Medlemsenkät

Varje år genomför vi en enkätundersökning som skickas ut till alla medlemmar, samt de som skrivit upp sig som mottagare på vårt nyhetsbrev. Resultaten av enkäten är grunden för vårt arbete med vidareutveckling av verksamheten.

Eftersom enkäten är anonym har vi ingen möjlighet att spåra om det är samma personer som svarar år för år. Antalet svarande varierar också över åren.

Inför 2023 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2023 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2022 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2022 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2021 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2021 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2020 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2020 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2019 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2019 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2018 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2018 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2017 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2017 – vad vill vi se mer av i utbudet?