Fakturaplan 2023

Här nedan hittar du fakturaplanen för abonnemangsgrupperna (förfallodatum samt belopp).

Ridåret 2023 innehåller 41 lektionstillfällen.

Terminerna löper:
Vårterminen 2023: 2 januari 2023 – 11 juni 2023
Höstterminen 2023: 14 augusti 2023 -17 december 2023

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

Under januari och februari 2023 gäller samma ridpriser som under höstterminen 2022. Från 1 mars görs en justering på ridpriserna med ca 3%.