Prislista 2019

MEDLEMSAVGIFT

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Bli medlem direkt: 
klicka här

Medlemsavgifter 2019
Junior 300 kronor per år
Senior 400 kronor per år
Familjemedlemskap 800 kronor per år (4 personer) - Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 850 kronor, 6 i familjen = 900 kronor och så vidare.

ABONNEMANGSRIDNING 2019

BETALNINGSPERIOD

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis. 

Ridåret 2019 omfattar 41 abonnemangs-veckor. 
Månadsbetalningen är uppdelad på 11 månader med samma belopp varje månad.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 25:e i månaden (förskottsbetalning).

BETALNINGSVILLKOR

Abonnemangsridning faktureras månadsvis med förfallodatum 25:e, förskottsbetalning.

Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

Fakturering sker via Svea Ekonomi. En faktureringsavgift tas ut med 20 kronor per faktura. Alternativt kan en faktura för hela terminens ridning ställas ut (förfallodatum 25 december för vårterminen, förfallodatum 25 juli för höstterminen), och du behöver då inte betala någon faktureringsavgift. Kontakta kansliet om du vill välja detta alternativ.

UPPSÄGNINGSTID

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja abonnemangsplats.

Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär som du hittar här på hemsidan.

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning på lördagar (för yngre), privatlektioner, frukostridning, temalektioner, kurser och andra aktiviteter. Vi erbjuder också restplatser, som man som medlem kan köpa för en månad i taget, läs mer här.

PRISJUSTERINGAR

Prisjusteringar sker per 1 januari varje år. Ny prislista för kommande år publiceras 1 oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR
FÖR ABONNEMANGSRIDNING

PRISLISTA ABONNEMANGSRIDNING 2019

gäller från 1 januari 2019

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

Varje termin innehåller minst två teori-/avsuttna pass.

Junior/Ungdom

FU-junior
30 min
205 kr/lektion

Lek & Lär 60 min
60 min
8 elever i gruppen
764 kr/mån
41 gånger/år
205 kr/lektion

Junior 45 min
45 min
8 elever i gruppen
764 kr/mån
41 gånger/år
205 kr/lektion

Ungdom 45 min
45 min
8 elever i gruppen
764 kr/mån
41 gånger/år
205 kr/lektion

Ungdom 60 min
60 min
8 elever i gruppen
857 kr/mån
41 gånger/år
230 kr/lektion

Träningsgrupp junior/ungdom
45-60 min
6 elever i gruppen
932 kr/mån
41 gånger/år
250 kr/lektion

Ungdom 75 min
75 min
8 elever i gruppen
1 081 kr/mån
41 gånger/år
290 kr/lektion

Specialgrupp junior/ungdom
60 min
4 elever i gruppen
1 211 kr/mån
41 gånger/år
325 kr/lektion

VUXEN

FU-vuxen
30 min
245 kr/lektion

Vuxen 45 min
45 min
8 elever i gruppen
913 kr/mån
41 gånger/år
245 kr/lektion

Vuxen 60 min
60 min
8 elever i gruppen
1 025 kr/mån
41 gånger/år
275 kr/lektion

Träningsgrupp vuxen
45-60 min
6 elever i gruppen
1 081 kr/mån
41 gånger/år
290 kr/lektion

Vuxen 75 min
75 min
8 elever i gruppen
1 286 kr/mån
41 gånger/år
345 kr/lektion

Specialgrupp vuxen
60 min
4 elever i gruppen
1 379 kr/mån
41 gånger/år
370 kr/lektion

BARNRIDNING

150 kronor per gång

Bokas och betalas per gång

Här kan du läsa mer och anmäla till barnridning

RESTPLATSER

Restplats köps för en hel månads gruppridning (kommande månad) med direktbetalning via Payson, först till kvarn gäller.

Pris för restplats beror på antal tillfällen kommande månad för just den gruppen. Priset räknas på

  • 260 kronor per tillfälle för restplats junior/ungdomsgrupp
  • 365 kronor per tillfälle för restplats vuxengrupp
  • 445 kronor per tillfälle för restplats i Vux75-minutersgrupper

Du köper hela månaden med förskotts-betalning via hemsidan.

Läs mer om restplatser här.

PRISLISTA ÖVRIGT 2019

PRIVATLEKTIONER

Ridskolehäst
450 kr/lektion 40 min (hästhyra ingår)

Egen häst
450 kr/lektion 40 min (anläggningsavgift ingår)

Tider för privatlektioner hittar du här

RIDHUSKORT

Vi säljer inte ridhuskort, då ridhus och banor är upptagna för ridskolans verksamhet de allra flesta timmar på dygnet. 

RIDLÄGER

Under sommaren och vissa lov erbjuds lägerverksamhet. För information och priser se fliken Aktivitet & Anmälan - Ridläger.

BARNKALAS

Ridning 45 min med ridskolans personal. Tillgång till klubbstugan.
1 750 kr upp till 12 barn, vid fler barn + 50 kr/barn

FRILUFTSDAG

Förskola
1 timme, obegränsat antal barn upp till 6 år. Ponnyridning.
850 kr

2 timmar och max 8 barn. Ridning 30 min + hästkunskapspass.
1 500 kr

Friluftsdag för skolklass
Förberedelse av hästar + prova-på-ridning.
850 kr/timme

RIDLEKTION FÖR SKOLKLASS

Förberedelse av hästar + ridlektion dressyr/hoppning med ridlärare.
265 kr/häst och tillfälle med en av ridskolans ridlärare.
225 kr/häst och tillfälle med egen ridlärare. 

PRISLISTA INACKORDERINGAR 2019

STALLHYRA 2019

A-/B-ponny

  • 4 200 kronor per månad

C-/D-ponny

  • 4 700 kronor per månad

Ridhäst

  • 5 050 kronor per månad

Person med uppstallad häst hos Ridklubben Norrtälje Ryttare på Vigelsjö Ridskola ska vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare, och tävla för klubben. Medlemskap kan lösas här.

Priset är angivet per månad. Stallhyra betalas i förskott. 

Ev. prisjusteringar sker per 1 januari varje år.

För mer information om inackorderingsplats hos oss, kontakta ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se