Medlemsenkät

Varje år sedan 2017 genomför vi en enkätundersökning med syfte att än mer förbättra vår verksamhet. Resultaten av enkäten är grunden för vårt arbete med vidareutveckling av verksamheten.

Eftersom enkäten är anonym har vi ingen möjlighet att spåra om det är samma personer som svarar år för år. Antalet svarande varierar också över åren.

Välkommen att svara på medlemsenkäten inför 2024!

För åttonde året genomför vi en medlemsenkät i samband med vårterminsstart, med syfte att fånga upp medlemmarnas önskningar, tankar, idéer och åsikter – och fortsätta bygga vår verksamhet framåt tillsammans!

I år ser enkäten lite annorlunda ut, då vi bytt enkätverktyg, men frågorna kommer ni känna igen.

Dina svar är anonyma. Beroende på vilken ”kategori” av svarande du är tar enkäten olika lång tid att genomföra. För dig som är elev på ridskolan tar den ca 5 minuter.

Vi tar tacksamt emot svar senast den 28 januari 2024, så hinner vi få till en bra översikt och analys till årsmötet den 18 februari 2024.

Inför 2023 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2023 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2022 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2022 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2021 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2021 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2020 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2020 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2019 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2019 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2018 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2018 – vad vill vi se mer av i utbudet?

Inför 2017 – vad är viktigt och hur väl uppfyller RNR det som är viktigt för mig?

Inför 2017 – vad vill vi se mer av i utbudet?