Prislista och betalningsvillkor 2022

2022 kommer ridåret innehålla 41 abonnemangsveckor (2 veckor mer än 2021). Terminerna kommer sträcka sig 3 januari 2022-12 juni 2022 (vårterminen), och 15 augusti 2022-18 december 2022 (höstterminen).

Vi kommer också att dela faktureringen på 11 månadsfakturor (jämfört med 9 fakturor 2021), 2022 kommer ingen faktura med förfallodatum 220628, och det kommer att vara halva fakturor med förfallodatum 220528 (avseende juni) och förfallodatum 220728 (avseende augusti).

Inför 2022 har vi justerat priserna för att ta höjd bland annat för ökade underhållskostnader på anläggningen och av materiel, inköp av hästar, löneökningar för personalen.   

Som vanligt är utgångspunkten för prislistan att vi ska kunna balansera klubbens kostnader, och vi är en ideell förening som inte ska göra vinst – målet är att möta medlemmarnas efterfrågan på häst- och ridverksamhet med hög kvalitet, till ett så lågt pris som möjligt. På kostnadssidan är våra största poster löner till personalen (vi har kollektivavtal för våra anställda med avtalsenliga löner, försäkringar och pension), inköp och omvårdnad av hästar, foderkostnader, och underhållskostnader på anläggningen.

Se nedan för prislista, klicka här för fakturaplan 2022.

Vårterminen 2022: 3 januari 2022 – 12 juni 2022
Höstterminen 2022: 15 augusti 2022 -18 december 2022

Medlemsavgift

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling eller vara på fritidsgården, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Medlemsavgifter 2022:
Junior 345 kronor per kalenderår
Senior 475 kronor per kalenderår
Familj (4 personer) 1 050 kronor per kalenderår
– Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 1 100 kronor, 6 i familjen =
1 150 kronor och så vidare.

Medlemsavgift för kommande år faktureras med förfallodatum i december.

 

Autogiro

Du kan välja att ansluta fakturan till autogiro. Om du väljer autogiro som betalningsalternativ tillkommer ingen faktureringsavgift (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort, istället för lön till en person som fakturerar 🙂 Genom att ansluta till autogiro ”gör du jobbet”, och ingen kostnad som slår på ridavgifter uppstår!).

För att ansluta till autogiro, följ nedanstående länk till Svea Ekonomi, och signera ditt autogiroavtal med hjälp av BankID.

Avtalet är upplagt på personnumret för eleven. Om eleven är under 18 år behöver avtalet ligga upplagt på ansvarig vuxens personnummer. Om du inte kan logga in med ditt personnummer och BankID via länken, behöver du kontakta ridskolans kansli, så att vi kan koppla myndigs personnummer till avtalsfakturan. Du når kansliet via mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Följ denna länk till Svea Ekonomi för att ansluta till autogiro https://autogiro.svea.com/?fbclid=IwAR0xxKa5VZ2rjaYstDiEAIVN-dOjgM0bxy5N2hNfto1GwVOXYVuS6_mAD-U

Betalningsperiod

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis.

Ridåret 2022 omfattar 41 abonnemangsveckor. Månadsbetalningen är uppdelad på 11 fakturor, varav 2 fakturor är 50% (för juni och för augusti). Ingen faktura med förfallodatum i juni går ut.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 28:e i månaden (förskottsbetalning). I december, fakturan avseende januari, är förfallodatum sista vardagen före jul.

Betalningsvillkor

Abonnemangsridning faktureras månadsvis med förfallodatum 28:e, förskottsbetalning (i december är förfallodatum sista vardagen före julafton).

Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

Fakturering sker via Svea Ekonomi, och betalning erläggs till kontonummer enligt Sveas faktura.

Fakturan kommer i pappersformat till din postadress. För dessa fakturor tillkommer en faktureringsavgift med 20 kronor per månadsfaktura  (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort).

Om du vill kan en faktura för hela terminens ridning ställas ut (förfallodatum 28 december för vårterminen, förfallodatum 28 juli för höstterminen), och du behöver då inte betala någon faktureringsavgift. Kontakta kansliet om du vill välja detta alternativ.

Även betalning via autogiro innebär att faktureringsavgiften tas bort.

Uppsägningstid

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja abonnemangsplats.

Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär som du hittar här på hemsidan.

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning på lördagar (för yngre), privatlektioner, drop-in-ridning, temalektioner, kurser och andra aktiviteter. 

Prisjusteringar

Prisjusteringar för abonnemangsridningen sker normalt sett per 1 januari varje år. Ny prislista för kommande år publiceras i oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, underhållskostnader på anläggningen, hästinköp, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst.

Prislista abonnemangsridning höstterminen 2022

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

Varje termin innehåller minst två teoripass/avsuttna pass.