VÅR PERSONAL

Här kan du läsa om alla oss som jobbar på Ridklubben Norrtälje Ryttare!

Erika Örling

Verksamhetschef

Övergripande ansvarig för verksamheten, planering, ekonomi, personal, elev- och hästplanering, anläggning. Även administration, kansli.

Sandra Nicolin

Stallchef

Även Hästklubben och instruktör.

Utbildning: Sandra är utbildad SvRF Ridledare. Instruktör i centrerad ridning nivå 1. Ungdomsledare, barnledare, hästskötare.

Anställd på ridklubben sedan: 2011

Lotta Skoglund

Ridlärare

Utbildning: Lotta är utbildad Svensk Ridlärare 3 (SRL 3).

Anställd på ridklubben sedan: 2018

Jenniemy Gransten

Ridlärare. Tillridning.

Utbildning: Jenniemy är utbildad Hippolog, Svensk Ridlärare 3 (SRL3), och C-tränare i dressyr, samt diplomerad unghästutbildare.

På ridklubben sedan: 2019

Johanna Landberg

Ridlärare

Utbildning: Johanna är utbildad Svensk Ridlärare 2 (SRL2)

På ridklubben sedan: 2021

Katarina Aggring

Instruktör

Utbildning: Kattis är utbildad C-tränare hoppning.

På ridklubben sedan: 2021

Fredrik Graucob

Instruktör 

Utbildning: Fredrik är utbildad SvRF Ungdomsledare (ULK I-III), utbildad SvRF Ridledare, genomfört ridlärarutbildningen SRL1 på Strömsholm, diplomerad hästskötare, samt licensierad C-banbyggare i Working Equitation och LA-domare WE-dressyr samt teknik/speed.

På ridklubben sedan: 2023

Sara Forsberg

Ridlärare. Tillridning. Administration.

Utbildning: Sara är utbildad Hippolog, Svensk Ridlärare 3 (SRL3), och C-tränare i hoppning. 

Anställd på ridklubben sedan: 2017

Yvonne Hedberg-Sköld

Ridlärare.

Utbildning: Yvonne är Svensk Ridlärare 3 (SRL3)

På ridklubben sedan: 2022

Ebba Söderman

Häst- och stallskötare, fritidsledare. Ansvarar för hästarnas utrustning. Instruktör.

Anställd på ridklubben sedan: 2019

Linda Åsbom

Häst- och stallskötare. Bitr Stallchef.

Anställd på ridklubben sedan: 2014

Sandra Liljegren

Häst- och stallskötare. Instruktör Knatteridning och Hästis.

Anställd på ridklubben sedan: 2021

Sabina Larsson

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2022

Wilda Söderman

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2024

Viktoria Mattsson

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Emelie Lannebrink Svensson

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Amanda Åberg

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Matilda Åberg

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Josefine Ford

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Moa Morén

Häst- och stallskötare. Hästklubben.

Utbildning: SvRF Ungdomsledarutbildning

Anställd på ridklubben sedan: 2020

Hanna Kullström

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Bella Gransten

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Matilda Michélsen Forsgren

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Beatrice Ahlström

Häst- och stallskötare

Utbildning: Gymnasium lärlingsutbildning inriktning naturbruk/hästskötare

Anställd på ridklubben sedan: 2012

Isabelle Portefaix

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2024

Agnes Olsson

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

Moa Hansson

Häst- och stallskötare

På ridklubben sedan: 2023

VÅRA EXTRAINSTRUKTÖRER (VIKARIER VID BEHOV, SAMT AKTIVITETER):

Jenny Harold
Carina Morén
Emma Lundell
Elettra Sonedotter