Uppsägning av abonnemang

Uppsägningstiden för abonnemangsridning är tre månader

Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning (det vill säga innevarande månad vid uppsägning + 2 kalendermånader). Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja betalt abonnemang.

Uppsägning skall ske skriftligen genom att använda formuläret här intill. 

Anledningen att vi har en uppsägningstid på tre månader, vilket kan tyckas långt, är att vi är en ideell förening, där medlemmarna tillsammans äger hästar och har anställd personal. Vi behöver framförhållning för att kunna driva medlemmarnas verksamhet på ett tryggt och säkert sätt.

Om man inte är säker på att man vill rida tre månader framåt i tiden finns alternativ som kan bokas per gång, till exempel knatteridning (för yngre), privatlektioner, drop-in-ridning. 

 

Uppsägning av abonnemangsplats

Genom att skicka detta formulär meddelar jag min uppsägning av abonnemangsplats på ridskolan, enligt villkor här intill.