AVBOKNING ABONNEMANGSRIDNINg

 

Kom ihåg att du alltid kan sätta in någon annan som rider istället för dig, anmäl i så fall detta i formuläret i samband med din avbokning! Se nedan för vem du kan sätta in som ersättare.

Från och med vårterminen 2021 har vi ingen igenridning, utan valde då istället att hålla tillbaka prisökningar (inga ökningar gjordes på juniorpriser 2020 eller 2021). Så – istället för igenridning har priserna hållts nere, och du har fortfarande möjlighet att ha en ersättare som rider istället för dig. Läs mer nedan om ersättare.

Avbokning gäller abonnemangsridningen, för kurser och andra aktiviteter finns villkor för respektive aktivitet på sidan där du bokar den.

Avboka abonnemangslektion, anmäla ersättare

Om du inte kan komma och rida på din abonnemangslektion avbokar du den här med formuläret här intill. Det är bra för oss att veta vilka hästar som ska gå eller inte på lektionerna för att kunna anpassa dagarna på bästa sätt. Avboka i god tid när du vet att du inte kan komma!

Avbokning sker genom att fylla i och skicka in formuläret här på sidan

Om du har ersättare ska avbokning ske senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar, och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg genom att fylla i och skicka in formuläret här intill.

Se villkor för ersättare nedan.

Vid sjukskrivning med läkarintyg i längre än 4 veckor, kan du pausa ditt abonnemang i max 4 veckor. Paus kan ske tidigast när läkarintyg skickas in. Kontakta kansliet på mailen ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

Formulär för avbokning/anmälan om ersättare

Villkor för avbokning och ersättare – abonnemangsridning

Vid förhinder har eleven möjlighet att insätta annan elev som ersättare. Ersättaren ska rida i grupp på samma märkesnivå eller högre, och ha motsvarande kunskap i förhållande till gruppen där han/hon ska vara ersättare. 

Ersättande ryttare skall vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och vara elev på ridskolan under innevarande månad som ersättningstillfället avser.

Ridklubben Norrtälje Ryttare äger rätt att neka föreslagen ersättare.

Eleven skall meddela om ersättande ryttare via formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar, och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg.