Årsmöte 26 februari 2023 klockan 14.00

Förhandsinformation Årsmöte 2023 (utsänt i nyhetsbrev och upplagt 25 november 2022):

Föreningen Ridklubben Norrtälje Ryttare kommer hålla årsmöte den 26 februari 2023 klockan 14.00. Platsen kommer vara Vigulfskolans (Lommarskolans) matsal, och på Teams för dig som inte kan vara på plats.

Passa på att komma på årsmötet, det är föreningens högsta beslutande funktion där medlemmarna tar beslut inför kommande år.

Om du har en fråga du vill ta upp – en medlemsmotion – så vill vi gärna ha den senast 15 januari, så styrelsen får möjlighet att gå igenom och förbereda frågan. Motioner mailas in till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Allt material inför årsmötet kommer att komma upp här på hemsidan senast den 19 februari 2023 (en vecka innan årsmötet).

Kallelse och dagordning

Årsmöte 2023

Allt material inför årsmötet 2023 finner du längre ner på sidan – välkommen på årsmöte!

Årsmötet 2023 kommer vara ett ”hybridmöte”, det vill säga du kan vara med på plats eller via Teams. För att delta på plats på Lommarskolan krävs ingen föranmälan. Vill du delta via Teams behöver du fylla i anmälan här.

För att vara med på årsmötet digitalt behöver du föranmäla dig här på hemsidan, så vi kan skicka ut inloggningslänk till det digitala mötet via Teams.

 Skicka en anmälan per person och mailadress, du får en personlig länk för att ansluta till mötet. Informationen används för att fastställa röstlängden.

Under mötet behöver man ansluta med en enhet (telefon, dator, padda) per röstberättigad person, då röstning sker digitalt och registreras per inloggad deltagare (dvs om ni är fler röstberättigade till exempel i familjen så behöver varje röstberättigad medlem vara inloggad på varsin enhet). Röstberättigad i föreningen är den som

  • fyllt 15 år
  • erlagt medlemsavgift för föregående år (2022) eller pågående år (2023) senast en månad före mötet.

Inbjudan med länk till årsmötet kommer ca 1 vecka innan mötet till den mailadress du angivit i formuläret.

Välkommen!

Årsmöte 2023

Årsredovisning 2022, verksamhetsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023

Årsmöte 2023

Styrelsens förslag

Årsmöte 2023

Medlemsmotioner

Inga medlemsmotioner har inkommit fram till 15 januari 2023.

Årsmöte 2023

Valberedningens förslag

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Sammanfattningar styrelseprotokoll 2022

Styrelsemöte 1 2022 – Konstituerande möte

Styrelsemöte 5 2022 – Konstituerande möte ny styrelse 220926

Protokoll 10 2022 – underlag till bank för behörigheter