RIDGRUPPER OCH NIVÅER HOS OSS PÅ RIDKLUBBEN NORRTÄLJE RYTTARE OCH VIGELSJÖ RIDSKOLA

På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper vi erbjuder och hur våra nivåer fungerar -
hur vi ser på det vi kallar Elevresan.

GRUPPTYPER på Vigelsjö Ridskola

Hästis

Hästis är gruppen där du börjar rida som nybörjare. Du behöver vara 6 år för att börja rida i en Hästis-grupp.

Hästis-grupperna träffas 1 timme, och har då både praktisk teori i stallet (borsta, kratsa, tränsa, sadla) och ridning. I Hästis-grupperna är det bra om du som förälder/annan vuxen kan vara med och stötta i stallet och leda vid ridning.

Basgrupper

Basgrupperna har 8 elever, siffran efter Bas anger hur lång tid gruppen rider:

Bas45 junior
Bas60 junior
Bas45 vux
Bas60 vux
Bas45 vux varannan

Träningsgrupper

Träningsgrupperna har 6 elever, och grupperna rider 60 minuter:

Mix60, Dressyr60, Hoppning60

Specialgrupper

Specialgrupperna har 4 elever, och rider 60 minuter:

Special4Mix, Special4Dressyr,
Special4Hoppning

Paralektioner och paragrupper

För våra elever med olika funktionsvariationer erbjuder vi paralektion (privatlektion para) och paragrupper.

I alla grupptider ingår tid för upp- och avsittning

För varje termin finns en övergripande planering för hela ridskolans verksamhet, och utifrån den gör ridläraren en planering för varje ridgrupp. I gruppöversikten här ser du planeringen för respektive grupp.

Ridgruppernas nivåindelning och planering utgår från Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken. Klicka på bilden så kan du läsa mer.

Träningsbok - ladda ner

Att skriva en enkel träningsbok efter lektionspasset är ett bra sätt att repetera för sig själv vilka övningar vi gjorde, vad som funkade bra, vilka tips jag fick på vad jag ska jobba vidare med. Här kan du ladda ner en träningsbok.

Ryttarmärkena – på alla nivåer – har som mål att hitta gemensamma nämnare för grundutbildningen i dressyr och hoppning. Ska ryttaren utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ryttaren får en bred grundutbildning att utvecklas vidare från. Betoningen ligger på sits, balans och följsamhet och där igenom en möjlighet att utveckla sin inverkan i såväl dressyr som hoppning. 

Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och rid kunskaper inom fokusområdena: hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral samt ridning. 

Märke 1

Ryttarmärke 1
Hästens och ryttarens balans i fokusMålsättning: Att ryttaren känner sig trygg i stallet ihop med hästen genom att få grundläggande förståelse för hur hästen fungerar och reagerar i olika situationer. Ryttaren lär sig hur man umgås med hästen och att uppfatta hästens signaler.

I ridningen ska ryttaren kunna sitta avspänt och i balans på hästen, ha en god kontroll på sin kropp och kunna rida hästen i skritt och trav, samt i övergångar mellan desamma, innan man tar klivet upp till nästa nivå. I ridningen är målet att de rider i skritt och trav utan ledare. I särskilda fall får ryttaren ledhjälp

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 1 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):
Sitsen
Gångarter
Takt och tempo
Fyrkantsspåret, hörnpasseringar
Snett igenom, rätt upp

Märke 2

Ryttarmärke 2
Hästens dagliga behov, lagarbete och renodlade hjälper


Målsättning: Det är viktigt att ryttarna på ett tidigt stadie lär sig de viktigaste rutinerna i stallet och grunderna för hästens skötsel. Under den här perioden ska ryttarna lära sig att mer självständigt hantera och sköta hästen i stallet – till en början gärna två och två. Det ger också bra förutsättningar för att stärka ”vi-känslan”, något som också ingår i periodens mål.

Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig av de grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna. Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i skritt, trav, galopp och över enkla bomserier.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 2 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):
Olika sitsar
Farten
Noggranna ridvägar
Övergångar och balans
Galoppfattningar
Bommar
Caprillibana

Märke 3

Ryttarmärke 3
Hästens välbefinnande - vårt ansvar
Målsättning: Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer självständigt ansvar för hästens skötsel och dagliga behov. Men det handlar också om att lyfta in värdet av att man själv ska må bra. Med vägledning av ridsportens värdegrund och ledstjärnor får ryttarna ökad förståelse för hur vi bemöter varandra och hästarna i vår sport.

Fokus ligger också på att ryttaren ska kunna inverka mer i ridningen, variera sin egen sits för att påverka hästens tempo och introducera samverkan mellan hjälperna. Ryttaren ska också kunna rida ut i terrängen och hoppa enkelhinder. I hoppningen är ryttarens balans, sits, och följsamhet i fokus.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 3 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):
Sidförande hjälper
Takt, tempo, fart - böjda spår, flera ridvägar i rad
Galopparbete raka och böjda spår
Rygga
Noggranna ridvägar (spåra)

Märke 4

Ryttarmärke 4
Fördjupad insikt och mer ekipageanpassad ridning


Målsättning: I hästkunskapen får ryttaren fördjupad insikt i de delar som ingår i märke I-III: hur hästen fungerar, hästens exteriör, den dagliga vården och hanteringen. Den teoretiska ridläran får större utrymme liksom ryttarens egen utveckling. Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom Svenska Ridsportförbundet. Vilka mål har var och en med sin ridning?

Innan klivet upp till nästa nivå ska ryttaren ha fått en känsla av hur man genom samverkan mellan hjälperna kan påverka hästen såväl i tempo som i sidled samt sätta samman olika rörelser till ett program. Arbetet inriktas på att ge ryttaren grunderna för att rida hästen på tygeln och bli mer precis och självständig i sin ridning. Ryttaren ska kunna förbereda sig och hästen på vad som ska göras och inom ramen för ridlärarens vägledning. Ryttaren ska även behärska hoppning av enklare serier och banor samt klara av att rida ute i terrängen i skritt, trav och galopp.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 4 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):
Framdelsvändning
Skänkelvikning
Tempoväxlingar galopp
Spåra, ställa, böja

Märke 5

Ryttarmärke 5
På väg mot första start


Målsättning: Ryttaren ska ha tillräckliga kunskaper för att ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande.

I ridningen ska ryttaren ha grundläggande kunskaper om tävling och kunna starta i en tävling på klubb- eller lokal nivå. Nu ställs högre krav på ridningen med ökad kvalitet på hästens form. Ryttaren ska kunna hoppa flera hinder i följd, med såväl lång som kort anridning. Hoppning av enklare hinder ute i terrängen ingår också. Större fokus på hur ryttaren inverkar på hästen.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 5 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):
Takt och tempo - sidförande hjälper
Övergångar fokus på formen
Galopparbete fokus på väg och form

Träningsnivåer

I Dressyr60/Mix60/Hopp60 och i Special4 har vissa grupper lämnat märken som mål, och jobbar med tävlingsklasser/program som gruppens nivå

I träningsgrupperna har varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp.

Påbyggnad och fördjupning med kurser och övriga aktiviteter

Som ridelev är det också viktigt att få ”använda sina ridkunskaper” vid fler tillfällen utöver själva abonnemangstillfället.

Övriga aktiviteter (exempelvis privatlektioner, blåbärshoppning och kurser) är ett viktigt komplement för ökad motivation och möjlighet till ytterligare utveckling i sin ridutbildning.

Vilken typ av grupp och dess kunskapsnivå är avgörande för vem som är mogen att delta.