AVBOKNING ABONNEMANGSRIDNINg

Kom ihåg att du alltid kan sätta in någon annan som rider istället för dig, anmäl i så fall detta i formuläret i samband med din avbokning! Se nedan för vem du kan sätta in som ersättare.

Sedan vårterminen 2021 har vi ingen igenridning, utan vi har valt att istället att hålla tillbaka prisökningar (inga ökningar gjordes på juniorpriser 2020 eller 2021, åren 2022, 2023 och 2024 har höjningar på juniorpriserna varit små och senarelagts). Så – istället för igenridning har priserna hållits nere, och du har fortfarande möjlighet att ha en ersättare som rider istället för dig. Vi fortsätter på denna linje, och har ingen igenridning.

Läs mer nedan om ersättare.

Avbokning gäller abonnemangsridningen, för kurser och andra aktiviteter finns villkor för respektive aktivitet på sidan där du bokar den. Grundläggande är att aktiviteter inte är av-/ombokningsbara, men du kan ha en ersättare.

Avboka abonnemangslektion, anmäla ersättare

Om du inte kan komma och rida på din abonnemangslektion avbokar du den här med formuläret här intill. Det är bra för oss att veta vilka hästar som ska gå eller inte på lektionerna för att kunna anpassa dagarna på bästa sätt. Avboka i god tid när du vet att du inte kan komma!

Avbokning sker genom att fylla i och skicka in formuläret här på sidan

Avbokning görs senast klockan 18.00 dagen innan genom att fylla i och skicka in formuläret här intill.

Se villkor för ersättare nedan. Ersättare ska alltid vara elev på ridskolan på samma nivå eller högre.

Vid sjukskrivning med läkarintyg i längre än 4 veckor, kan du pausa ditt abonnemang i max 4 veckor. Paus kan ske tidigast när läkarintyg skickas in. Kontakta kansliet på mailen ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

Formulär för avbokning/anmälan om ersättare

Villkor för avbokning och ersättare – abonnemangsridning

Vid förhinder har eleven möjlighet att insätta annan elev som ersättare. Ersättaren ska rida i grupp på samma märkesnivå eller högre, och ha motsvarande kunskap i förhållande till gruppen där han/hon ska vara ersättare. För hoppgrupper – elev som ska vara ersättare rider i minst Märke 5, alternativt annan hoppgrupp för att kunna vara ersättare.

Ersättande ryttare skall vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och vara elev på ridskolan under innevarande månad som ersättningstillfället avser.

Ridklubben Norrtälje Ryttare äger rätt att neka föreslagen ersättare.

Eleven skall meddela om ersättande ryttare via formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida senast klockan 18.00 dagen innan.