RIDLEKTIONER OCH RIDGRUPPER
ABONNEMANG OCH SCHEMALAGDA AKTIVITETER
VÅRTERMIN 2021

På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper och schemalagda aktiviteter vi erbjuder, vilka tider/dagar de är, och för vilken ridlärare.

Varje abonnemangsgrupp har en huvudinstruktör, men det kan naturligtvis hända att gruppen har en vikarierande instruktör (vid sjukdom, semester, utbildning t ex).

Vårterminen 2021 börjar måndagen den 4 januari, och avslutas söndagen den 6 juni. Under terminen är det inget uppehåll, det vill säga det är lektioner även på röda dagar. 

Ridåret 2021 omfattar 39 lektionstillfällen, där varje termin innehåller minst två teorilektioner.

Läs även här om hur vi jobbar i förhållande till covid-19-restriktionerna!

Översikt teoridagar vårterminen 2021

Måndag VT 2021

Terminsstart 4 januari 2021
Sista tillfälle 31 maj 2021

Teori:
Vecka 5 (1 februari)
Vecka 14 (5 april)

Måndag 13.45-14.30
Paragrupp

pga covid-19-restriktioner start v. 4
Instruktör:
Louise Welin

Måndag 15.00-16.00
Dressyr60
Lätt C

Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 16.10-16.55
Bas45 junior
Märke 1

Instruktör:
Jenniemy Gransten

Måndag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 18.40-19.40
Bas60 junior
Märke 4

Instruktör: 
Jenniemy Gransten

Måndag 19.45-20.30
Bas45 vux
Märke 1

Instruktör: 
Christina Drangel

Måndag 20.35-21.35
Dressyr60
Lätt A

Instruktör: 
Christina Drangel

Tisdag VT 2021

Terminsstart 5 januari 2021
Sista tillfälle 1 juni 2021

Teori:
Vecka 6 (9 februari)
Vecka 15 (13 april)

Tisdag 11.00-11.30
Paralektion

pga covid-19-restriktioner start v. 4
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 11.30-12.00
Paralektion

pga covid-19-restriktioner start v. 4
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 12.05-12.35
Paralektion

pga covid-19-restriktioner start v. 4
Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 13.05-13.45
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Tisdag 13.50-14.30
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Tisdag 15.00-15.40
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Tisdag 16.10-16.55
Bas45 junior
Märke 1

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 3

Instruktör:
Lotta Skoglund

Tisdag 18.40-19.40
Bas60 junior
Märke 4

Instruktör: 
Leila Bull

Tisdag 19.45-20.45
Mix60
Märke 5

Instruktör:
Leila Bull

Tisdag 20.50-21.50
Dressyr60
Lätt C

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag VT 2021

Terminsstart 6 januari 2021
Sista tillfälle 2 juni 2021

Teori:
Vecka 7 (17 februari)
Vecka 16 (21 april)

Onsdag 14.55-15.35
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Onsdag 15.40-16.40
Bas30 junior
Märke 1

pga covid-19-restriktioner ingen teori vecka 1-3, dock ridning som vanligt
Instruktör:
Leila Bull
Teori med fritidsledare 16.10-16.40

Onsdag 16.15-17.00
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 17.05-17.50
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Leila Bull

Onsdag 17.55-18.55
Hoppning60
Lätt D

Instruktör: 
Lotta Skoglund

Onsdag 18.55-19.55
Hoppning60
Lätt C

Instruktör:
Lotta Skoglund

Onsdag 20.05-21.05
Dressyr60
Lätt A

Instruktör: 
Lotta Skoglund

Torsdag VT 2021

Terminsstart 7 januari 2021
Sista tillfälle 3 juni 2021

Teori:
Vecka 8 (25 februari)
Vecka 17 (29 april)

Vissa torsdagar
11.00-11.45
Lunchridning
Lotta Månsson

pga covid-19-restriktioner begränsat till 4 ekipage i januari
Instruktör:
Lotta Månsson

Torsdag 11.50-12.50
Special4 Dressyr
Lätt C

ny tid från vecka 3-2021
Instruktör:
Leila Bull

Torsdag 13.05-13.45
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 13.50-14.30
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 14.55-15.35
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 15.40-16.20
Privatlektion

Leila Bull - boka här!

Torsdag 15.55-16.55
Bas30 junior
Märke 1

pga covid-19-restriktioner ingen teori vecka 1-3, dock ridning som vanligt
Instruktör:
Leila Bull
Teori med fritidsledare 15.55-16.25

Torsdag 17.00-17.45
Bas45 junior
Märke 3

Instruktör: 
Leila Bull

Torsdag 17.50-18.35
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 18.40-19.40
Bas60 vux
Märke 2

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 19.40-20.40
Bas60 vux
Märke 3

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Torsdag 20.40-21.40
Mix60
Märke 4

Instruktör:
Johanna Blomdahl

Fredag VT 2021

Terminsstart 8 januari 2021
Sista tillfälle 4 juni 2021

Teori:
Vecka 9 (5 mars)
Vecka 19 (14 maj)

Fredag 13.00-13.40
Privatlektion

Lotta Skoglund - boka här!

Fredag 14.15-14.45
Paralektion

pga covid-19-restriktioner start v. 4
Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.00-15.45
Paragrupp

pga covid-19-restriktioner start v. 4
Instruktör:
Louise Welin

Fredag 15.50-16.50
Satsning Ung Ryttare - Tävling

Instruktör:
Lotta Skoglund

Fredag 16.55-17.55
Bas60 junior
Märke 4

Instruktör:
Lotta Skoglund

Fredag 18.00-18.45
Bas45 junior
Märke 3

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 18.50-19.50

Hoppning60
Märke 5/Lätt D

Instruktör:
Leila Bull

Fredag 19.55-20.40
Bas45 vux varannanveckasgrupp - udda veckor
Märke 2

Instruktör:
Leila Bull
Start för terminen vecka 1

Fredag 19.55-20.40
Bas45 vux varannanveckasgrupp - jämna veckor
Märke 1

Instruktör:
Leila Bull
Start för terminen vecka 2

Lördag VT 2021

Terminsstart 9 januari 2021
Sista tillfälle 5 juni 2021

Teori:
Vecka 10 (13 mars)
Vecka 18 (8 maj)

Lördag 9.00-9.45
Bas45 junior
Märke 3

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 9.50-10.35
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 10.40-11.25
Bas45 junior
Märke 1

Instruktör:
Sandra Nicolin

Lördag 11.30-12.30
Mix60
Märke 4

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 12.35-13.35
Hoppning60
Lätt C

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 14.00-15.00
Special4 Dressyr
Lätt A

Instruktör:
Leila Bull

Lördag 15.00-16.00
Barnridning -
boka per gång!
Instruktör:
Sandra Nicolin

Lördag 16.15-17.00
Stallvärdsridning

Instruktör:
Sandra Nicolin

Söndag VT 2021

Terminsstart 10 januari 2021
Sista tillfälle 6 juni 2021

Teori:
Vecka 11 (21 mars)
Vecka 22 (6 juni)

Söndag 8.30-9.15
Satsning Ung Ryttare - Tävling
Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 9.00-10.00
Bas30 junior
Märke 1

pga covid-19-restriktioner ingen teori vecka 1-3, dock ridning som vanligt
Instruktör:
Lotta Skoglund
Teori med fritidsledare
9.00-9.30

Söndag 10.05-10.50
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 10.55-11.40
Bas45 junior
Märke 3

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 11.45-12.30
Bas45 junior
Märke 2

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 13.00-14.00
Mix60
Märke 5

Instruktör:
Lotta Skoglund

Söndag 14.30-

pga covid-19-restriktioner kommer söndagsaktiviteterna vecka 1-3 vara neddragna i antal och i antal deltagare

vissa söndagar: Drop-in -
läs mer och boka här


Vigelsjö Cup
Programridning
Blåbärshoppning
Hopp-/dressyr-/WE-träning
Lotta Månsson Söderström
med mera