Våra hagar – hagströ

I våra hagar både på Vigelsjö och på Vallby har vi valt att lägga ut hagströ för att göra marken mindre lerig, framförallt där hästarna går och står mycket.

Här kan du läsa mer hos www.hagstro.se

Vad består Hagströ av?
Träull, vatten och härdad cement, inget annat.

Varför är Hagströ så effektivt mot lera?
Materialet innehåller mycket kalk som binder fukten i marken. Det skapas ett ”lock” med tiden som förhårdnar över leran, men är samtidigt sviktande, dränerande och mjukt för hästen att stå på.

Återvunnet material
Träull av svensk gran, vatten och en andel härdad cement, tillsammans skapar de Träullsplattan. Produkten har tillverkats i Ydre sedan 1946 och har flera miljömärkningar. Den cement som används består av kalksten och märgelsten som både bryts i täkter och tillverkas i Skövde samt Åhus i Danmark. Vattnet som används är rent och friskt och är hämtad lokalt. All skogsråvara i produktionen härstammar från ett hållbart och lokalt skogsbruk. Det bedrivs alltså på ett sådant sätt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fyller viktiga ekologiska funktioner utan att andra ekosystem skadas.

Spillmaterialet som uppstår vid produktionen tas tillvara och skapar restprodukten Hagströ. Produkten går utmärkt att lägga på marken och den påverkar inte grundvattnet. Dessutom är den fri från giftiga och syntetiska ämnen.