RIDLEKTIONER OCH RIDGRUPPER
ABONNEMANG OCH SCHEMALAGDA AKTIVITETER
VÅRTERMIN 2021

På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper och schemalagda aktiviteter vi erbjuder, vilka tider/dagar de är, och för vilken ridlärare.

Varje abonnemangsgrupp har en huvudinstruktör, men det kan naturligtvis hända att gruppen har en vikarierande instruktör (vid sjukdom, semester, utbildning t ex).

Vårterminen 2021 börjar måndagen den 4 januari, och avslutas söndagen den 6 juni. Under terminen är det inget uppehåll, det vill säga det är lektioner även på röda dagar. 

Ridåret 2021 omfattar 39 lektionstillfällen, där varje termin innehåller minst två teorilektioner.

Läs även här om hur vi jobbar i förhållande till covid-19-restriktionerna!

Översikt teoridagar vårterminen 2021

Måndag VT 2021

Terminsstart 4 januari 2021
Sista tillfälle 31 maj 2021

Teori:
Vecka 5 (1 februari)
Vecka 14 (5 april)

Måndag 13.45-14.30
Paragrupp

start v. 4
Instruktör:
Louise Welin

Måndag 15.00-16.00
Dressyr60
Lätt C

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 16.10-16.55
Bas45 junior
Märke 1

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 18.40-19.40
Bas60 junior
Märke 4

Terminsplan vt2021
Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 19.45-20.30
Bas45 vux
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör: 
Christina Drangel

Måndag 20.35-21.35
Dressyr60
Lätt A

Terminsplan vt2021
Instruktör: 
Christina Drangel

Tisdag VT 2021

Terminsstart 5 januari 2021
Sista tillfälle 1 juni 2021

Teori:
Vecka 6 (9 februari)
Vecka 15 (13 april)

Tisdag 11.00-11.30
Paralektion

start v. 4
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 11.30-12.00
Paralektion

start v. 4
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 12.10-12.50
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Tisdag 13.00-13.45
Paragrupp

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 13.50-14.30
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Tisdag 15.00-15.40
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Tisdag 16.10-16.55
Bas45 junior
Märke 1

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 18.40-19.40
Bas60 junior
Märke 4
Terminsplan vt2021

Instruktör: 
Leila Bull

Tisdag 19.45-20.45
Mix60
Märke 5
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Tisdag 20.50-21.50
Dressyr60
Lätt B
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag VT 2021

Terminsstart 6 januari 2021
Sista tillfälle 2 juni 2021

Teori:
Vecka 7 (17 februari)
Vecka 16 (21 april)

Onsdag 15.30-16.10
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Onsdag 16.15-17.00
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 17.05-17.50
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 17.55-18.55
Hoppning60
Lätt D

Terminsplan vt2021
Instruktör: 
Lotta Skoglund

Onsdag 18.55-19.55
Hoppning60
Lätt C

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Lotta Skoglund

Onsdag 20.05-21.05
Dressyr60
Lätt A
Terminsplan vt2021

Instruktör: 
Lotta Skoglund

Torsdag VT 2021

Terminsstart 7 januari 2021
Sista tillfälle 3 juni 2021

Teori:
Vecka 8 (25 februari)
Vecka 17 (29 april)

Vissa torsdagar
11.00-11.45
Lunchridning
Lotta Månsson

Instruktör:
Lotta Månsson

Torsdag 11.50-12.50
Special4 Dressyr
Lätt C
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Torsdag 13.05-13.45
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 13.50-14.30
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 15.20-16.00
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 16.10-16.55
Bas45 junior
från v 9 (dessförinnan Bas30 16.00-17.00)
Märke 1
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Torsdag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplan vt2021

Instruktör: 
Leila Bull

Torsdag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 18.40-19.40
Bas60 vux
Märke 3
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 19.40-20.40
Bas60 vux
Märke 3
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 20.40-21.40
Mix60
Märke 4
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Fredag VT 2021

Terminsstart 8 januari 2021
Sista tillfälle 4 juni 2021

Teori:
Vecka 9 (5 mars)
Vecka 19 (14 maj)

Fredag 13.00-13.40
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Fredag 14.15-14.45
Paralektion

start v. 3
Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.00-15.45
Paragrupp

start v. 3
Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.50-16.50
Satsning Ung Ryttare - Tävling

Instruktör:
Lotta Skoglund

Fredag 16.55-17.55
Bas60 junior
Märke 4
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Lotta Skoglund

Fredag 18.00-18.45
Bas45 junior
Märke 3
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 18.50-19.50

Hoppning60
Märke 5/Lätt D

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Leila Bull

Fredag 19.55-20.40
Bas45 vux varannanveckasgrupp - udda veckor
Märke 2
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull
Start för terminen vecka 1

Fredag 19.55-20.40
Bas45 vux varannanveckasgrupp - jämna veckor
Märke 1
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull
Start för terminen vecka 2

Lördag VT 2021

Terminsstart 9 januari 2021
Sista tillfälle 5 juni 2021

Teori:
Vecka 10 (13 mars)
Vecka 18 (8 maj)

Lördag 9.00-9.45
Bas45 junior
Märke 3

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 9.50-10.35
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 10.40-11.25
Bas45 junior
Märke 1

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Sandra Nicolin

Lördag 11.30-12.30
Mix60
Märke 4

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 12.35-13.35
Hoppning60
Lätt C

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Leila Bull

Lördag 13.40-14.40
Special4 Dressyr
Lätt A
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 15.00-16.00
Barnridning -
boka per gång!
Instruktör:
Sandra Nicolin

Lördag 16.15-18.00
Stallvärdarnas Ledarskola

Instruktör:
Sandra Nicolin

Söndag VT 2021

Terminsstart 10 januari 2021
Sista tillfälle 6 juni 2021

Teori:
Vecka 11 (21 mars)
Vecka 22 (6 juni)

Söndag 8.30-9.15
Satsning Ung Ryttare - Tävling
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 9.00-10.00
Bas30 junior
Märke 1
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Lotta Skoglund
Teori med fritidsledare
9.00-9.30

Söndag 10.05-10.50
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 10.55-11.40
Bas45 junior
Märke 3

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 11.45-12.30
Bas45 junior
Märke 2

Terminsplan vt2021
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 13.00-14.00
Mix60
Märke 4
Terminsplan vt2021

Instruktör:
Lotta Skoglund