RIDGRUPPER OCH NIVÅER - ELEVRESAN

På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper
vi erbjuder och hur våra nivåer fungerar –

hur vi ser på det vi kallar Elevresan.

Lektionsschema Vallby ht-2023

Lektionsschema Vigelsjö ht-2023

Vi använder Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken för att beskriva våra nivåer.

Ryttarmärkena – på alla nivåer – har som mål att hitta gemensamma nämnare för grundutbildningen i dressyr och hoppning. Ska ryttaren utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ryttaren får en bred grundutbildning att utvecklas vidare från. Betoningen ligger på sits, balans och följsamhet och där igenom en möjlighet att utveckla sin inverkan i såväl dressyr som hoppning. 

Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper inom fokusområdena: hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral, samt ridning. 

Vi samverkar med RF-SISU!

Knatteridning

För de yngsta, från ca 4 år, erbjuder vi Knatteridning, som bokas per gång på hemsidan.

Barnridningen är 30 minuter lång inklusive upp- och avsittning, och vi samlas i ridhuset söndagar klockan 9.30.

På Knatteridningen rider vi i skritt, och övar på att styra, stanna, starta. Om någon vill prova trav brukar det också finnas möjlighet till det 🙂 

På Knatteridningen är du som förälder/annan vuxen med och leder vid ridning.

Hästiskurs

Hästiskurserna är till för dig som är minst 6 år. Hästiskursen är en kurs på 5-10 tillfällen, där du som nybörjare lär dig de första grunderna i ridning och om hästar.

Hästis träffas 1 timme, och har då både praktisk teori i stallet (borsta, kratsa, tränsa, sadla) och ridning.

På Hästiskurs rider vi i skritt och trav, och övar på att styra, starta, stanna. Vi provar också på ridvägar, och målet är att kunna rida utan ledare i skritt och trav.

På Hästiskursen är du som förälder/annan vuxen med och stöttar i stallet och leder vid ridning.

Hästiskursen är en bra förberedelse om du sedan vill börja rida i grupp. För att börja rida i abonnemangsgrupp behöver du ha fyllt 7 år.

Basgrupper

Våra Basgrupper har 8 elever.

Siffran efter Bas anger hur lång tid gruppen rider:

Bas45 junior
Bas60 junior
Bas45 vux
Bas60 vux

Grupperna delas in i nivåer, Märke 1-Märke 5 enligt Svenska Ridsportförbundets märken. Märkena ger vägledning vilka delar vi jobbar med i de olika grupperna, både i ridning, teori och hästskötsel.

Träningsgrupper

Träningsgrupperna har 6 elever, och grupperna rider 60 minuter:

Mix60, Dressyr60, Hoppning60

Grupperna delas in i nivåer, Märke 4, Märke 5 enligt Svenska Ridsportförbundets märken. Märkena ger vägledning vilka delar vi jobbar med i de olika grupperna, både i ridning, teori och hästskötsel.

Dressyrgrupperna delas in i nivåer enligt dressyrprogram – LC, LB, LA.

Hoppgrupper

Vi har två olika typer av hoppgrupper – Hoppning60 och Bashopp.

Båda grupperna rider 60 minuter, i Hoppning60 är det 6 elever, i Bashopp är det 8 elever.

För att rida i hoppgrupp (Hoppning60/Bashopp) behöver du även rida ytterligare en gång i veckan i en Bas-/Mix-/Dressyr-grupp, för att fortsätta att arbeta med grundridningen parallellt med hoppningen.

Dressyr4

Dressyrspecial har 4 elever, och rider 60 minuter

Paragrupper och paralektioner

För våra elever med olika funktionsvariationer erbjuder vi paralektion (privatlektion para) och paragrupper.

Träningsbok – ladda ner

Att skriva en enkel träningsbok efter lektionspasset är ett bra sätt att repetera för sig själv vilka övningar vi gjorde, vad som funkade bra, vilka tips jag fick på vad jag ska jobba vidare med. Här kan du ladda ner en träningsbok.

Märke 1

Ryttarmärke 1
Hästens och ryttarens balans i fokus

Målsättning: Att ryttaren känner sig trygg i stallet ihop med hästen genom att få grundläggande förståelse för hur hästen fungerar och reagerar i olika situationer. Ryttaren lär sig hur man umgås med hästen och att uppfatta hästens signaler.

I ridningen ska ryttaren kunna sitta avspänt och i balans på hästen, ha en god kontroll på sin kropp och kunna rida hästen i skritt och trav, samt i övergångar mellan desamma, innan man tar klivet upp till nästa nivå. I ridningen är målet att de rider i skritt och trav utan ledare. I särskilda fall får ryttaren ledhjälp

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 1 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):

Sitsen
Gångarter
Takt och tempo
Fyrkantsspåret, hörnpasseringar
Snett igenom, rätt upp

Märke 2

Ryttarmärke 2
Hästens dagliga behov, lagarbete och renodlade hjälper

Målsättning: Det är viktigt att ryttarna på ett tidigt stadie lär sig de viktigaste rutinerna i stallet och grunderna för hästens skötsel. Under den här perioden ska ryttarna lära sig att mer självständigt hantera och sköta hästen i stallet – till en början gärna två och två. Det ger också bra förutsättningar för att stärka ”vi-känslan”, något som också ingår i periodens mål.

Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig av de grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna. Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i skritt, trav, galopp och över enkla bomserier.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 2 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):

Olika sitsar
Farten
Noggranna ridvägar
Övergångar och balans
Galoppfattningar
Bommar
Caprillibana

Märke 3

Ryttarmärke 3
Hästens välbefinnande – vårt ansvar

Målsättning: Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer självständigt ansvar för hästens skötsel och dagliga behov. Men det handlar också om att lyfta in värdet av att man själv ska må bra. Med vägledning av ridsportens värdegrund och ledstjärnor får ryttarna ökad förståelse för hur vi bemöter varandra och hästarna i vår sport.

Fokus ligger också på att ryttaren ska kunna inverka mer i ridningen, variera sin egen sits för att påverka hästens tempo och introducera samverkan mellan hjälperna. Ryttaren ska också kunna rida ut i terrängen och hoppa enkelhinder. I hoppningen är ryttarens balans, sits, och följsamhet i fokus.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 3 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):

Sidförande hjälper
Takt, tempo, fart – böjda spår, flera ridvägar i rad
Galopparbete raka och böjda spår
Rygga
Noggranna ridvägar (spåra)

Märke 4

Ryttarmärke 4
Fördjupad insikt och mer ekipageanpassad ridning

Målsättning: I hästkunskapen får ryttaren fördjupad insikt i de delar som ingår i märke I-III: hur hästen fungerar, hästens exteriör, den dagliga vården och hanteringen. Den teoretiska ridläran får större utrymme liksom ryttarens egen utveckling. Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom Svenska Ridsportförbundet. Vilka mål har var och en med sin ridning?

Innan klivet upp till nästa nivå ska ryttaren ha fått en känsla av hur man genom samverkan mellan hjälperna kan påverka hästen såväl i tempo som i sidled samt sätta samman olika rörelser till ett program. Arbetet inriktas på att ge ryttaren grunderna för att rida hästen på tygeln och bli mer precis och självständig i sin ridning. Ryttaren ska kunna förbereda sig och hästen på vad som ska göras och inom ramen för ridlärarens vägledning. Ryttaren ska även behärska hoppning av enklare serier och banor samt klara av att rida ute i terrängen i skritt, trav och galopp.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 4 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):

Framdelsvändning
Skänkelvikning
Tempoväxlingar galopp
Spåra, ställa, böja

Märke 5

Ryttarmärke 5
På väg mot första start

Målsättning: Ryttaren ska ha tillräckliga kunskaper för att ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande.

I ridningen ska ryttaren ha grundläggande kunskaper om tävling och kunna starta i en tävling på klubb- eller lokal nivå. Nu ställs högre krav på ridningen med ökad kvalitet på hästens form. Ryttaren ska kunna hoppa flera hinder i följd, med såväl lång som kort anridning. Hoppning av enklare hinder ute i terrängen ingår också. Större fokus på hur ryttaren inverkar på hästen.

Exempel på vad vi jobbar med i grupper Märke 5 (varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp):

Takt och tempo – sidförande hjälper
Övergångar fokus på formen
Galopparbete fokus på väg och form

Träningsnivåer

 

I Dressyr60/Mix60/Hopp60 och i Dressyrspecial har vissa grupper lämnat märken som mål, och jobbar med tävlingsklasser/program som gruppens nivå

I träningsgrupperna har varje grupp har sin egen terminsplanering, se lektionsschemat för respektive grupp.

Påbyggnad och fördjupning med kurser och övriga aktiviteter

Som ridelev är det också viktigt att få ”använda sina ridkunskaper” vid fler tillfällen utöver själva abonnemangstillfället.

Övriga aktiviteter (exempelvis privatlektioner, blåbärshoppning och kurser) är ett viktigt komplement för ökad motivation och möjlighet till ytterligare utveckling i sin ridutbildning.

Vilken typ av grupp och dess kunskapsnivå eleven rider i är avgörande för vem som är mogen att delta i olika aktiviteter. Vid anmälan till aktivitet finns alltid information vilka grupper/nivåer som aktiviteten är anpassad för.  

Dressyrtrappan

Hopptrappan