TERMINSPLANERING  VÅRTERMINEN 2019


Abonnemangsfakturor för vårterminen skickas ut i november, och första fakturan har förfallodatum 25 december (för ridning januari). Vårterminens övriga fakturor har förfallodatum 25 januari, 25 februari, 25 mars, 28 april, 28 maj.


Läs mer om grupperna här. 

TERMINSPLANERING VÅREN 2019

Vårterminen 2019 startar med fredagsgrupperna den 4 januari 2019

Sista ridtillfället för vårterminen 2019 är 16 juni 2019

Samtliga abonnemangsgrupper har 22 tillfällen under vårterminen 2019

Inga abonnemangslektioner följande datum:
19 april 2019
20 april 2019
21 april 2019
22 april 2019
23 april 2019
1 maj 2019
30 maj 2019
31 maj 2019
1 juni 2019
2 juni 2019

Under sportlovet (vecka 9) är det teorivecka och alla ridskolans elever har teori. Dessa teorilektioner kan ligga på annan dag och tid än den vanliga abonnemangstiden.

Ytterligare ett teoritillfälle läggs ut under vårterminen för alla ridgrupper.
 

TERMINSPLANERING HÖSTEN 2019

Höstterminen 2019 startar med lördagsgrupperna den 10 augusti 2019.