Prislista 2021

Inför 2021, precis som 2019 och 2020, har prioriteringen varit att inte höja ridpriserna för Bas30 junior, Bas45 junior och Bas60 junior.

Priserna för dessa grupper ligger stilla utan höjning för tredje året i rad! Månadsbeloppet för vårterminen 2021 avspeglar att ridåret har 39 ridtillfällen (mot 38 under 2020), dvs månadsbetalningen är något högre även för juniorerna, men priset per lektion är samma som 2019 och 2020. För att kunna genomföra detta har vi från vårterminen 2021 tagit bort igenridningen. Du kan fortfarande ha en ersättare som rider istället för dig (här kan du läsa om villkoren för det).

Vi har gjort justeringar på seniorpriserna, på priserna för special- och träningsgrupperna, liksom på aktivitetspriserna.

Som vanligt är utgångspunkten för prislistan att vi ska kunna balansera klubbens kostnader, och vi är en ideell förening som inte ska göra vinst – målet är att möta medlemmarnas efterfrågan på häst- och ridverksamhet med hög kvalitet, till ett så lågt pris som möjligt. 

Ridåret 2021 omfattar 39 abonnemangsveckor, fördelat över vårtermin och hösttermin. Abonnemanget betalas med samma belopp varje månad, i förskott. Under 2021 kommer 9 fakturor ställas ut (inga fakturor med förfallodatum i maj, juni, juli).

Vårterminen 2021: 4 januari-6 juni (vecka 1-vecka 22)
Höstterminen 2021: 23 augusti-1 december (vecka 34-vecka 50)
Det är inget uppehåll för lov eller röda dagar, abonnemangsgrupperna rider som vanligt.

MEDLEMSAVGIFT

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling eller vara på fritidsgården, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Bli medlem direkt: 
klicka här

Medlemsavgifter 2021:
Junior 345 kronor per kalenderår
Senior 475 kronor per kalenderår
Familj (4 personer) 1 050 kronor per kalenderår
- Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 1 100 kronor, 6 i familjen =
1 150 kronor och så vidare.

Medlemsavgift för kommande år faktureras med förfallodatum i mitten på december.

AUTOGIRO

Du kan även välja att ansluta fakturan till autogiro. Om du väljer autogiro som betalningsalternativ tillkommer ingen faktureringsavgift (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort, istället för lön till en person som fakturerar :-) Genom att ansluta till autogiro "gör du jobbet", och ingen kostnad som slår på ridavgifter uppstår!).

För att ansluta till autogiro, följ nedanstående länk till Svea Ekonomi, och signera ditt autogiroavtal med hjälp av BankID.

Avtalet är upplagt på personnumret för eleven. Om eleven är under 18 år behöver avtalet ligga upplagt på ansvarig vuxens personnummer. Om du inte kan logga in med ditt personnummer och BankID via länken, behöver du kontakta ridskolans kansli, så att vi kan koppla myndigs personnummer till avtalsfakturan. Du når kansliet via mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Följ denna länk till Svea Ekonomi för att ansluta till autogiro https://autogiro.svea.com/?fbclid=IwAR0xxKa5VZ2rjaYstDiEAIVN-dOjgM0bxy5N2hNfto1GwVOXYVuS6_mAD-U

ABONNEMANGSRIDNING 2021

BETALNINGSPERIOD

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis.

Ridåret 2021 omfattar 39 abonnemangsveckor. Månadsbetalningen är uppdelad på 9 månader med samma belopp varje månad. Ingen faktura med förfallodatum i maj, juni, juli går ut.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 28:e i månaden (förskottsbetalning). I december, faktura avseende januari, är förfallodatum sista vardagen före jul.

BETALNINGSVILLKOR

Abonnemangsridning faktureras månadsvis med förfallodatum 28:e, förskottsbetalning (i december är förfallodatum vardagen före julafton).

Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

Fakturering sker via Svea Ekonomi, och betalning erläggs till kontonummer enligt Sveas faktura.

Fakturan kommer i pappersformat till din postadress. För dessa fakturor tillkommer en faktureringsavgift med 20 kronor per månadsfaktura  (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort).

Läs mer om autogiro här intill.

Alternativt kan en faktura för hela terminens ridning ställas ut (förfallodatum 28 december för vårterminen, förfallodatum 28 juli för höstterminen), och du behöver då inte betala någon faktureringsavgift. Kontakta kansliet om du vill välja detta alternativ.

Även betalning via autogiro (se här ovan) innebär att faktureringsavgiften tas bort.

UPPSÄGNINGSTID

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja abonnemangsplats.

Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär som du hittar här på hemsidan.

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning på lördagar (för yngre), privatlektioner, drop-in-ridning, temalektioner, kurser och andra aktiviteter. 

PRISJUSTERINGAR

Prisjusteringar för abonnemangsridningen sker per 1 januari varje år. Ny prislista för kommande år publiceras i oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR
FÖR ABONNEMANGSRIDNING

PRISLISTA ABONNEMANGSRIDNING 2021

gäller från 1 januari 2021

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

För tredje året i rad ligger ridpriserna för junior i abonnemangsgrupp Bas stilla på samma pris per lektion 2021.
Månadspriset 2021 ligger något högre än 2020, då vi under 2021 har 39 abonnemangstillfällen, mot 38 tillfällen 2020 (fakturan är lika stor varje månad, och beräknas på priset per lektion x antal abonnemangsveckor för året / 9 fakturor).

PRIVATLEKTIONER FÖR VÅRA EGNA INSTRUKTÖRER

Ridskolehäst
550 kr/lektion 40 min (hästhyra ingår)

Egen häst
550 kr/lektion 40 min (anläggningsavgift ingår)

Tider för privatlektioner hittar du här

BARNRIDNING

195 kronor per gång

Bokas och betalas per gång

Här kan du läsa mer och anmäla till barnridning

DROP-IN-RIDNING

Drop-in-ridning annonseras separat på hemsidan - se fliken Drop-in.

RESTPLATSER

Restplatser annonseras separat på hemsidan - se fliken Drop-in.

PRISLISTA ÖVRIGT 2021

RIDHUSKORT

Vi säljer inte ridhuskort, då ridhus och banor är upptagna för ridskolans verksamhet de allra flesta timmar på dygnet. 

RIDLÄGER

Under sommaren och vissa lov erbjuds lägerverksamhet. För information och priser se fliken Ridläger 2021.

RIDLEKTION FÖR SKOLKLASS

Förberedelse av hästar + ridlektion 45 minuter med ridlärare. Max 6 elever per grupp.
295 kr/elev med en av ridskolans ridlärare

FRILUFTSDAG

Förskola
1 timme, obegränsat antal barn upp till 6 år. Ponnyridning.
1 000 kr

2 timmar och max 8 barn. Ridning 30 min + hästkunskapspass.
1 750 kr

Friluftsdag för skolklass
Förberedelse av hästar + prova-på-ridning.
900 kr/timme