RidKLUBBENS OCH RIDSKOLANS Personal

Nedan kan du läsa om alla oss som jobbar på Vigelsjö Ridskola. 
 

ERIKA ÖRLING

Tf verksamhetschef (ekonomi, personal, verksamhetsplan). Administration, kansli.

LOTTA SKOGLUND

Instruktör, anläggning, elevansvarig

Utbildning: Svensk Ridlärare nivå III.

Anställd på ridklubben sedan: 2018

SARA FORSBERG

Instruktör, hästansvarig

Utbildning: Svensk Ridlärare nivå III, Hipplog och C-tränare i hoppning. 

Anställd på ridklubben sedan: 2017

LEILA BULL

Instruktör

Utbildning: SvRF Biträdande ridinstruktör, instruktör i centrerad ridning nivå 1. 

Anställd på ridklubben sedan: 2000

JENNIEMY GRANSTEN

Instruktör

På ridklubben sedan: 2020

JOHANNA BLOMDAHL

Instruktör

Utbildning: Johanna är utbildad Hippolog

På ridklubben sedan: 2019
Johanna har tidigare även arbetat som ridlärare på Vigelsjö Ridskola 2012-2017

SUSANNE KARLSSON

Instruktör

Utbildning: Strömsholm ridinstruktör. centrerad ridning nivå 1

På ridklubben sedan: 2021

KATARINA AGGRING

Instruktör

Utbildning: C-tränare hoppning.

På ridklubben sedan: 2021

SANDRA NICOLIN

Häst- och stallskötare, fritidsgård, instruktör, anläggning

Utbildning: SvRF Ridledare. Instruktör i centrerad ridning nivå 1. Ungdomsledare, barnledare, hästskötare.

Anställd på ridklubben sedan: 2011

EBBA SÖDERMAN

Häst- och stallskötare, fritidsledare

Anställd på ridklubben sedan: 2019

CAROLINE MOLITOR

Häst- och stallskötare, fritidsgård

Anställd på ridklubben sedan: 2020

LOUISE WELIN

Häst- och stallskötare, fritidsledare

Utbildning: Specialtränare från GIH Barn och ungdom

Anställd på ridklubben sedan: 2017

LINDA ÅSBOM

Häst- och stallskötare

Anställd på ridklubben sedan: 2014

KAJSA KVICK

Häst- och stallskötare, fritidsgård

Anställd på ridklubben sedan: 2020

THERESE TROBERG

Häst- och stallskötare, städ, husmor, aktivitet

På ridklubben sedan: 2016

ALVA LINDEFORS

Häst- och stallskötare, fritidsgård

Anställd på ridklubben sedan: 2021

NATHALIE ÅSBOM

Häst- och stallskötare, fritidsgård

Anställd på ridklubben sedan: 2020

MOA MORÉN

Häst- och stallskötare, fritidsgård

Anställd på ridklubben sedan: 2020

BEATRICE AHLSTRÖM

Häst- och stallskötare

Utbildning: Gymnasium lärlingsutbildning inriktning naturbruk/hästskötare

Anställd på ridklubben sedan: 2012

ANNIKA SVENSSON

Praktikant, Vreta Yrkeshögskola

Annika utbildar sig till ridlärare, SRL II, på Vreta yrkeshögskola, och gör del av sin praktik hos oss

På ridklubben sedan: Höstterminen 2021

VÅR EMINENTA EXTRAPERSONAL HÄST, STALL, FRITIDSGÅRD:

Louise Bladlund

Martina Glassel

VÅRA EMINENTA EXTRAINSTRUKTÖRER (VIKARIER VID BEHOV, SAMT AKTIVITETER):

Marita Sundhage

Elettra Sonedotter

Jenny Harold