Prislista och betalningsvillkor 2024

2024 innehåller ridåret 43 abonnemangsveckor – 24 veckor på vårterminen, och 19 veckor på höstterminen. Terminerna sträcker sig 2 januari 2024-16 juni 2024 (vårterminen), och 12 augusti 2024-22 december 2024 (höstterminen). Ridåret 2023 innehöll 41 abonnemangsveckor.

Vi kommer fortsätta att dela faktureringen på 11 månadsfakturor, 2024 kommer ingen faktura med förfallodatum 240628, och det kommer att vara halva fakturor med förfallodatum 240528 (avseende juni) och förfallodatum 240728 (avseende augusti). 

Som vanligt är utgångspunkten för prislistan att vi ska kunna balansera klubbens kostnader, och vi är en ideell förening som inte ska göra vinst – målet är att möta medlemmarnas efterfrågan på häst- och ridverksamhet med hög kvalitet, till ett så lågt pris som möjligt. På kostnadssidan är våra största poster löner till personalen (vi har kollektivavtal för våra anställda med avtalsenliga löner, försäkringar och pension), inköp och omvårdnad av hästar, foderkostnader, och underhållskostnader på anläggningen.

Se nedan för prislista, klicka här för fakturaplan 2024.

Vårterminen 2024: 2 januari 2024 – 16 juni 2024
Höstterminen 2024: 12 augusti 2024 – 22 december 2024

Prisjusteringar

Vi befinner oss i ett oroligt världsläge, och ser ökande kostnader för hushållen i Sverige, med oro för elpriser, räntor, bränsle och inflation. Även vi som förening har stora kostnadsökningar, och mer att vänta oss, för el, bränsle, foder, strö, vatten, snöröjning, sophämtning, personalkostnader, med mera. Vi jobbar hårt med kostnadsbesparingar på alla delar.

Lektionspriserna ses över inför varje termin, och avisering om ev justeringar sker i god tid innan ändring.

Du hittar prislistorna längre ned på sidan.

Hösten 2023 fick föreningen ett fint stipendium från Norrtälje Kommun som bästa Barn- och Ungdomsverksamhet, väldigt roligt! Vi väljer att använda detta stipendium så vi inte behöver justera juniorpriserna första kvartalet 2024. Det känns självklart att det fina stipendiet går tillbaka till vår barn- och ungdomsverksamhet.

Längst ner på sidan här kan du läsa mer detalj om prisjusteringarna 2024, vuxna från 1 januari 2024 och juniorer från 1 april 2024.

Medlemsavgift

För att rida på ridskolan, delta i klubbens aktiviteter som t ex klubbtävling eller vara på fritidsgården, måste du vara medlem. Medlemsavgift som löses av nya medlemmar efter 1 oktober omfattar även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften är viktig då den inkluderar din försäkring, läs mer här

Vill du stödja verksamheten utan att vara aktivt ridande? Du kan naturligtvis vara medlem utan att rida på ridskolan!

Medlemsavgifter 2024:
Junior 365 kronor per kalenderår
Senior 495 kronor per kalenderår
Familj (4 personer) 1 130 kronor per kalenderår

Medlemsavgift för kommande år faktureras med förfallodatum innan jul i december, för att försäkringen ska vara på plats för kommande år.

Autogiro

Du kan välja att ansluta fakturan till autogiro. Om du väljer autogiro som betalningsalternativ tillkommer ingen faktureringsavgift (fakturaavgiften är inte till klubbens plånbok, utan precis vad det kostar klubben att generera en faktura = plus minus noll för klubben för att få jobbet gjort, istället för lön till en person som fakturerar 🙂 . Genom att ansluta till autogiro ”gör du jobbet”, och mindre kostnad som slår på ridavgifter uppstår!).

För att ansluta till autogiro, följ nedanstående länk till autogiromedgivande, och signera ditt autogiroavtal med hjälp av BankID.

Medlemsavtalet för våra elever sluts med ansvarig vuxen, men är upplagt på personnumret för eleven i våra register. Om eleven är under 18 år behöver autogiroavtalet ligga upplagt på ansvarig vuxens personnummer. Om du har frågor kontakta oss på mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.

Så här ser det ut på medgivandeformuläret där du fyller i om medgivandet ska gälla även för annan än dig själv.

Fältet betalarnummer lämnas alltid tomt.

Betalningsperiod

Abonnemangsridningens betalningsperiod räknas över ett kalenderår. Delbetalning av ridavgiften sker månadsvis.

Ridåret 2024 omfattar 43 abonnemangsveckor. Månadsbetalningen är uppdelad på 11 fakturor, varav 2 fakturor är 50% (för juni och för augusti). Ingen faktura med förfallodatum i juni går ut.

Förfallodatum för varje månadsbetalning är den 28:e i månaden (förskottsbetalning). I december, fakturan avseende januari, är förfallodatum näst sista vardagen före jul.

Betalningsvillkor

Abonnemangsridning faktureras månadsvis med förfallodatum 28:e, förskottsbetalning (i december är förfallodatum ett par vardagar före julafton). Fakturaavgiften är 20 kronor, för att täcka kostnader för programvaror och administration. Vid terminsbetalning eller autogiro tas fakturaavgiften bort.

Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

Fakturor skickas via e-mail till vårdnadshavares/ansvarig vuxens mailadress för minderåriga. Avtalet för ridning ingås med ansvarig vuxen, men det är eleven som står som ridande/medlem i register även om han/hon är minderårig.

Om du vill kan en faktura för hela terminens ridning ställas ut (förfallodatum 28 december för vårterminen, förfallodatum 28 juli för höstterminen), och du behöver då inte betala någon faktureringsavgift. Kontakta kansliet om du vill välja detta alternativ.

Även betalning via autogiro innebär att faktureringsavgiften tas bort.

Uppsägningstid

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Abonnemang avslutas till ett månadsskifte.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja abonnemangsplats.

Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär som du hittar här på hemsidan.

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som bokas per gång, till exempel knatteridning (för yngre), privatlektioner, drop-in-ridning, temalektioner, kurser och andra aktiviteter. 

Prisjusteringar

Priserna för abonnemangsridningen ses över inför varje termin. Normalt sett sker justering dock 1 gång per år, inför vårterminsstart i januari. Ny prislista för kommande år publiceras i oktober, för att matcha vår uppsägningstid på 3 månader inför kommande termin. 

Vilka prisjusteringar som görs beror på till exempel kollektivavtalets lönehöjningar, höpriser under året, veterinärkostnader, underhållskostnader på anläggningen, elkostnader, hästinköp, med mera. Vi är en ideell förening, så justeringar handlar om att täcka kostnader för medlemmarnas verksamhet, inte att skapa vinst.

Prislista abonnemangsridning vårterminen 2024

Om du rider på abonnemang tre gånger i veckan eller mer: Du betalar fullt pris för första och andra platsen, och får sedan 20% rabatt på tredje platsen, 20% rabatt på fjärde platsen, och så vidare. Rabatten ges på det/de billigaste alternativen.

Varje termin innehåller minst två teoripass/avsuttna hästkunskapspass.

Prisjusteringar 2024

Vi befinner oss i ett oroligt världsläge, och ser ökande kostnader för hushållen i Sverige, med oro för elpriser, räntor, bränsle och inflation. Även vi som förening har stora kostnadsökningar, och mer att vänta oss, för el, bränsle, foder, vatten, snöröjning, sophämtning, personalkostnader, med mera. Vi behöver göra en prisjustering på lektionspriserna inför 2024.

Ridåret 2024 kommer att innehålla 43 lektionstillfällen, som delas upp på 11 fakturor som vanligt – hela fakturor för januari-maj, halv faktura för juni. Ingen faktura för juli. Halv faktura för augusti. Hela fakturor för september-december. Alla lektionstillfällen under året slås ut över årets 11 fakturor. Detta i sig innebär alltså inte en prisökning, utan att det är fler lektionstillfällen under året.

Hösten 2023 fick föreningen ett fint stipendium från Norrtälje Kommun som bästa Barn- och Ungdomsverksamhet, väldigt roligt! Vi väljer att använda detta stipendium så vi inte behöver justera juniorpriserna första kvartalet. Det känns självklart att det fina stipendiet går tillbaka till vår barn- och ungdomsverksamhet.

Här är vad prisjusteringen 2024 innebär, exempel våra vanligaste grupper:

1 januari – juniorer: Nytt pris som återspeglar fler lektionstillfällen under 2024, dvs ingen prisökning per lektionstillfälle. Exempel: Priset för Bas45 junior (vår vanligaste juniorgrupp) blir 1019 kronor/månad, samma pris per lektion som tidigare (237 kronor)

1 januari – vuxna: Nytt pris som reflekterar fler lektionstillfällen under 2024, samt en justering på ca 4% för ökade kostnader. Exempel: Priset för Mix60/Dressyr60/Hoppning60 vuxen (vår vanligaste vuxengrupp) blir då 1896 kronor/månad, en höjning med 16 kronor per lektion

1 april – juniorer: En justering på ca 4% för ökade kostnader. Exempel: Priset för Bas45 junior (vår vanligaste juniorgrupp) blir då 1058 kronor/månad, en höjning med 9 kronor per lektion

Vi vill också passa på att påminna om att ridavgiften för januari 2024 samt medlemsavgiften för kalenderåret 2024 (365 kronor för junior, 495 kronor för vuxen) faktureras med förfallodatum 231221 (torsdagen innan jul).

Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativ ridverksamhet för våra medlemmar 2024!