Prislista 2019

MEDLEMSAVGIFT

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling eller vara på fritidsgården, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Bli medlem direkt: 
klicka här

Medlemsavgifter 2019
Junior 300 kronor per år
Senior 400 kronor per år
Familjemedlemskap 800 kronor per år (4 personer) - Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 850 kronor, 6 i familjen = 900 kronor och så vidare.

Årsmötet har tagit beslut angående medlemsavgifterna 2020:
§ 21 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 2020. Nya avgifterna blir: junior- 325 kr, senior- 450 kr och familj- 1000 kr. Hela årsmötesprotokollet hittar du här.
Medlemsavgifter 2020:
Junior 325 kronor per kalenderår
Senior 450 kronor per kalenderår
Familj (4 personer) 1 000 kronor per kalenderår
- Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 1 050 kronor, 6 i familjen =
1 100 kronor och så vidare.

AUTOGIRO

Du kan även välja att ansluta fakturan till autogiro. Om du väljer autogiro som betalningsalternativ tillkommer ingen faktureringsavgift (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort, istället för lön till en person som fakturerar :-) Genom att ansluta till autogiro "gör du jobbet", och ingen kostnad som slår på ridavgifter uppstår!).

För att ansluta till autogiro, följ nedanstående länk till Svea Ekonomi, och signera ditt autogiroavtal med hjälp av BankID.

Avtalet är upplagt på personnumret för eleven. Om eleven är under 18 år behöver avtalet ligga upplagt på ansvarig vuxens personnummer. Om du inte kan logga in med ditt personnummer och BankID via länken, behöver du kontakta ridskolans kansli, så att vi kan koppla myndigs personnummer till avtalsfakturan. Du når kansliet via mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Följ denna länk till Svea Ekonomi för att ansluta till autogiro https://autogiro.svea.com/?fbclid=IwAR0xxKa5VZ2rjaYstDiEAIVN-dOjgM0bxy5N2hNfto1GwVOXYVuS6_mAD-U

ABONNEMANGSRIDNING 2019

BETALNINGSPERIOD

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis. 

Ridåret 2019 omfattar 41 abonnemangs-veckor. 
Månadsbetalningen är uppdelad på 11 månader med samma belopp varje månad.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 28:e i månaden (förskottsbetalning).

BETALNINGSVILLKOR

Abonnemangsridning faktureras månadsvis med förfallodatum 28:e, förskottsbetalning.

Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

Fakturering sker via Svea Ekonomi, och betalning erläggs till kontonummer enligt Sveas faktura.

Fakturan kommer i pappersformat till din postadress. För dessa fakturor tillkommer en faktureringsavgift med 20 kronor per månadsfaktura  (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort, istället för lön till en person som fakturerar :-) Genom att ansluta till autogiro "gör du jobbet", och ingen kostnad som slår på ridavgifter uppstår!)

Alternativt kan en faktura för hela terminens ridning ställas ut (förfallodatum 28 december för vårterminen, förfallodatum 28 juli för höstterminen), och du behöver då inte betala någon faktureringsavgift. Kontakta kansliet om du vill välja detta alternativ.

Även betalning via autogiro (se här ovan) innebär att faktureringsavgiften tas bort.

UPPSÄGNINGSTID

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja abonnemangsplats.

Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär som du hittar här på hemsidan.

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning på lördagar (för yngre), privatlektioner, drop-in-ridning, temalektioner, kurser och andra aktiviteter. 

PRISJUSTERINGAR

Prisjusteringar sker per 1 januari varje år. Ny prislista för kommande år publiceras 1 oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR
FÖR ABONNEMANGSRIDNING

PRISLISTA ABONNEMANGSRIDNING 2019

gäller från 1 januari 2019

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

Varje termin innehåller minst två teori-/avsuttna pass.

PRIVATLEKTIONER

Ridskolehäst
450 kr/lektion 40 min (hästhyra ingår)

Egen häst
450 kr/lektion 40 min (anläggningsavgift ingår)

Tider för privatlektioner hittar du här

BARNRIDNING

150 kronor per gång

Bokas och betalas per gång

Här kan du läsa mer och anmäla till barnridning

DROP-IN-RIDNING

Drop-in-ridning annonseras separat på hemsidan - se fliken Drop-in.

RESTPLATSER

Restplatser annonseras separat på hemsidan - se fliken Drop-in.

PRISLISTA ÖVRIGT 2019

RIDHUSKORT

Vi säljer inte ridhuskort, då ridhus och banor är upptagna för ridskolans verksamhet de allra flesta timmar på dygnet. 

RIDLÄGER

Under sommaren och vissa lov erbjuds lägerverksamhet. För information och priser se fliken Aktivitet & Anmälan - Ridläger.

RIDLEKTION FÖR SKOLKLASS

Förberedelse av hästar + ridlektion dressyr/hoppning med ridlärare.
265 kr/häst och tillfälle med en av ridskolans ridlärare.
225 kr/häst och tillfälle med egen ridlärare. 

BARNKALAS

Ridning 45 min med ridskolans personal. Tillgång till klubbstugan.
1 750 kr upp till 12 barn, vid fler barn + 50 kr/barn

FRILUFTSDAG

Förskola
1 timme, obegränsat antal barn upp till 6 år. Ponnyridning.
850 kr

2 timmar och max 8 barn. Ridning 30 min + hästkunskapspass.
1 500 kr

Friluftsdag för skolklass
Förberedelse av hästar + prova-på-ridning.
850 kr/timme

PRISLISTA INACKORDERINGAR 2019

STALLHYRA 2019

A-/B-ponny

  • 4 200 kronor per månad

C-/D-ponny

  • 4 700 kronor per månad

Ridhäst

  • 5 050 kronor per månad

Person med uppstallad häst hos Ridklubben Norrtälje Ryttare på Vigelsjö Ridskola ska vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare, och tävla för klubben. Medlemskap kan lösas här.

Priset är angivet per månad. Stallhyra betalas i förskott. 

Ev. prisjusteringar sker per 1 januari varje år.

För mer information om inackorderingsplats hos oss, kontakta ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se