sker per 1 januari varje år. Ny prislista för kommande år publiceras 1 oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst!

FULLSTÄNDIGA VILLKOR
FÖR ABONNEMANGSRIDNING

PRISLISTA ABONNEMANGSRIDNING 2018

gäller från 1 januari 2018

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på den/de billigaste alternativen.

Varje termin innehåller minst två teori-/avsuttna pass.

Junior/Ungdom

FU-junior
30 min
195 kr/lektion

Lek & Lär 60 min
60 min
762 kr/mån
43 gånger/år
195 kr/lektion

Junior 45 min
45 min
762 kr/mån
43 gånger/år
195 kr/lektion

Ungdom 45 min
45 min
762 kr/mån
43 gånger/år
195 kr/lektion

Ungdom 60 min
60 min
860 kr/mån
43 gånger/år
220 kr/lektion

Träningsgrupp junior/ungdom
45-60 min
938 kr/mån
43 gånger/år
240 kr/lektion

Ungdom 75 min
75 min
1 075 kr/mån
43 gånger/år
275 kr/lektion

Träningsgrupp special junior/ungdom
(4 elever i gruppen)

60 min
1 368 kr/mån
43 gånger/år
350 kr/lektion

VUXEN

FU-vuxen
30 min
235 kr/lektion

Vuxen 45 min
45 min
919 kr/mån
43 gånger/år
235 kr/lektion

Vuxen 60 min
60 min
1 016 kr/mån
43 gånger/år
260 kr/lektion

Träningsgrupp vuxen
45-60 min
1 095 kr/mån
43 gånger/år
280 kr/lektion

Vuxen 75 min
75 min
1 270 kr/mån
43 gånger/år
325 kr/lektion
 

PROVA PÅ - BARNRIDNING

140 kronor per gång

Bokas och betalas per gång

Här kan du läsa mer och anmäla till barnridning

KLIPPKORT

Klippkort kan inte längre köpas. Redan köpta klippkort gäller enligt villkoren nedan:

Om du vill prova på att rida utan att boka plats i en grupp, eller inte vill rida i en grupp varje vecka kan du köpa ett klippkort som gäller 4 gånger.

När du har klippkort kommer du överens med instruktör om vilken grupp som passar där det finns plats. Du kommer inte att ha en fast plats, utan bokning sker per gång.

Klippkorten är giltiga det kalenderår de köps, och ingen återbetalning sker om inte gångerna används.

Klippkorten gäller i alla 30, 45 och 60 minutersgrupper, dock inte träningsgrupper eller specialgrupper.

För att rida på klippkort måste du också vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare,
klicka här.

PRISLISTA ÖVRIGT 2018

PRIVATLEKTIONER

Ridskolehäst
450 kr/lektion 40 min (hästhyra ingår)

Egen häst
450 kr/lektion 40 min (anläggningsavgift ingår)

Tider för privatlektioner hittar du här

RIDHUSKORT

Vi säljer inte ridhuskort, då ridhus och banor är upptagna för ridskolans verksamhet de allra flesta timmar på dygnet. Däremot har vi ibland "öppen bana" som man är välkommen att komma till, läs mer nedan.

ÖPPEN BANA

Under utesäsongen (april-oktober) kommer vi att ha möjlighet till "öppen bana". Det innebär att dressyrstaket, hopphinder eller WE-hinder kommer att finnas tillgängliga på stora utebanan under bestämda tider, och det då är öppet att komma och träna själv. Dagar och tider för detta kommer anslås på hemsida och facebook.

150 kr per tillfälle
Ingen kostnad för inackorderade privatekipage på ridskolan

BARNKALAS

Ridning 45 min med ridskolans personal. Tillgång till klubbstugan.
1 700 kr upp till 12 barn, vid fler barn + 50 kr/barn

FRILUFTSDAG

Förskola
1 timme, obegränsat antal barn upp till 6 år. Ponnyridning.
800 kr

2 timmar och max 8 barn. Ridning 30 min + hästkunskapspass.
1 400 kr

Friluftsdag för skolklass
Förberedelse av hästar + prova-på-ridning.
850kr/h

RIDLEKTION FÖR SKOLKLASS

Förberedelse av hästar + ridlektion dressyr/hoppning med ridlärare.
220 kr/häst och tillfälle med en av ridskolans ridlärare.
195 kr/häst och tillfälle med egen ridlärare. 

RIDLÄGER

Under sommaren och vissa lov erbjuds lägerverksamhet. För information och priser se fliken Kurser & Anmälan - Ridläger.

INACKORDERINGAR

Person med uppstallad häst hos Ridklubben Norrtälje Ryttare på Vigelsjö Ridskola ska vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare, och tävla för klubben. Medlemskap kan lösas här.

Priset är angivet per månad. Stallhyra betalas i förskott. 

Ev. prisjusteringar sker per 1 januari varje år.

I texten nedan använder vi:
Hästägare = ansvarig för hästen
Hästhållare = Ridklubben Norrtälje Ryttare
Hästen = den uppstallade ponnyn/hästen

A-/B-ponny

 • 4 000 kronor per månad

C-/D-ponny

 • 4 500 kronor per månad

Ridhäst

 • 4 850 kronor per månad

I STALLHYRAN INGÅR

 • Stallplats
 • Hagvistelse
 • Ut- och insläpp
 • Täcke på/av i samband med utsläpp morgon samt vid insläpp eftermiddag
 • Mockning
 • Strö
 • Fodringar 4 gånger per dag
 • Analyserat grovfoder efter Hästens behov baserat på av Hästhållaren uträknad grovfoderbaserad foderstat
 • Salt och ev. mineraler
 • Avmaskning
 • Plats i sadelkammare, samt låsbart skåp i sadelkammare
 • Låsbart skåp i omklädningsrummet i klubbstugan 
 • Ridhus-/anläggningskort (isolerat ridhus, utebana, mindre paddock). Tillgång till ridhus och ridbanor beroende på ridskolans aktiviteter och schema. Antal timmar tillgång till ridhus/ridbanor kan inte garanteras
 • Plats i abonnemangsgrupp i ridskolans utbud en gång per vecka ingår i Stallhyran
 • Rabatterat pris på ytterligare plats i abonnemangsgrupp
 • Klippridning - rida med i grupp i ridskolans utbud i mån av plats (ej fast plats i grupp, kan inte bokas)

HÄSTÄGAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR

 • Kraftfoder ingår ej i Stallhyran. Om Hästägaren önskar komplettera den grovfoderbaserade foderstaten står Hästägaren själv för kostnad och ombesörjande av inköp av det kraft-/kompletteringsfoder man önskar. Hästhållaren ombesörjer utfodring av kraftfoder en gång per dag, i samband med eftermiddagsinsläpp. Hästägaren förbereder mängd klar för Hästhållaren att servera
 • Ev. skydd som ska vara på i hage eller box (boots, benskydd etc.) på/av hanteras av Hästägaren själv. Hästhållaren ombesörjer att ta av ev. nattskydd innan utsläpp på morgonen om så önskas, men ombesörjer inte att sätta på nattskydd, ej heller att sätta på skydd innan utsläpp
 • Hästägaren ansvarar själv för Hästens skötsel, även när Hästen är sjuk, om ej annat överenskommes
 • Vid skadad/sjuk Häst är det Hästägarens ansvar att ombesörja vård, veterinärkontakter, vak, medicinering, transport till veterinär/hästklinik etc. Hästhållaren finns tillgänglig för konsultation efter avtalad tid för sjuk/skadad Häst om Hästägaren så önskar 
 • Vaccination (hästinfluensa samt stelkramp). Hästen ska vara vaccinerad enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (influensa) samt rekommendationer från SVA (stelkramp)
 • Under juli månad ansvarar Hästägaren för att grovrengöra Hästens stallplats (ta ut bädd, mekaniskt rengöra väggar, krubba, vattenkopp). Hästhållaren ansvarar för högtryckstvätt av hela stallet, inklusive Hästens stallplats
 • Att vid avflyttning grovrengöra Hästens box enligt instruktion från Hästhållare
 • Att vara medveten om, och hålla sig uppdaterad om, gällande regler och rutiner på anläggningen och i Ridklubben Norrtälje Ryttare
 • Att hålla rent, snyggt och ordning i stall, sadelkammare och övriga utrymmen, samt att mocka efter sig i ridhus, på ridbanor och på stallplan. Allt med syfte att upprätthålla en trivsam, välkomnande och säker anläggning.

BETESPERIOD

Samma Stallhyra utgår under betesperioden som under övrig tid på året.

Under betesperioden, normalt sett juli månad, går hästarna ute dygnet runt i beteshage.

Om Hästägaren föredrar kan Hästen fortsätta att vara uppstallad under betesperioden. Hästens utevistelse sker i sådant fall som huvudregel i ”vinterhage”, och fodring sker med grovfoder. Om uppstallning väljs under betesperioden gäller samma åtaganden från Hästhållare och Hästägare som under resterande tid på året, med undantag för abonnemangsridning som ersätts med anpassat helgläger. Om Hästägaren vill ha sin Häst uppstallad under betesperioden skall detta meddelas skriftligt senast 1 juni.

Senast den 10 juni informerar Hästhållaren om de rutiner som kommer gälla under betesperioden.

Under betesperioden i beteshage ingår:

 • Beteshage (vid dålig betestillgång ingår stödfodring med grovfoder efter Hästhållarens bedömning)
 • Vatten, saltsten
 • Tillsyn två gånger om dagen, full visitation en gång per dag
 • Flughuva på/av
 • Tillgång till stall vid skötsel
 • Tillgång till spolspilta
 • Privatsadelkammare med skåp
 • Ridhuskort (isolerat ridhus, utebana, mindre paddock). Tillgång till ridhus och ridbanor beroende på ridskolans aktiviteter och schema. Antal timmar tillgång till ridhus/ridbanor kan inte garanteras
 • Anpassat helgläger (4 ridpass) för privatuppstallade, för instruktör på ridskolan

Under betesperioden i beteshage ingår INTE:

 • Insläpp/utsläpp
 • Täcke på/av
 • Grovfoder, utfodring (utom i det fall att stöd-fodring vid dålig betestillgång bedöms nödvändig av Hästhållaren)
 • Abonnemangsridning

TJÄNSTER SOM GÅR ATT KÖPA TILL

Hovslagare
Hästhållaren har avtal med hovslagare, som innebär en serviceavgift per månad. I avgiften ingår skoning var 6:e vecka, alla skor, beslag, tappskohantering, broddar, sulor, hantering av hovböld etc. (inga ytterligare kostnader utöver serviceavgiften tillkommer).

Om Hästägaren vill ansluta sig till serviceavtalet Hovslagare är det Hästhållaren som administrerar all kontakt med hovslagaren, och ombesörjer hovslagarbesöken i dialog med Hästägaren.

För denna tilläggstjänst (hovslagare) gäller månadsfakturering i samband med fakturering stallhyra. Uppsägningstid en (1) månad.

Vaccinationsprogram (hästinfluensa samt stelkramp, ej botulism)
Vaccination för alla hästar görs i december i samband med ridskolans vaccination.

Om Hästägaren vill ansluta sig till vaccinationsprogrammet ombesörjer Hästhållaren vaccination.

För denna tilläggstjänst (vaccination) gäller årlig fakturering (december, samma månad som vaccination sker). Tjänsten köps för ett år i taget.

FÖR RIDHUS, UTEBANA, PADDOCK GÄLLER FÖLJANDE

I Stallhyran ingår även ridhuskort, och ger tillträde till ridhus och uteridbanor under de tider då ridskolan inte disponerar dessa eller då dessa är bokade. Antal timmar tillgång till ridhus/ridbanor kan inte garanteras.

Vid nyttjande av ridhus/ridbana ansvarar den som rider för att mocka efter sig.

Under ridskolans lågsäsong (juli, augusti) sker banvård av ridhus/ridbanor i lägre omfattning än under ridskolans terminer. Ridhus och ridbanor hålls naturligtvis i ridbart skick. 

Externa instruktörer som kommer till anläggningen skall ha tecknat avtal med ridklubben i förväg, Hästägaren ansvarar för att kontrollera detta.

All administration kring användande av externa instruktörer hanteras av Hästägaren själv. 

När man rider för extern instruktör måste man boka ridhus/bana. Bokningen innebär att tiden är reserverad för den som bokat, dvs man har ridhuset/ridbanan för sig själv

Ridskolans och ridklubbens aktiviteter går i första hand, och bokning för privatlektion/träning kan göras i mån av plats, tillgång kan inte garanteras.

Bokning sker via kansliet, senast en vecka före träningstillfället

Priset för bokning är per tillfälle, och ett tillfälle är max 1 timme långt. Kostnaden för bokningen swishas till ridklubben
o    Ridhus – 100 kronor
o    Stora utebanan – 100 kronor
o    Lilla utebanan – 50 kronor