Prislista och betalningsvillkor 2023

2023 innehåller ridåret 41 abonnemangsveckor – 23 veckor på vårterminen, och 18 veckor på höstterminen. Terminerna sträcker sig 2 januari 2023-11 juni 2023 (vårterminen), och 14 augusti 2023-17 december 2023 (höstterminen).

Vi kommer fortsätta att dela faktureringen på 11 månadsfakturor, 2023 kommer ingen faktura med förfallodatum 230628, och det kommer att vara halva fakturor med förfallodatum 230528 (avseende juni) och förfallodatum 230728 (avseende augusti). 

Som vanligt är utgångspunkten för prislistan att vi ska kunna balansera klubbens kostnader, och vi är en ideell förening som inte ska göra vinst – målet är att möta medlemmarnas efterfrågan på häst- och ridverksamhet med hög kvalitet, till ett så lågt pris som möjligt. På kostnadssidan är våra största poster löner till personalen (vi har kollektivavtal för våra anställda med avtalsenliga löner, försäkringar och pension), inköp och omvårdnad av hästar, foderkostnader, och underhållskostnader på anläggningen.

Se nedan för prislista, klicka här för fakturaplan 2023.

Vårterminen 2023: 2 januari 2023 – 11 juni 2023
Höstterminen 2023: 14 augusti 2023 -17 december 2023

Prisjusteringar

Vi befinner oss i ett oroligt världsläge, och ser ökande kostnader för hushållen i Sverige, med oro för elpriser, räntor, bränsle och inflation. Även vi som förening har stora kostnadsökningar, och mer att vänta oss, för el, bränsle, foder, strö, vatten, snöröjning, sophämtning, personalkostnader, med mera. Vi jobbar hårt med kostnadsbesparingar på alla delar.

Lektionspriserna ses över inför varje termin, och avisering om ev justeringar sker i god tid innan ändring.

Medlemsavgift

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling eller vara på fritidsgården, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Medlemsavgifter 2023:
Junior 345 kronor per kalenderår
Senior 475 kronor per kalenderår
Familj (4 personer) 1 050 kronor per kalenderår
– Fler i familjen? Tillkommer 50 kronor per år per ytterligare familjemedlem, dvs 5 i familjen = 1 100 kronor, 6 i familjen =
1 150 kronor och så vidare.

Medlemsavgift för kommande år faktureras med förfallodatum i december, för att försäkringen ska vara på plats för kommande år.

Autogiro

Du kan välja att ansluta fakturan till autogiro. Om du väljer autogiro som betalningsalternativ tillkommer ingen faktureringsavgift (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort, istället för lön till en person som fakturerar 🙂 . Genom att ansluta till autogiro ”gör du jobbet”, och mindre kostnad som slår på ridavgifter uppstår!).

För att ansluta till autogiro, följ nedanstående länk till autogiromedgivande, och signera ditt autogiroavtal med hjälp av BankID.

Medlemsavtalet för våra elever är upplagt på personnumret för eleven. Om eleven är under 18 år behöver autogiroavtalet ligga upplagt på ansvarig vuxens personnummer. Om du har frågor kontakta oss på mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Så här ser det ut på medgivandeformuläret där du fyller i om medgivandet ska gälla även för annan än dig själv.

Fältet betalarnummer lämnas alltid tomt.

Betalningsperiod

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis.

Ridåret 2023 omfattar 41 abonnemangsveckor. Månadsbetalningen är uppdelad på 11 fakturor, varav 2 fakturor är 50% (för juni och för augusti). Ingen faktura med förfallodatum i juni går ut.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 28:e i månaden (förskottsbetalning). I december, fakturan avseende januari, är förfallodatum sista vardagen före jul.

Betalningsvillkor

Abonnemangsridning faktureras månadsvis med förfallodatum 28:e, förskottsbetalning (i december är förfallodatum ett par vardagar före julafton). Fakturaavgiften är 20 kronor, för att täcka kostnader för programvaror och administration. Vid terminsbetalning eller autogiro tas fakturaavgiften bort.

Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

Fakturor skickas via e-mail till vårdnadshavares mailadress.

Om du vill kan en faktura för hela terminens ridning ställas ut (förfallodatum 28 december för vårterminen, förfallodatum 28 juli för höstterminen), och du behöver då inte betala någon faktureringsavgift. Kontakta kansliet om du vill välja detta alternativ.

Även betalning via autogiro innebär att faktureringsavgiften tas bort.

Uppsägningstid

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Abonnemang avslutas till ett månadsskifte, vilket innebär att uppsägningstiden är innevarande månad + 2 kalendermånader.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja abonnemangsplats.

Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär som du hittar här på hemsidan.

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel barnridning (för yngre), privatlektioner, drop-in-ridning, temalektioner, kurser och andra aktiviteter. 

Prisjusteringar

Prisjusteringar för abonnemangsridningen sker normalt sett per 1 januari varje år. Ny prislista för kommande år publiceras i oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, underhållskostnader på anläggningen, elkostnader, hästinköp, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst.

Prislista abonnemangsridning vårterminen 2023

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

Varje termin innehåller minst två teoripass/avsuttna pass.