Klubben och styrelsen

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Sammanfattningar styrelseprotokoll 2023

Styrelsemöte 1 2023 – Konstituerande möte

Sammanfattningar styrelseprotokoll 2022

Styrelsemöte 1 2022 – Konstituerande möte

Styrelsemöte 5 2022 – Konstituerande möte ny styrelse 220926

Protokoll 10 2022 – underlag till bank för behörigheter

Årsmöte 2023 i Ridklubben Norrtälje Ryttare

Hej! Tack för trevligt årsmöte i bästa föreningen! Tack till er som kom till ”föreningens högsta råd” 🙂
 
Välkomna nya och nygamla förtroendevalda – Maria Karlsson (ledamot, styrelsen), Karin Andersson (ledamot, styrelsen), Daniel Lindefors (suppleant, styrelsen), samt tack för att ni tackar ja till att fortsätta mandatperioden fram till nästa årsmöte Cecilia Kotsakidis (ledamot, styrelsen), Li Karlsson (ledamot, styrelsen), Susanne Elvermark (ledamot och USEKs representant i styrelsen)
 
Suss Forssman Thullberg – tack för att du vill vara styrelsens ordförande även 2023, vi är trygga i dina händer
 
Välkommen till fortsatt uppdrag 2023 revisor Lina Andersson/LEVA Revision
 
Jättestort tack till avgående förtroendevalda Boel Rensvik (suppleant i styrelsen)
 
Vi ser fram emot ett spännande 2023!

Under årsmötet uppmärksammas också årets vinnare:

Stort grattis till vinnarna i Poängjakten 2022 och deras utmärkelser för prestationer under året – så väl utfört
 • Ida Englund – totalsegrare i Poängjakten 2022
 • Ida Englund – Poängjaktens Hoppryttare 2022
 • Ida Englund – Poängjaktens Flitiga Lisa 2022
 • Embla Elvermark – Poängjaktens Dressyrryttare 2022
 • Embla Elvermark – Poängjaktens Ridskoleryttare 2022
 • Monica Mützell – Poängjaktens WE-ryttare 2022
 
Och igen grattis till våra Klubbmästare 2022
 • Ida Rosenqvist – hoppning, med Basilika af Hagalund
 • Ebba Söderman – dressyr, med Alanya

Mötesprotokoll kommer under vecka 9

Förtroendevalda vid årmöte 2023 (230226)

Förhandsinformation Årsmöte 2023 (utsänt i nyhetsbrev och upplagt 25 november 2022 på facebook och hemsida)

Förhandsinformation Årsmöte 2023:

Föreningen Ridklubben Norrtälje Ryttare kommer hålla årsmöte den 26 februari 2023 klockan 14.00. Platsen kommer vara Vigulfskolans (Lommarskolans) matsal, och på Teams för dig som inte kan vara på plats.

Passa på att komma på årsmötet, det är föreningens högsta beslutande funktion där medlemmarna tar beslut inför kommande år.

Om du har en fråga du vill ta upp – en medlemsmotion – så vill vi gärna ha den senast 15 januari, så styrelsen får möjlighet att gå igenom och förbereda frågan. Motioner mailas in till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Allt material inför årsmötet kommer att komma upp här på hemsidan senast den 19 februari 2023 (en vecka innan årsmötet).

2022-09-14

Kallelse till extra allmänt möte i Ridklubben Norrtälje Ryttare 26 september 2022

Av olika skäl har vi några förtroendevalda som lämnar sina poster i styrelsen (föreningens högsta beslutande sammansättning), och styrelsen behöver fyllas på för att uppfylla föreningens stadgar.

I stadgarna för vår förening (som är typstadgar Svenska Ridsportförbundet) har vi skrivet att styrelsen ska bestå av 5-7 ledamöter och 1-2 suppleanter.

När vi nu har tre ledamöter som väljer att avgå, behöver föreningen utlysa ett extra allmänt möte för att ge medlemmarna möjlighet att fyllnadsvälja till styrelsen.

Härmed utlyses, enligt stadgarna, ett extra allmänt möte för medlemmarna i föreningen Ridklubben Norrtälje Ryttare att äga rum

måndag 26 september
klockan 19.00-19.30
via Teams

Deltagande i mötet anmäls via formuläret härintill. Du kommer senast dagen innan mötet få en länk till Teams (digitalt möte) skickat till din avsändaradress. Det behövs en adress per röstande medlem.

Anledningen till detta förfarande är att vi behöver upprätta en närvaroförteckning/förteckning över röstande medlemmar på mötet, och kan därmed inte lägga ut en allmän länk.

Föredragningslista ärenden extra allmänt möte 26 september 2022

Jag kommer på extra allmänt möte 26 september 2022 (anmälan stängd 18.50 den 26 september 2022)

Valberedningens förslag fyllnadsval förtroendevalda 26 september 2022

Årsmöte 2022 i Ridklubben Norrtälje Ryttare

Tack för trevligt digitalt årsmöte i bästa föreningen, tack till alla som kom till ”föreningens högsta råd”!
 
Särskilt tack till Per Palmström för tryggt ordförandeskap under mötet.

Och ett jättestort tack till avgående förtroendevalda Anneli Karlsson (revisorssuppleant) och Karin Nola (revisor), samt Boel Rensvik (suppleant i styrelsen), Carola Wiklund (valberedningen), Andrea Lööb (valberedningen)! Tack!

Välkomna nya förtroendevalda – Caroline Bernström (valberedningens ordförande och sammankallande), Karin Andersson (valberedningen)!

Välkommen auktoriserad revisor LEVA Revision/Lina Andersson, vald av årsmötet till revisor för 2022-2023.

Suss Forssman Thullberg – tack för att du vill vara styrelsens ordförande, vi är trygga i dina händer Och tack för att ni tackar ja till ytterligare en mandatperiod Cecilia Kotsakidis (suppleant i styrelsen), Li Karlsson (ordinarie ledamot i styrelsen), Susanne Elvermark (ordinarie ledamot i styrelsen, USEKs representant). Och så klart tack för att ni sitter kvar i styrelsen Tommy Evin (ordinarie ledamot, kassör), Victor Sundberg (ordinarie ledamot), Jimmy Karlsson (ordinarie ledamot).

Vi ser fram emot ett spännande 2022!

Under årsmötet uppmärksammas också årets vinnare:

Stort grattis till vinnarna i Poängjakten 2021 och deras utmärkelser för prestationer under året – så väl utfört!

 • Ruben Sundberg och Matilda Örling – delade totalsegrare i Poängjakten
 • Ruben Sundberg och Matilda Örling – delade segrare i Bästa hoppryttare
 • Ruben Sundberg – årets ”Flitiga Lisa” (Lasse  )
 • Ida Rosenqvist – segrare Årets ridskoleryttare

Och igen grattis till våra Klubbmästare!

 • Emelie Claeson – hoppning, med Bella Mia
 • Ebba Söderman – dressyr, med Latoya

Och grattis till årets Vigelsjö Cup-vinnare!

 • Martina Glassel
Förtroendevalda vid årsmöte 220220

Styrelseförslag och motioner till årsmötet 2022

Medlemsavgift 2023

VERKSAMHETSPLAN 2021

RAPPORTER FRÅN STYRELSEMÖTEN 2021

Rapporterna kommer upp så snart protokoll är justerade och klara.

1-2021 – 21 februari – konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 - 210221 klockan 15.00
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021 - 210221

STYRELSE OCH REVISORER VALDA VID ÅRSMÖTE 2021

Suss Forssman Thullberg
Tf ordförande enligt medlemsval årsmöte 2021
Ordinarie ledamot, vice ordförande

Erika Örling
adjungerad till styrelsen, föredragande
(styrelsens uppdrag verksamhetsledning)
erika.orling@gmail.com

Tommy Evin
Ordinarie ledamot
Kassör

Li Karlsson
Ordinarie ledamot

Susanne Elvermark
Ordinarie ledamot
Ungdomssektionens representant

Jimmy Karlsson
Ordinarie ledamot

Victor Sundberg
Ordinarie ledamot

Cecilia Kotsakidis
Suppleant

Boel Rensvik
Suppleant

Revisor
Karin Nola

Revisorssuppleant
Anneli Karlsson

STYRELSENS FÖRSLAG 2021

Stadgeändring 2021
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta.

Bilagt Ridsportförbundets underlag (typstadgar), samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering, för upptagande till omröstning vid årsmöte 2021.

Medlemsavgift 2022
Svenska Ridsportförbundet har inte aviserat höjningar av avgifter till förbundet, distriktet eller försäkringar för 2022. Styrelsen föreslår därför att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som 2021 även 2022. För omröstning på årsmötet.

Revisorer för föreningen
I stadgarna kap 5 §23 stipuleras att föreningen kan välja att ha registrerat revisionsbolag för revision av föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen föreslår att föreningen övergår till revision genom registrerat revisionsbolag. För omröstning på årsmötet.