Framtidens anläggning

Vi är trångbodda, och vår anläggning är omodern – men trivsam! Planering pågår hos Kommunen för bygge av ett nytt ridsportcentrum, där tanken är att vår förening ska erbjudas att driva ridskola på den nya anläggningen.

Planeringen går långsamt framåt, och under pandemiåren än långsammare. Men vi håller tummarna att arbetet nu kommer igång igen, och att vi kan få se resultat.

Oavsett om det slutar med att anläggningen på Vigelsjö rustas och moderniseras, eller om en ny anläggning byggs, så ser vi fram emot de kommande åren med spänning!

Kommunens budget för 2021-2023 (sidan 36) – satsning 50 miljoner nytt ridsportcentrum 2023 (klicka på bilden för förstoring, hela dokumentet hittar du här)

Här kan du läsa Kommunens förstudie, samt tjänsteutlåtandet

I utlåtandet hittas ett par punkter som vi tycker behöver förtydligande:
Djurskydd – det finns inga punkter idag där vår anläggning och verksamhet inte uppfyller djurskyddslagstiftning. Det man vill trycka på i tjänsteutlåtandet är att anläggningen är äldre, och troligen kommer att ha svårt att möta morgondagens djurskyddskrav.
Ridskolans driftsform – i utlåtandet står det på ett par ställen att vi är en kommunal ridskola. Det stämmer inte, vi är en ideell förening som driver en ridskola.